BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Toktaş Yılmaz (Amasya University, Turkey)
Tytuł
Spatial Analysis of Relationship between Covid-19 Cases and Globalisation in Europe
Analiza przestrzenna relacji między przypadkami Covid-19 a globalizacją w Europie
Źródło
Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie. Polityki Europejskie, Finanse i Marketing, 2020, nr 24 (73), s. 255-265, rys., tab., bibliogr. 16 poz.
Scientific Journals Warsaw University of Life Sciences - SGGW. European Policies, Finance and Marketing
Słowa kluczowe
Pandemia, COVID-19, Globalizacja, Analiza przestrzenna
Pandemic, COVID-19, Globalization, Spatial analysis
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I1, P1, F6
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Wraz z procesem globalizacji struktury gospodarcze, społeczne i polityczne stają się coraz bardziej ze sobą powiązane. Ze względu na obecną pandemię Covid-19 zaobserwowano, że epidemie takie jak Covid-19 zglobalizują się i przekształcają się w pandemie na skalę globalną. W badaniu tym sugeruje się, że wraz z charakterystycznymi zdolnościami Covid-19, takimi jak szybkie rozprzestrzenianie się, fakt, że świat stał się bardziej mobilny i zintegrowany z powodu globalizacji, jest uważany za mający wpływ na pandemię; w związku z tym wpływ globalizacji na przypadki Covid-19 w krajach europejskich badano za pomocą metod analizy przestrzennej. Wyniki testu I Morana przeprowadzonego na temat przypadków Covid-19 w krajach europejskich sugerują, że istnieje pozytywna autokorelacja Zgodnie z wynikami analizy LISA stwierdzono, że Zjednoczone Królestwo, Niderlandy, Francja i Belgia mają nie tylko większą liczbę spraw dotyczących covid-19, ale także zostały dotknięte przez kraje, w których wiele przypadków jest powyżej średniej europejskiej. Zgodnie z wynikami modelu błędu przestrzennego mającego na celu zbadanie wpływu globalizacji stwierdzono, że globalizacja miała niewielki, ale pozytywny wpływ na przypadki Covid-19 w Europie. (abstrakt oryginalny)

With the globalisation process, economic, social and political structures have become more and more intertwined. Due to the current Covid-19 pandemic, it has been observed that epidemics such as Covid-19 are globalising and that they turn into pandemics on a global scale. In this study, it is suggested that, along with Covid-19's distinctive abilities such as spreading rapidly, the fact that the world has become more mobile and integrated due to globalisation is considered to have an impact on the pandemic; thus, the effect of globalisation on Covid-19 cases in European countries was investigated through spatial analysis methods. The results of Moran's I test carried out on Covid-19 cases in European countries suggest that there is positive autocorrelation. According to the LISA analysis results, it was found that the UK, the Netherlands, France, and Belgium not only have a higher number of Covid-19 cases, but also have been affected by the countries with a number of cases above the European mean. According to the results of Spatial Error Model designed to examine the effect of globalisation, it was found that globalisation had a slight but positive effect on Covid-19 cases in Europe. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anselin, Luc. "Local Indicators of Spatial Association-Lisa." Geographical analysis 27, no. 2 (1995): 93-115.
 2. Anselin, Luc, Ibnu Syabri, and Youngihn Kho. "Geoda: An Introduction to Spatial Data Analysis." In Handbook of Applied Spatial Analysis, 73-89: Springer, 2010.
 3. Baldwin, Richard, and Beatrice Weeder di Maura. Economics in the Time of Covid-19. CEPR Press, 2020.
 4. Berend, Ivan T. An Economic History of Twentieth-Century Europe: Economic Regimes from Laissez-Faire to Globalization. Cambridge University Press, 2016.
 5. Brittan, Leon. Globalisation Vs. Sovereignty? The European Response: The 1997 Rede Lecture and Related Speeches and Articles. Cambridge University Press, 1998.
 6. CSSE, Johns Hopkins. "2019 Novel Coronavirus Covid-19 (2019-Ncov) Data." (2020). https://github.com/CSSEGISandData/COVID-19.
 7. del Rio-Chanona, R Maria, Penny Mealy, Anton Pichler, Francois Lafond, and Doyne Farmer. "Supply and Demand Shocks in the Covid-19 Pandemic: An Industry and Occupation Perspective." arXiv preprint arXiv:2004.06759 (2020).
 8. "Novel Coronavirus (Covid-19)." 2020, http://www.fao.org/2019-ncov/q-and-a/impact-on-foodand- agriculture/en/.
 9. Fischer, Manfred M, and Jinfeng Wang. Spatial Data Analysis: Models, Methods and Techniques. Springer Science & Business Media, 2011.
 10. Gygli, Savina, Florian Haelg, Niklas Potrafke, and Jan-Egbert Sturm. "The Kof Globalisation Index - Revisited." The Review of International Organizations 14, no. 3 (2019/09/01 2019): 543- 74. https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2. https://doi.org/10.1007/s11558-019-09344-2.
 11. Labonté, Ronald, Katia Mohindra, and Ted Schrecker. "The Growing Impact of Globalization for Health and Public Health Practice." Annual review of public health 32 (2011).
 12. Novel, Coronavirus Pneumonia Emergency Response Epidemiology. "The Epidemiological Characteristics of an Outbreak of 2019 Novel Coronavirus Diseases (Covid-19) in China." Zhonghua liu xing bing xue za zhi= Zhonghua liuxingbingxue zazhi 41, no. 2 (2020): 145.
 13. Saunders-Hastings, Patrick R, and Daniel Krewski. "Reviewing the History of Pandemic Influenza: Understanding Patterns of Emergence and Transmission." Pathogens 5, no. 4 (2016): 66.
 14. Stawicka, E, and A Parlinska. "12 Emerging Wireless Technologies Based on Iot in Healthcare Systems in Poland." In Iot Security Paradigms and Applications: Research and Practices, edited by Bharat Bhushan Sudhir Kumar Sharma, Narayan C. Debnath, 261: CRC Press, 2020.
 15. Yılgör, Metehan. Mekansal Ekonometri: Mekansal Yatay Kesit Ve Mekansal Panel Veri Modelleri. İstanbul: DER Yayınları, 2019.
 16. Zeren, Fatma. Mekansal Ekonometri: Geoda, Geodaspace Ve R Uygulamalı. İstanbul: DER Yayınları, 2018.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2081-3430
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/PEFIM.2020.24.73.42
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu