BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jarczok-Guzy Magdalena (University of Economics in Katowice, Poland)
Tytuł
Impact of tax Instruments on the Organic Food Market in Poland
Oddziaływanie instrumentów podatkowych na rynek żywności ekologicznej w Polsce
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 59-68, tab., rys., bibliogr. 14 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Rynek żywności, Opodatkowanie konsumpcji, Podatek od wartości dodanej (VAT)
Food, Food market, Consumption taxation, Value Added Tax (VAT)
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H20, H31, Q18
streszcz., summ.
Abstrakt
Niniejszy artykuł stanowi analizę i ocenę oddziaływania instrumentów podatkowych na rynek żywności ekologicznej w Polsce. Oceny dokonano na podstawie danych pierwotnych pozyskanych w ramach autorskiego badania ankietowego przeprowadzonego na mieszkańcach województwa śląskiego. W Polsce stawki podatku VAT na żywność różnią się w zależności od kodu klasyfikacji produktu: mogą być 23%, 8% lub 5%. Żywność ekologiczna nie została potraktowana wyjątkowo. Wprowadzone w lipcu 2020 roku zmiany w stawkach podatkowych ściśle określonych artykułów spożywczych są dosyć istotne. Ich wpływ na zakupy żywności ekologicznej określiły wyniki badania ankietowego. Celem artykułu jest zatem ocena oddziaływania stawki podatku VAT na rynek żywności ekologicznej w Polsce. (abstrakt oryginalny)

This article is an analysis and assessment of the impact of tax instruments on the organic food market in Poland. The assessment was made on the basis of primary data obtained by the author as part of a survey conducted on the inhabitants of the Silesian Voivodeship. In Poland, the VAT rates on food vary, depending on the product classification code. They can be 23%, 8% or 5%. Organic food has not been treated exceptionally, while changes introduced in the tax rates in July 2020 for specific foods are quite significant. The impact of these changes on organic food purchases has been determined in the results of the survey. Therefore, the purpose of the article is to assess the impact of the VAT rate on the organic food market in Poland. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Angowski, M., Bujanowicz-Haraś, B. (2019). Con sumers on organic food market - factors determining the choice of diary products. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 18 (2), 5-12, https://doi.org/10.22630/ ASPE.2019.18.2.14
 2. Doba, K., Roszyk, S., Zmudziński, W. (2019). Regional products and traditional and organic food: coexistence or competition? Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (51), 15-20, http://doi.org/10.17306/ J.JARD.2019.01145
 3. Grzybowska-Brzezińska, M., Gorlowa, O. (2019). Conditions for the establishment of distribution channels in the organic food market. Journal of Agribusiness and Rural Development, 1 (51), 35-42, http://doi.org/10.17306/ J.JARD.2019.01121
 4. Hermaniuk, T. (2018). Postawy i zachowania konsumentów na rynku ekologicznych produktów żywnościowych. Handel Wewnętrzny, 2, 189-199.
 5. Hovhannisyan, V., Kondaridze, M., Bastian, Ch., Shanoyan, A. (2020). Empirical Evidence of Changing Food Demand and Consumer Preferences in Russia. Journal of Agricultural and Applied Economics, 52 (3), 480-501, https://doi.org/10.1017/aae.2020.13
 6. Kacprzak, M., Wielewska, I. (2019). Organic food market and growing needs and awareness of the contemporary consumer. Scientific Papers of Silesian University of Technology. Organization and Management Series, 139, 179-191, http://doi.org/10.29119/1641- 3466.2019.139.13
 7. Katz, M., Campbell, B., Liu, Y. (2019). Local and Organic Preferences: Logo versus Text. Journal of Agricultural and Applied Economics, 51, 328-347, https://doi. org/10.1017/aae.2019.4
 8. Kucher, A., Heldak, M., Kucher, L., Fedorchenko, O., Yurchenko, Y. (2019). Consumer willingness to pay a price premium for ecological goods: a case study from Ukraine. Environmental & Socio-economic Studies, 7 (1), 38-49, https://doi.org/10.2478/environ- 2019-0004
 9. Łuczka, W. (2019). Changes in the behavior of organic food consumers. Ekonomia i Środowisko, 3 (70), 140-153, https://doi.org/10.34659/2019/3/40
 10. Mie, A., Andersen, H.R., Gunnarsson, S., Kahl, J., Kesse- -Guyot, E., Rembiałkowska, E., Quaglio, G., Grandjean, P. (2017). Human health implications of organic food and organic agriculture: a comprehensive review. Environmental Health, 6 (111), 1-22, https://doi.org/10.1186/ s12940-017-0315-4
 11. Moon, W., Chang, J.B., Asirvatham, J. (2017). Measuring public preferences for multifunctional attributes of agriculture in the United States. Journal of Agricultural and Applied Economics, 49 (2), 273-295, https://doi. org/10.1017/aae.2016.43
 12. Nestorowicz, R. (2018). Asymetria wiedzy a rozwój rynku żywności ekologicznej w Polsce. Handel Wewnętrzny, 5, 212-224.
 13. Willis, D., Carpio, C.E., Boys, K.A. (2016). Supporting local food system development through food price premium donations: a policy proposal. Journal of Agricultural and Applied Economics, 48 (2), 192-217, https://doi. org/10.1017/aae.2016.10
 14. Wydawnictwo C.H. Beck (n.d.). Zmiany w VAT wprowadzane od 1.4.2020 r. Retrieved from https://gov.legalis. pl/zmiany-w-vat-wprowadzane-od-1-4-2020-r [accessed 11.02.2020].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.41
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu