BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Krawczyk-Bryłka Beata (Gdańsk University of Technology)
Tytuł
Team Roles and Team Performance in Small Virtual Software Teams
Role w zespole a efektywność zespołu IT
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 5 (136), s. 49-63, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zarządzanie zasobami ludzkimi, Technologia informacyjna, Zespół wirtualny, Efektywność pracy zespołowej
Human Resources Management (HRM), Information Technology (IT), Virtual team, Team work efficiency
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14, M15, O15
summ., streszcz.
Abstrakt
Artykuł prezentuje wyniki badań dotyczących znaczenia kompozycji ról zespołowych zrealizowanych w 24 zespołach IT. W badaniach wykorzystano model ról zespołowych wg Belbina w interpretacji B. Kożusznik. Przedstawiono koncepcję równowagi ról w zespole według Belbina i Haaf'a, oraz zbadano jej korelację z efektywnością zespołu, mierzoną na trzech wymiarach: wyniku, satysfakcji i klimatu pracy zespołowej. Przeanalizowano również znaczenie obecności wybranych ról zespołowych (Prowadzącego, Myśliciela, Realizatora i Skrupulatnego wykonawcy) dla efektywności pracy zespołu programistycznego. W przeprowadzonych badaniach uwzględniono poziom wirtualności współpracy w zespole. (abstrakt oryginalny)

The article presents the results of research on team composition in terms of roles as conducted on twenty-four student software teams. An adaptation of M. Belbin's model by B. Kożusznik was used. The model of team balance according to Belbin and Haaf is presented and correlations between team balance and team performance are analyzed. Team performance is measured at three levels: results, satisfaction, and team climate. The selected constellation of team roles (such as Shaper and Plant, and Implementer and Monitor-Evaluator) were analyzed in the context of software team performance. The level of team virtualization was also taken into account. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anderson N. R. and West M. (1998), Measuring Climate for Work Group Innovation: Development and Validation of the Team Climate Inventory, Journal of Organizational Behaviour, vol. 19, pp. 235-258.
 2. Batenburg R., Walbeek W., and Maur W. (2013), Belbin Role Diversity and Team Performance: Is There a Relationship? Journal of Management Development, 32 (8), pp. 901-913, DOI: 10.1108/JMD-08-2011-0098.
 3. Belbin R. M. (1981), Management Teams: Why They Succeed or Fail, Butterworth Heinemann, Oxford.
 4. Belbin R. M. (2004), Beyond the Team, Elsevier Butterworth Heinemann, Oxford.
 5. Hong E. (2007), Role Balance and Team Development: A Study of Team Role Characteristics Underlying High and Low Performing Teams, Journal of Behavioral & Applied Management, 8 (3) 3, pp. 202-217.
 6. Coşkun S., Kayikci Y., and Gençay E. (2019), Adapting Engineering Education to Industry 4.0 Vision, Technologies, 7 (10), p. 1-13, DOI: 10.3390/technologies7010010.
 7. Da Silva F., França A. C. C., Suassuna M., DeSuoza Maris L. M. R., Rossiley I., DeMiranda R. C. G., Gouveia T. B., Monteiro C. V. F., Lucena E., Cardozo E. S. F., and Espindola E. (2013), Team Building Criteria in Software Projects: A Mix-Method Replicated Study, Information and Software Technology, 55, pp. 1316-1340, DOI: dx.doi.org/10/1016/j.infsoft.2012.11.006.
 8. Eubanks D. L., Palanski M., Olabisi J., Joinson A., and Dove J. (2016), Team Dynamics in Virtual, Partially Distributed Teams: Optimal Role Fulfilment, Computer in Human Behaviour, 61, pp. 556-568, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.chb.2016.03.035.
 9. Fujimoto M. (2016), Team Roles and Hierarchic System in Group Discussion, Group Decision and Negotiation, 25, pp. 285-608, DOI:10.1007/s10726-015-9453-7.
 10. Kożusznik B. (2005), Kierowanie zespołem pracowniczym [Managing a worker team], PWE Polish Economic Publishers, Warsaw.
 11. Krawczyk-Bryłka B. (2013), Wymiary klimatu pracy zespołowej [The climate dimensions of teamwork], Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management], vol. 14, no. 13 (1), pp. 141-154.
 12. Kudaravalli S., Faraj S., and Johnson S. L. (2017), A Configural Approach to Coordinating Expertise in Software Development Teams, MIS Quarterly, vol. 41, no. 1, pp. 43-64.
 13. Lehmann-Willenbrock N., Beck S. J., and Kauffeld S. (2016), Emergent Team Roles in Organizational Meetings: Identifying Communication Patterns via Cluster Analysis, Communication Studies, 67 (1), pp. 37-57. DOI: 10.1080/10510974.2015.1074087.
 14. Manning T., Parker R., and Pogson G. (2006), A Revised Model of Team Roles and Some Research Findings, Industrial and Commercial Training, 38 (6), pp. 287-296, DOI: 10.1108/00197850610685590.
 15. Marek-Kołodziej K. and Łapuńka I. (2015), Badanie efektywności zespołów projektowych według modelu Belbina na przykładzie dużych projektów budowlano-montażowych [Research into the effectiveness of design teams applying the Belbin model: The example of major building construction projects], Przedsiębiorczość i Zarządzanie [Entrepreneurship and Management], vol. XVI, 5 (II), pp. 113-126.
 16. McCrimmon M. (1995), Teams Without Roles: Empowering Teams for Greater Creativity, Journal of Management Development, 14 (5), pp. 35-41.
 17. Meslec N. and Curşeu P. L. (2015), Are Balanced Team Better? Belbin Roles in Collaborative Learning Groups, Learning and Individual Differences, 39, pp. 81-88, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.lindif.2015.03.020.
 18. Omar M., Hasan B., Ahmad M., Yasin A., Baharom F., Mohd H., and Darus N. Muhd (2016), Towards Balanced Software Team Formation Based on Belbin Team Role using Fuzzy Technique, Proceedings of International Conference on Applied Science and Technology. DOI: 10.1063/1.4960922.
 19. Powell A., Piccoli G., and Ives B. (2004), Virtual Teams: A Review of Current Literature and Directions for Future Research, The Data Base for Advances in Information Systems, vol. 35, no. 1, pp. 6-36.
 20. Rajendran M. (2005), Analysis of Team Effectiveness in Software Development Teams Working on Hardware and Software Environments Using Belbin Self-Perception Inventory, Journal of Management Development, 24 (8), pp. 738-753, DOI: 10.1108/0262170510613753.
 21. Ruch W., Gander F., Platt T., and Hofmann J. (2016), Team Roles: Their Relationship to Character Strengths and Job Satisfaction, The Journal of Positive Psychology, 22, pp. 537-550, DOI: 10.1080/17439760.2016.1257051.
 22. Water H., Ahaus K., and Rozier R. (2008), Team Roles, Team Balance and Performance, Journal of Management Development, 27 (5), pp. 499-512, DOI: 10.1108/02621710810871817.
 23. Water H. and Bukman C. (2010), A Balanced Team-Generating Model for Teams with Less than Nine Persons, IMA Journal of Management Mathematics, 21, pp. 281-302, DOI: 10.1093/imaman/dpp020.
 24. Yilmaz M., O'Connor R. V., Colomo-Palacios R., and Clarke P. (2017), An Examination of Personality Traits and How They Impact on Software Development Teams, Information and Software Technology, 86, pp. 101-122, DOI: dx.doi.org/10.1016/j.infsof.2017.01.005.
 25. Zarzu C., Scarlat C., and Falcioğlu P. (2013), Team Composition and Team Performance: Achieving Higher Quality Results in an International Higher Education Environment, http://www.toknowpress.net/ISBN/978-961-6914-02-4/papers/ML13-451.pdf.
 26. Zdonek I., Podgórska P., and Hysa B. (2019), Zdalna praca zespołu projektowego - charakterystyka ról i kompetencji [Design team remote work: A characterization of roles and competencies], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 1 (126), pp. 43-60.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.4445
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu