BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Karaszewska Hanna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Rynkowe przeglądy płac w praktyce polskich przedsiębiorstw
Market Remunerations' Reports in Polish Companies' Practice
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 79-87, tab., bibliogr 8 poz
Słowa kluczowe
Wynagrodzenia, Przeglądy płacowe, Polityka płacowa
Remuneration, Earnings overview, Wage policy
Abstrakt
Siła konkurencji, konieczność walki o potencjał pracy stanowiący swoisty wyróżnik firmy w otoczeniu już dziś stają się czynnikami determinującymi nową hierarchię determinantów wynagrodzeń i ich relacji. Nadają również nową rangę rynkowym przeglądom wynagrodzeń. Artykuł stanowi prezentację wyników badania ankietowego służącego identyfikacji modelu kształtowania płac w wyodrębnionej grupie polskich przedsiębiorstw i określenia roli wśród czynników oddziałujących na płace płynących z rynku informacji o płacach. (abstrakt oryginalny)

The strength of competition and necessity of fi ghting for work potential making up particular fi rm feature in economic environment describing new hierarchy of remuneration's determinants and their relations. They give new rank to the market remunerations' reports. The article introduces questionnaire results which identify model of shaping remunerations in an isolated group of Polish companies and determine the role of factors infl uencing remunerations, coming from information on remuneration market. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Armstrong M., Murlis H. (1994), Reward Management, Kogan Page (we współpracy z Institute of Personnel Management), London.
  2. Juchnowicz M, Kondej A., Kinowska H. (2001), Metodologia badania rynku wynagrodzeń, w: Badanie rynku wynagrodzeń, pod red. M. Juchnowicz, IPiSS, Warszawa.
  3. Gick A., Tarczyńska M. (1999), Motywowanie w zarządzaniu, PWE, Warszawa.
  4. Lawler E. F. (1990), Strategic Pay, Jossey-Bass, San Francisco.
  5. Oleksyn T. (1999, Płaca za wyniki, w: Elastyczne systemy wynagrodzeń), pod redakcją S. Borkowskiej, M. Juchnowicz, IPiSS, Warszawa.
  6. Lyons F.H., Ben-Ora D (2002)., Total Rewards Strategy: The Best Foundation of Pay for Performance, "Compensation Benefits", vol. 3/4.
  7. Karaszewska H. (2003), Ewolucja wynagrodzeń w okresie zmian systemu ekonomicznego, Wyd. UMK, Toruń.
  8. Stachowska S. (2007), Wynagrodzenia w strategicznym zarządzaniu przedsiębiorstwem, TNOiK, Toruń.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu