BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Skawińska Eulalia (University of Zielona Gora, Poland), Zalewski Romuald (Commission of Commodity Science Polish Academy of Sciences, Poland)
Tytuł
Impact of Coronavirus Covid-19 on the Food System
Wpływ koronawirusa covid-19 na system żywnościowy
Źródło
Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 2020, R. 19, nr 4, s. 121-129, tab., bibliogr. 35 poz.
Słowa kluczowe
Żywność, Bezpieczeństwo żywnościowe, Łańcuch dostaw, Handel, COVID-19, Pandemia
Food, Food security, Supply chain, Trade, COVID-19, Pandemic
Uwagi
Klasyfikacja JEL: I31, Q17, Q18
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł wpisuje się w teorie zrównoważonego rozwoju. Jego celem jest analiza skutków COVID-19 na bezpieczeństwo żywnościowe na świecie oraz roli w tym procesie zmian w łańcuchach dostaw produktów żywnościowych, ze szczególnym uwzględnieniem międzynarodowych. W jego realizacji zastosowano metody studiów literatury przedmiotu i innych źródeł wtórnych, porównawczą oraz opisu, proste techniki statystyczne, wizualizacji i dedukcji. Struktura pracy składa się z czterech części merytorycznych, wstępu i podsumowania. W pracy najpierw przedstawiono problem badawczy, wagę problemu i rozumienie przyjętych w pracy podstawowych kategorii ekonomicznych. Dalej omówiono wpływ kryzysu epidemiologicznego COVID-19 na światowy rynek żywności. W kolejnej części zawarto stan bezpieczeństwa żywności, biorąc pod uwagę aspekty ilościowy i jakościowy, a dalej aspekt dostępności ekonomicznej żywności. Istotną rolę w systemach żywności odgrywają międzynarodowe łańcuchy żywności przedstawione w kolejnej części artykułu. W wymienionych częściach zawarto wyniki analizy danych wtórnych dotyczących bezpieczeństwa żywnościowego pod wpływem trwającej epidemii. Zakończenie zawiera podsumowanie i wnioski. Sformułowany cel pracy został zrealizowany i uzyskano odpowiedzi na postawione w problemie badawczym pytania. Na końcu wskazano na potrzebę prowadzenia dalszych badań o charakterze normatywnym. (abstrakt oryginalny)

The article contributes to the theory of sustainability. It aims to analyse the impact of COVID-19 on global food security and its role in changing food supply chains, with a particular focus on international chains. The research is presented in several sections. The analytical portion discusses the impact of the SARS-CoV-2 epidemiological crisis on the global food market. The state of food safety is then presented, taking into account the quantitative and qualitative aspects. Next, the aspect of the economic availability of food is examined, as well as the important role that international food chains play in shaping food safety. All sections include the results of an analysis of international secondary data on food security under the influence of an ongoing pandemic. The stated objective of the work was achieved and the questions that formulate the research problem were answered. Finally, the need for further normative studies was identified. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baschuk, B. (2020). A Trade Collapse that's Heading into the History Books. Bloomberg, 26 March. Retrieved from https://www.bloomberg.com/news/articles/2020- 03-26/supply-chain-latest-a-trade-plunge-worthy-ofthe- history-books [accessed 26.09.2020].
 2. Bhalla, E. Wullbercq, E. (2020). No bed of roses. East Africa's female flower workers lose jobs as coronavirus hits exports. Reuters, 11 April. Retrieved from https://tinyurl. com/yyeoyxvy [accessed 26.09.2020].
 3. Boone, L., Haugh, D., Pain, N., Salins, V. (2020). Tackling the fallout from COVID-19. [In:] R. Baldwin, B. Weder di Mauro (Eds.), Economics in the Time of COVID-19. CEPR Press [eBook].
 4. Brundtland, G.H. (2019). World at Risk from Deadly Pandemics. GPMB Press Release. 17 September. Retrieved from https://tinyurl.com/y3bc8jmt [accessed 15.09.2020].
 5. Curran, E. (2020). Urgent Demand for Medical Equipment is Making Air Cargo Fees ̒Absolutely Crazy'. Bloomberg, 30 March. Retrieved from https://www.bloomberg. com/news/articles/2020-03-30/-absolutely-crazy-aircargo- fees-highlight-supply-chain-squeeze [accessed 25.09.2020].
 6. Dentoni, D., Hospes, O., Ross, R.B. (2012). Managing wicked problems in agibusiness: the role of multistakeholder engagement in value creation. International Food and Agribusiness Management Review, 15 (Special Issue B), 1-12. Retrieved from https://www. ifama.org/resources/Documents/v15ib/Editor-Intro.pdf [accessed 22.08.2020].
 7. Devereux, St., Bene, Ch., Hoddinott, J. (2020). Conceptualizing COVID-19 impact on household food security. Food Security, 12, 769-772.
 8. FAO Food Price Index database. Retrieved from http:// www.fao.org/worldfoodsituation/foodpricesindex/en [accessed 28.09.2020].Food and Agriculture Organization of the United Nations - FAO (2008). An introduction to the basic concept of food security. Retrieved from www.fao.org/3/all936e.pdf [accessed 29.09.2020].
 9. Fernandes, N. (2020). Economic effects of coronavirus outbreak (COVID-19) on the world economy. Retri - eved from https://foroparalapazenelmediterraneo.es/ wp-content/uploads/2020/03/SSRN-id3557504.pdf.pdf [accessed 15.09.2020].
 10. Food and Agriculture Organization of the United Nations/ World Health Organization - FAO/WHO (2003). General Principles of Food Hygiene. CAC/RCP 1-1969 (adopt. 1969, amend. 1999, rev. 1997, 2003). Retrieved from http://www.fao.org/input/download/standards/23/ CXP_001e.pdf [accessed 22.08.2020].
 11. Global Food Security Index database. Retrieved from https://foodsecurityindex.eiu.com [accessed 20.09.2020].
 12. Economist Intelligence Unit (2019). Global Food Security Index 2019. Strengthening food systems and the environment through innovation and investment. Report. Retrieved from https://foodsecurityindex.eiu.com/Home/ DownloadResource?fileName=Global Food Security Index 2019 report.pdf [accessed 25.08.2020].
 13. Gołębiewski, J. (2019). Systemy żywnościowe w warunkach gospodarki cyrkularnej. Studium porównawcze krajów Unii Europejskiej. Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 14. Hegenshold, E., Unnikrishan, S., Pollman-Larsen, M., Askeldottir B., Gerard, M. (2018). Tackling the 1.6-billion- ton food loss and waste crisis. Retrieved from http:// image-src.bcg.com/Images/BCG-Tackling-the-1.6-Billion- Ton-Food-Waste-Crisis-Aug-2018 1 _ tcm9-200324.pdf [accessed 02.09 2019].
 15. Institute of Shipping Economics and Logistics - ISL (2020). RWI/ISL Container Throughput Index: Revival of world trade continues. 31 August. Retrieved from https://www.isl.org/en/containerindex/july-2020 [accessed 02.10.2020].
 16. International Air Transport Association - IATA (2020). July Air Cargo Demand Stable, Capacity Remains Constrained. Press Release 67, 31 August. Retrieved from https://www.iata.org/en/pressroom/pr/2020-08-31-01 [accessed 15.09.2020].
 17. International Monetary Fund - IMF (2020). World Economic Outlook Update: A crisis Like no Other. An Uncertain Recovery. June. Retrieved from tinyurl.com/yazvtk7d [accessed 17.09.2020].
 18. International Organization for Migration - IOM (2020). Migrants & global food supply. COVID-19 Analytical Snapshot #18. Retrieved from https://www.iom.int/sites/ default/files/documents/covid-19_analytical_snapshot_ 18_-_migrants_and_global_food_supply.pdf [accessed 17.09.2020].
 19. Laborde, D., Martin, W., Swinnen, J., Vos, R. (2020). COVID-19 risks to global food security. Science, 369 (6503), 500-502, https://doi.org/10.1126/science.abc4765
 20. Mączyńska, E. (2020). Strategiczne myślenie jako wczesno ostrzegawczy "otwieracz mózgów". [In:] E. Bojar (Ed.), Zarządzanie przyszłością. Wyzwania w dobie postglobalizacji. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Lublin.
 21. Organisation for Economic Co-operation and Development - OECD (2020). Tackling COVID-19. Contributing to a global effort (updated 12 June 2020). COVID-19 Global Pandemic. Joint Statement by the Development Assistance Committee (DAC) of the Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD).
 22. Osenton, T. (2004). The Death of Demand: Finding Growth in a Saturated Global Economy. Financial Times Prentice Hall Books.
 23. Przybyłowski, K., Hartley, S.W., Kerin, R.A., Rudelius, W. (1998). Marketing. Oficyna Ekonomiczna, Kraków.
 24. Romanowska, M. (2020). Przyszłość zarządzania, czyli zarządzanie przyszłością. [In:] E. Bojar (Ed.), Zarządzanie przyszłością. Wyzwania w dobie postglobalizacji. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Lublin.
 25. Rubene, I. (2020). Recent developments in euro area food prices. European Central Bank Economic Bulletin, 5. Retrieved from https://www.ecb.europa.eu/pub/economic- bulletin/focus/2020/html/ecb.ebbox202005_ 07~174eeeb845.en.html [accessed 25.09.2020].
 26. Sadowski, A. (2018). Gospodarka, rolnictwo i środowisko w wybranych częściach świata. Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, 1 (346), 96-112.
 27. Shan, H., Yang, J., (2020). Promoting the implementation of extended producer responsibility systems in China: A behavioral game perspective. Journal of Cleaner Production, 250, 119446, https://doi.org/10.1016/ j.jclepro.2019.119446
 28. Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2017). The role of international organizations in international economic relations in context of sustainable development. Acta Scientiarum Polonorum. Oeconomia, 16 (4), 141-149.
 29. Skawińska, E., Zalewski, R.I. (2020). Success Factors of Startups in the EU - A Comparative Study. Sustainability, 12, 8200. https://doi.org/10.3390/su12198200
 30. Smoczyński, S.S. (2020). Wirusowe - chemiczne i biologiczne zanieczyszczenia żywności, w tym mleka i jego przetworów z uwzględnieniem zgrożenia chorobami zakaźnymi. Przegląd Mleczarski, 5, 2-7.
 31. Tamru, S., Hirvonen, H., Minten, B. (2020). Impacts of the COVID-19 crisis on vegetable value chains in Ethiopia. [In:] J. Swinnen, J. McDermott (Eds.), COVID-19 and global food security. Part Five: Supply chains. International Food Policy Research Institute, Washington, DC, 81-83. https://doi.org/10.2499/p15738coll2.133762_18. Retrieved from https://www.ifpri.org/publication/impacts- covid-19-crisis-vegetable-value-chains-ethiopia [accessed 28.09.2020].
 32. Wiatrak, A.P. (2020). Wybrane zagadnienia zarządzania w środowisku lokalnym w okresie globalizacji i postglobalizacji. [In:] E. Bojar (Ed.), Zarządzanie przyszłością. Wyzwania w dobie postglobalizacji. Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, Lublin.
 33. World Bank (2020). Food Security and COVID-19. Brief, 15 October. Retrieved from https://www.worldbank.org/ en/topic/agriculture/brief/food-security-and-covid-19 [accessed 26.09.2020].
 34. World Trade Organization - WTO (2020). Standards, regulations and COVID-19 - What actions taken by WTO members? Information Note, 20 May. Retrieved from https://www.wto.org/english/tratop_e/covid19_e/standards_ report_e.pdf [accessed 26.09.2020].
 35. Żukrowska, K. (2018). Turbulencje w międzynarodowych stosunkach gospodarczych i możliwe ich konsekwencje. [In:] A. Stelmach, T.R. Szymczyński, M. Walkowski (Eds.), Stosunki międzynarodowe w procesie zmian. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Poznań.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1644-0757
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/ASPE.2020.19.4.48
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu