BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rabiej Ewelina (University of Rzeszów)
Tytuł
The Financing of Health Care in Insurance Systems and the Sustainability of Public Finances
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 4(102), s. 27-39, tab., bibliogr. s. 37-39
Słowa kluczowe
Stabilność finansowa, Finanse publiczne, Finansowanie ochrony zdrowia
Financial sustainability, Public finance, Financing of health protection
Uwagi
Klasyfikacja JEL: G38, H51, H72, H75, I13, I18
summ.
Abstrakt
Purpose - The purpose of the paper is to examine the relationship between the organisation of the state (determined by selected characteristics, i.e. the organisational structure model and the position of the SNG sector) and the organisation of the health care system, and an indication of the possible consequences for the sustainability of public finance. Research method - The author uses a method of descriptive analysis and the analysis of statistical data on health care expenditure in 12 EU Member States with an insurance model of health care. The quantitative analysis was based on the latest available statistical data (2017) from the OECD, the WHO and Eurostat databases (according to ICHA and SHA2011). Results - It was concluded that despite the legal separation and theoretical independence from the budget system, the insurance model of health care may pose a threat to the sustainability of public finance. This applies both to the state budget and the SNG sector, which is particularly vulnerable in countries where the decentralisation of public services is not accompanied by an appropriate design of the financing system. Originality / value / implications / recommendations - This paper discusses the problem of the compatibility of the health care system and state organisation, omitted in literature, including the position of the SNG sector, in the context of fiscal sustainability. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alińska A., Filipiak B.Z., Kosztowniak A., 2018, The Importance of the Public Sector in Sustainable Development in Poland, "Sustainability", vol. 10(9), 3278, DOI: 10.3390/ su10093278.
 2. Bromber P., Hady J., Lachowska H., Leśniowska-Gontarz M., Szaban D., Ślusarczyk B., Zdanowska J., 2020, System ochrony zdrowia w Polsce, CeDeWu, Warszawa.
 3. Dercz M., Izdebski H., Rek T., 2013, Prawo publiczne ochrony zdrowia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 4. Europejska Karta Samorządu Lokalnego z 15 października 1985 r., Dz. U. 1994, Nr 155, poz. 154 z późn. zm.
 5. Federalizm fiskalny w teorii i praktyce, 2009, Piotrowska-Marczak K. (red.), Difin, Warszawa.
 6. Golinowska S., Tambor M., 2014, Źródła finansowania opieki zdrowotnej, "Zdrowie Publiczne i Zarządzanie", nr 12(3), s. 205-217, DOI:10.4467/20842627OZ.14. 022.3440.
 7. IFAC, 2020, International Public Sector Accounting Standards. RPG 1 - Reporting on the Long-Term Sustainability of an Entity's Finances, New York, https://www.ipsasb. org/publications/2019-handbook-international-public-sector- accounting-prono-uncements [date of entry: 02.03.2020].
 8. Kutzin J., Witter S., Jowett M., Bayarsaikhan D., 2017, Developing a national health financing strategy: a reference guide, Health Financing Guidance Series No 3, World Health Organization, https://www.who.int/health_financing/documents/health-finan-cing-strategy/en/ [date of entry: 08.03.2020].
 9. Lenio P., 2018, Publicznoprawne źródła finansowania ochrony zdrowia, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 10. Leowski J., 2018, Polityka zdrowotna a zdrowie publiczne, CeDeWu, Warszawa.
 11. OECD, 2019, Key Data on Local and Regional Governments in the European Union (broc-hure), OECD, Paris, www.oecd.org/regional/regional-policy [date of entry: 03.03. 2020].
 12. OECD, Eurostat, WHO, 2017, A System of Health Accounts 2011. Revised edition, OECD Publishing, Paris, DOI: https://dx.doi.org/10.1787/9789264270985-en [date of entry: 01.02.2017].
 13. OECD, WHO, 2019, State of Health in the EU. Country Health Profile, https://ec. europa.eu/health/state/country_profiles_en [date of entry: 03.03.2020].
 14. OECD/UCLG, 2016, Subnational Governments around the world. Structure and finance, OECD, http://www.oecd.org/cfe/regional-policy/sngs-around-the-world.htm [date of entry: 03.02.2020].
 15. Organizacyjne i prawne aspekty systemów ochrony zdrowia wybranych państw, 2019, Urbaniak M. (red.), Difin, Warszawa.
 16. Ostrowska D., Warelis A., Sowa P., 2017, Ubezpieczenia zdrowotne w Polsce i na świecie, CeDeWu, Warszawa.
 17. Owsiak S., 2017, Finanse publiczne. Współczesne ujęcie, WN PWN, Warszawa.
 18. Patrzałek L., 2019, Wyzwania dla finansów jednostek samorządu terytorialnego w Polsce po 2020 r., "Samorząd Terytorialny", nr 3, s. 5-14.
 19. Poniatowicz M., 2018, Koncepcja federalizmu fiskalnego w systemie finansów samorządu terytorialnego, CeDeWu, Warszawa.
 20. Progress Consulting S.R.L. and Living Prospects Ltd., 2012, The management of health systems in the EU Member States - The role of local and regional authorities, EU, DOI: 10.2863/83500.
 21. Rabiej E., 2017, Transformacja systemu ochrony zdrowia w Polsce - w drodze do zrównoważonego rozwoju, "Studia Biura Analiz Sejmowych. Finansowanie zadań publicznych w Polsce", nr 4(52), s. 121- 142.
 22. Suchecka J., 2016, Ekonomia zdrowia i opieki zdrowotnej, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 23. Sygit M., 2017, Zdrowie publiczne, Wolters Kluwer Polska, Warszawa.
 24. Thomson S., Foubister Th., Mossialos E., 2009, Financing health care in the European Union. Challenges and policy responses, World Health Organization, http://www. euro.who.int/en/about-us/partners/observatory/publications/studies/old-abst-racts /financing-health-care-in-the-european-union-challenges-and-policy-responses [date of entry: 08.03.2020].
 25. Wójtowicz K., 2019, Uwarunkowania i pomiar stabilności fiskalnej jednostek samorządu terytorialnego, Wydawnictwo UMCS, Lublin.
 26. www 1, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Health- care_expenditure_statistics#Healthcare_expenditure_by_financing_scheme [date of entry: 20.02.2020].
 27. www 2, http://apps.who.int/nha/database/Select/Indicators/en [date of entry: 08.03.2020].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.04.102.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu