BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Oleksyn Tadeusz
Tytuł
Menedżeryzm i menedżerowie po blisko 80 latach
Managerism and Managers after 80 Years
Źródło
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2019, nr 2, s. 71-85, bibliogr. 13 poz.
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Słowa kluczowe
Menedżeryzm, Zarządzanie menedżerskie, Menedżer, Filozofia zarządzania
Managerialism, Managerial managing, Manager, Philosophy of management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Celem tego artykułu jest refleksja nad menedżeryzmem rozumianym jako filozofia i zarazem ideologia zarządzania oraz nad zmieniającą się rolą i pozycją społeczno-zawodową menedżerów. Menedżeryzm i menedżerowie, po trudnych początkach (USA, lata 40.), błyskotliwym rozwoju i wywindowaniu się na niebotyczne nieraz pozycje kilka dekad później, weszli, jak się wydaje, w fazę bardziej dojrzałą. Następuje urealnienie związane z rezygnacją z nadmiernych wobec nich oczekiwań, jak też bardziej sensowne ułożenie podziału ról i znaczenia z innymi, niż menedżerowie, grupami społeczno-zawodowymi. Menedżeryzm i menedżerowie zapisali wielkie karty w rozwoju ludzkiej cywilizacji, choć są też formułowane przeciwko nim różne zarzuty, w większości słuszne, choć na ogół wyolbrzymiane. Z krytyki absolutnie nie wynika, że sama istota koncepcji menedżeryzmu jest wadliwa, a rola menedżerów zakończona. Oponenci nie mają lepszych pomysłów, które mogłyby z powodzeniem zastąpić menedżeryzm i menedżerów. Nie mają ich w szczególności populiści, którzy zmierzają do centralizacji i monopolizacji władzy oraz dyktatury większości, za którą kryją się manipulacja i rządy autorytarne. Nic nie wskazuje na to, aby polityczni ideolodzy, kierujący się arytmetyką wyborczą, posługujący się zmasowaną propagandą i uzależnionymi od siebie ludźmi o wątpliwych często kompetencjach byli w stanie efektywnie konkurować z profesjonalnymi menedżerami. Historyczne doświadczenia pokazują, że odwracanie piramidy społecznej i zastępowanie elit proletariuszami czy hunwejbinami do niczego dobrego nie prowadzi - podobnie jak zarządzanie gospodarką i przedsiębiorstwami przez tę czy inną partię poprzez jej funkcjonariuszy. Nie sprawdziło się również zarządzanie poprzez szczegółowe i często zmieniane regulacje prawne, nakazy i zakazy, ograniczanie wolności, zastraszanie, nieufność i obsesyjną kontrolę, centralizację, nacjonalizację i inne pomysły rodem z systemów totalitarnych. Nie doprowadziły one do wyższej efektywności i stopy życiowej, większej wolności, przedsiębiorczości, aktywności i szczęśliwości obywateli. Menedżeryzm ulega, w sposób ewolucyjny, pewnym modyfikacjom. Proces ten powinien, jak się wydaje przebiegać w swym naturalnym tempie. Bo -jak twierdzili czołowi przedstawiciele Austriackiej Szkoły Ekonomii Ludwig von Mises oraz Frederic Hayek - rozwój spontaniczny daje na ogół lepsze rezultaty, niż celowy/wydumany/wolicjonarny. Dotyczy to zarówno menedżeryzmu i menedżerów, jak też całej gospodarki, społeczeństwa i ludzkiej cywilizacji. (abstrakt oryginalny)

The goal of this article is reflexion about managerism understanded as a philosophy and some kind of ideology, about changing role and social position of managers, too. Managerism and managers -after difficult beginnings (USA, 40. years of the XX century), brilliant development and attained very, very high position in contemporary society -have been riched more mature phase. We have now generally more real expectations connected with them. New deal between top managers, other managers, experts and specialists has been creationed. This process is running nowadays. Managerism has presented many good features and has brought many good results - as important and different as good professional management, high efficiency of economy, high level of life in democratic societies, generally good solving of important economic and social problems. Managerism and managers have been object of criticism of different millieus: followers of egalite ideology, trade unions, people with claim attitudes, followers of authoritarian rules, populist politicians. All of them have had some arguments. But it doesn't mean, that managerism and rule of managers are finished or ought to be finished. We haven't better ideas. Especially populism and authoritarian very centralised rules is not so idea. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Burnham J., Managerial revolution: What is Happening in the World. New York 1941.
 2. Domańska E., Kapitalizm menedżerski, PTE, Warszawa 1986
 3. Drucker P.F., Concept of the corporation, wiith the new introduction by the author, seventh printing 2008. Library of Congress : 92-4564, USA http://www.google.pl/books?hl=pl&lr=&id=Zbq8AQAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR9&dq=drucker+p.f.+the+concept+of+corporation&ots=AHevmbx6i&sig=KHgCXcrIF3q71o4-GSEtcZW58HM&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false
 4. Holstein - Beck M., Kompetencje menedżera. Instytut Organizacji i Zarządzania, Warszawa 1990
 5. Kostera M., Śliwa M., Nowe tendencje w badaniach międzykulturowych i badaniach kultury, [w:] Zarządzanie międzykulturowe, red. B. Glinka, W. Jelonek, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2010
 6. Koźminski A.K., Koniec świata menedżerów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 7. Kotter J., Co właściwie robią przywódcy. [w:] Harvard Business Review Polska, czerwiec 2005
 8. Koźmiński A.K., Koniec świata menedżerów, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2008
 9. Mintzberg H., Zarządzanie. Wolters Kluwer a business, Warszawa 2012.
 10. Oleksyn T., Oleksyn A.E., Menedżer a lider. "Zarządzanie zasobami ludzkimi" z 2008 nr 3-4.
 11. Pieliński K., Rewolucja menedżerska - zapomniana diagnoza; http://yadda.icm.edu.pl/baztech/download/import/contents/BPBB-0004-0025-httpwww_zneiz_pb_edu_plkwartalnik320111_3pielinski.pdf
 12. Rocznik statystyczny RP 2012, GUS Warszawa
 13. Zaleznik A., Managers and lieaders: are they different ? [w:] Harvard Business Review, maj - czerwiec 1977
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8068
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu