BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jasińska Joanna (Prywatna Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Komputerowych i Medycznych w Warszawie)
Tytuł
Efektywność w opiece zdrowotnej
Efficiency in Healthcare
Źródło
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2019, nr 2, s. 60-70, rys., tab., bibliogr. 13 poz.
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Słowa kluczowe
Badanie efektywności, Efektywność, Efektywność zarządzania, Ocena efektywności, Zakłady opieki zdrowotnej (ZOZ), Zarządzanie placówkami służby zdrowia, Ochrona zdrowia, Opieka zdrowotna
Research efficiency, Effectiveness, Management effectiveness, Effectiveness evaluation, Health care institution, Medical facilities management, Health care protection, Health care
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie najważniejszych kwestii efektywności w opiece zdrowotnej. Na podstawie przeglądu literatury zaprezentowano wybrane definicje i kategorie efektywności. Przedstawiono kryteria i środki oceniające efektywność organizacji opieki zdrowotnej opartej na idei jej wielowymiarowości. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article is to present the main issues of assessing the effectiveness of hospital management. Basing on the literature review, selected definitions and categories of efficiency in health care were presented. The criteria and measures assessing the effectiveness of healthcare organization based on the idea of its multidimensionality were discussed. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Dubas K.: Problematyka efektywności w ochronie zdrowia - znaczenie i metody pomiaru. "Problemy Zarządzania" 2014, Vol. 9, nr 3.
 2. Hass-Symotiuk M.: System pomiaru i oceny dokonań szpitala. ABC a Wolters Kluwer business, Warszawa 2014.
 3. Jacobs R., Smith P.C., Street A.: Mierzenie efektywności w ochronie zdrowia. ABC aWolters Kluwer business, Warszawa 2013.
 4. Marcinkowska E.: Outsourcing w zarządzaniu szpitalem publicznym. Oficyna a Wolters Kluwer business, Warszawa2015.
 5. Matwiejczuk R.: Efektywność - próba interpretacji. "Przegląd Organizacji" 2016, nr 11.
 6. Niestrój R.: Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Akademia Ekonomiczna, Kraków 2012.
 7. OECD Health Data 2017. www.oecd.org/ststistics.
 8. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Red. J. Lichtarski. Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego, Wrocław 2015.
 9. Projekt rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie monitorowania i oceny sytuacji ekonomiczno-finansowej szpitali włączonych do sieci szpitali z 2017 roku. www.mz.gov.pl
 10. Sieć szpitali a polityka jakości w opiece zdrowotnej. www.mz.gov.pl
 11. Suchecka J., Owczarek K.: Mierniki efektywności usług zdrowotnych w amerykańskim systemie opieki zdrowotnej. "Problemy Zarządzania" 2014, Vol. 9, nr 3.
 12. Zarys Systemu Ochrony Zdrowia. Polska2014. Red. S. Golinowska. NFZ, Warszawa 2014.
 13. Ziębicki B.: Uwarunkowania oceny efektywności świadczenia usług użyteczności publicznej. Zeszyty Naukowe Politechnika Częstochowska, 2015
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8068
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu