BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Powęska Halina (Warsaw University of Life Sciences - SGGW, Poland)
Tytuł
The Share of Cross-Border Shopping in Poland's Trade Turnover of Food Products With Neighbouring Countries on the European Union Eastern Border in 2013-2018
Udział handlu przygranicznego w obrotach handlowych artykułami żywnościowymi polski z krajami sąsiadującymi na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej w latach 2013-2018
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 103-112, tab., bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Produkty żywnościowe, Handel zagraniczny, Formy współpracy przygranicznej, Współpraca regionów przygranicznych
Food products, Foreign trade, Border cooperation form, Region cross-border cooperation
Uwagi
Klasyfikacja JEL: E26, F14, F31
streszcz., summ.
Firma/Organizacja
Unia Europejska (UE)
European Union (EU)
Abstrakt
Obroty handlowe artykułami żywnościowymi między Polską a krajami sąsiadującymi na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej (Ukraina, Białoruś, Rosja) stanowią istotny element międzynarodowej wymiany handlowej naszego kraju. Rejestrowane obroty miały wpływ na gospodarkę Polski, z punktu widzenia rozwoju obszarów położonych w strefie oddziaływania granicy ważną rolę odgrywały obroty nierejestrowane dokonywane w ramach handlu przygranicznego. Celem artykułu jest zbadanie dynamiki i tendencji zmian w zakresie udziału handlu przygranicznego w globalnych obrotach handlowych artykułami żywnościowymi z wymienionymi krajami w latach 2013-2018. W wyniku przeprowadzonej analizy przypadku wszystkich trzech krajów odnotowano stały wzrost udziału handlu nierejestrowanego w ogólnej puli obrotów handlowych przez cały okres badawczy. (abstrakt oryginalny)

Trade turnover of food products between Poland and its neighbouring countries on the external eastern border of the European Union (Ukraine, Belarus and Russia) is an important element of the international trade exchange of Poland. The registered trade turnover had an impact on the Polish economy, whereas, from the point of view of development of areas located within the border impact zone, the unregistered trade that is part of cross-border shopping was of great importance. The aim of the paper is to examine the dynamics and trends of changes in terms of the share of cross-border shopping in the total trade turnover of food products with the above-mentioned countries over the period 2013-2018. A case study analysis conducted in all three countries showed that there was a steady increase in the share of unregistered trade in the total trade volume throughout the entire research period. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruca, A., Zolfagharian, M.A. (2015). Cross-Border Shopping: Mexican Shoppers in the US and American Shoppers in Mexico. [In:] D.R. Deeter-Schmelz (Ed.), Proceedings of the 2010 Academy of Marketing Science (AMS) Annual Conference. Springer International Publishing.
 2. Bygvra, S. (2019). Cross-border shopping: Just like domestic shopping? A comparative study. GeoJournal, 84, 497-518.
 3. Cyrek, M., Cyrek, P. (2019). The Benefits of European Integration in the Opinion of Sub-Carpathian Food Retail Trade Entrepreneurs. [In:] J. Dušek et al. (Eds.), Kauzalita rozvoje obcí a regionů z pohledu integračních procesů, daňové politiky a cestovního ruchu. Vyso ká škola evropských a regionálních studií, České Budějovice, 56-66.
 4. Dudziński, J. (2006). Handel zagraniczny. Wybrane problemy. Difin, Szczecin.
 5. Egresi, I., Arlstan, S. (2016). Shopping and Tourism in Turkey: The Perfect Combination. [In:] I. Egresi (Ed.), Alternative Tourism in Turkey. Springer International Publishing, 211-228.
 6. Główny Urząd Statystyczny (2014). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2014 [Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2014]. Warszawa.
 7. Główny Urząd Statystyczny (2015). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2015 [Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2015]. Warszawa.
 8. Główny Urząd Statystyczny (2016). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2016 [Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2016]. Warszawa.
 9. Główny Urząd Statystyczny (2017). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2017 [Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2017]. Warszawa.
 10. Główny Urząd Statystyczny (2018). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2018 [Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2018]. Warszawa.
 11. Główny Urząd Statystyczny (2019). Rocznik Statystyczny Handlu Zagranicznego 2019 [Yearbook of Foreign Trade Statistics of Poland 2019]. Warszawa.
 12. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2014). Ruch graniczny oraz przepływ towarów i usług na zewnętrznej granicy Unii Europejskiej na terenie Polski w 2013 roku [Border traffic and movement of goods and services at the European Union's external border on the territory of Poland in 2013]. Warszawa-Rzeszów.
 13. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2015). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2014 roku [Border traffic and movement of goods and services at the European Union's external border on the territory of Poland in 2014]. Warszawa-Rzeszów.
 14. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2016). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2015 roku [Border traffic and movement of goods and services at the European Union's external border on the territory of Poland in 2015]. Warszawa-Rzeszów.
 15. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2017). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2016 roku [Border traffic and movement of goods and services at the European Union's external border on the territory of Poland in 2016]. Warszawa-Rzeszów.
 16. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2018). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2017 roku [Border traffic and movement of goods and services at the European Union's external border on the territory of Poland in 2017]. Warszawa-Rzeszów.
 17. Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Rzeszowie (2019). Ruch graniczny oraz wydatki cudzoziemców w Polsce i Polaków za granicą w 2018 roku [Border traffic and movement of goods and services at the European Union's external border on the territory of Poland in 2018]. Warszawa-Rzeszów.
 18. Powęska, H. (2014). The share of cross-border shopping in Poland's trade turnover of food products with the neighbouring countries on the EU's external border. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 13 (4), 147-155.
 19. Powęska, H. (2016). Handel przygraniczny w warunkach zmian przenikalności granicy. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 20. Rymarczyk, J. (2017). Handel zagraniczny: organizacja i technika. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.46
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu