BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fedoryszak-Rodź Magdalena (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Świderek Maria (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa), Tyszka Norbert (Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Warszawa)
Tytuł
The Use of Valuations of Healthcare Services in Other Countries (Basic Benefits Basket) in the Tariffing Process
Źródło
Zdrowie Publiczne i Zarządzanie, 2019, t. 17, nr 4, s. 241-258, rys., tab., bibliogr. 18 poz.
Słowa kluczowe
Finansowanie ochrony zdrowia, Świadczenia zdrowotne, Koszty, Wycena kosztów leczenia, Koszty usług, Usługi medyczne, Porównania międzynarodowe
Financing of health protection, Health care benefits, Costs, Valuation of medical treatment, Cost of services, Medical services, International comparisons
Uwagi
summ.
Firma/Organizacja
Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji
Agency for Health Technology Assessment and Tariff System
Abstrakt
The Agency for Health Technology Assessment and Tariff System is national institution supervised by Minister of Health. Agency is an advisory body in the reimbursement process. One of the Agency's roles is setting a tariff for publicly funded healthcare services. Determining the cost of medical services is one of the most important conditions for valuating these tariffs. As in most European countries, the system of financing in-patient care in Poland is based on the Diagnosis Related Group system (DRG). DRG systems were created to increase efficiency in the use of available resources, and consequently to improve the quality of medical care. In order to compare the method and level of financing healthcare services with their equivalent abroad, the Agency analyzes information from other countries, especially those with GDP per capita similar to that of Poland. The Agency searches for patient group classification methods, payment methods, the shape of services and all factors affecting the valuation of services. The article describes the Polish inpatient services system against the background of solutions functioning in the world. The pricing process was presented, with particular emphasis on the process of obtaining data on foreign tariffs and their impact on the construction and pricing of healthcare services in Poland. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kludacz-Alessandri M., Popytowe i kosztowe aspekty wyceny świadczeń zdrowotnych, w: Kludacz-Alessandri M., Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017: 17-57.
 2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz.1373).
 3. Tan Siok Swan et al., DRG systems in Europe: Variations in cost accounting systems among 12 countries, "European Journal of Public Health" 2014; 24 (6): 1023-1028.
 4. Kobel C. et al., Systemy DRG i zbliżone systemy kwalifikacji pacjentów w Europie, w: Busse R. et al., Jednorodne grupy pacjentów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach, Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, Warszawa 2013: 55-79.
 5. https://www.3m.com/3M/en_US/health-information-systems-us/providers/grouping-and-classification/apr-drgs/(accessed: 18.07.2019).
 6. https://www.ihpa.gov.au/publications/development-australian-refined-diagnosis-related-groups-ar-drg-v90 (accessed: 18.07.2019).
 7. https://app.reimbursement.info/drgs?years=2019&mdcs=24 (accessed: 18.07.2019).
 8. https://www.atih.sante.fr/methode-alternative-la-comparaison-des-couts-et-des-tarifs-campagne-tarifaire-2018 (accessed: 18.07.2019).
 9. http://www.norddrg.net/norddrgmanual/NordDRG_2012_NC/index.htm (accessed: 18.07.2019).
 10. https://improvement.nhs.uk/resources/national-tariff/ (accessed: 18.07.2019).
 11. Zarządzenie nr 77/2019/DSOZ Prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia z dnia 27 czerwca 2019 roku zmieniające zarządzenie w sprawie określenia warunków zawierania i realizacji umów w rodzaju leczenie szpitalne oraz leczenie szpitalne - świadczenia wysokospecjalistyczne.
 12. https://www.sozialministerium.at/site/Gesundheit/Gesundheitssystem/Krankenanstalten/LKF_Modell_2019/Kataloge_2019 (accessed: 18.07.2019).
 13. https://www.hspm.org/countries/netherlands25062012/livinghit.aspx?Section=3.7%20Payment%20mechanisms&Type=Section (accessed: 18.07.2019).
 14. Czach K. et al., Polska: Jednorodne Grupy Pacjentów - polskie doświadczenia z DRG, w: Busse R. et al., Jednorodne grupy pacjentów w Europie. W stronę przejrzystości, efektywności i jakości w szpitalach, Narodowy Fundusz Zdrowia - Centrala, Warszawa 2013: 389-408.
 15. Kludacz-Alessandri M., Zasady rachunku kosztów i wyceny świadczeń zdrowotnych w wybranych krajach europejskich - analiza porównawcza, w: Kludacz-Alessandri M., Model wyceny świadczeń zdrowotnych dla lecznictwa szpitalnego, Wolters Kluwer, Warszawa 2017: 142-177.
 16. Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, Metodyka taryfikacji świadczeń opieki zdrowotnej w AOTMiT, http://www.aotm.gov.pl/www/wp-content/uploads/taryfikacja/Metodyka_taryfikacji/Metodyka_taryfikacji_swiadczen_opieki_zdrowotnej_w_AOTMiT.pdf (accessed: 18.07. 2019).
 17. Błaszczyński A., Słownik pojęć ekonomicznych (Glossary of Economic Terms), Szkoła Zarządzania Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 1995.
 18. Błaszczyński A., Słownik ekonomiczny dla przedsiębiorcy w warunkach rynkowych, Znicz, Szczecin 1994.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1731-7398
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.4467/20842627OZ.19.025.12187
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu