BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Stroińska Ewa (Jan Kochanowski University of Kielce)
Tytuł
New Public Management as a Tool for Changes in Public Administration
Źródło
Journal of Intercultural Management, 2020, vol. 12, nr 4, s. 1-28, tab., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Nowe zarządzanie publiczne, Informacja publiczna
New public management, Public information
Uwagi
Klasyfikacja JEL: H75
summ.
Abstrakt
Objective: The implementation of mechanisms stimulating marketization of the public sector is an elementary assumption of a modern public management system. The main goals of these processes are to increase efficiency, reduce bureaucracy, create a platform for cooperation between public and private entities, and extend decentralization. The set of rules practiced in modern local governments increasingly resembles a private enterprise managed by efficient managers. The traditional approach, which was only the administration process itself, is being replaced by a focus on economy, efficiency, quality, and effectiveness.
Methodology: The material was created based on the qualitative method in the form of secondary analysis of literature data. At the same time, it provides the theoretical background for conducted empirical research on changing the management system in public administration. The effect of further research explorations will be another material presented in the form of a research report.
Value Added: The New Public Management (NPM) concept is based on changing the orientation of management of public organizations consisting in ceasing to apply the approach focusing only on procedures and rules of conduct related to expenditure, and implementing rules based on the analysis of the results related to expenditure incurred, adopting strategic orientation and introducing market mechanism for the process of providing public services (Zalewski, 2006, p. 74). The purpose of the article is to describe the New Public Management model, the implementation of which helps public institutions to respond to challenges posed by external and internal stakeholders.
Findings: The article presents the thesis that changes in public administration require the transformation of a management system characterized by entrepreneurship, the use of different business-oriented strategies for implementing effective actions.
Recommendations: The idea of New Public Management is to replace the bureaucratic administrative management model and to introduce a managerial model, i.e. the application in the public sector of the principles and solutions of management systems known and used in the business sector (Alford & Huges, 2008, pp. 130-148). This is caused by the increase in citizens' expectations regarding the increase in the quality of service provision, while at the same time unwilling to raise taxes. To achieve this goal, NPM has introduced certain assumptions to help in effective management (Templatka, n.d.). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Alford, J., & Hughes, O. (2008). Public value pragmatism as the next phase of public management. The American Review of Public Administration, 38, 130-148.
 2. Błaś, A., Boć, J., & Jeżewski, J. (2003). Administracja publiczna. Warszawa: Kolonia Limited.
 3. Boć, J. (2010). Prawo administracyjne. Warszawa: Kolonia Limited.
 4. Cieślak, S. (2004). Praktyka organizowania administracji publicznej. Warszawa: Difin.
 5. Czaputowicz, J. (Ed.) (2011). Administracja publiczna. Wyzwania w dobie integracji europejskiej. Warszawa: PWN.
 6. Di Maggio, P. J., & Powell, W. W. (Eds.) (1983). The iron cage revisited: Institutional isomorphism and collective rationality in organizational fields. American Sociological Review, 48, 147-160.
 7. Drucker, P. (2000). Zarządzanie w XXI wieku. Warszawa: MT Biznes.
 8. Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (Eds.) (2006). New public management is dead - Long live digital-era governance. Journal of Public Administration Research and Theory, 16(3), 467-494.
 9. Dziendziora, J. (2008). Rola oceniania pracowników w zarządzaniu zasobami ludzkimi w administracji publicznej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, 1, 137-149.
 10. Ferens, A., & Macek, I. (Eds.) (2002). Administracja i polityka. Administracja publiczna w procesie przemian. Wrocław: Wyd. UW.
 11. Habuda, A. (2006). Wielowymiarowość współczesnej administracji publicznej i nauk o niej na przykładzie trzech wybranych problemów. Administracja publiczna. Wrocław: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus.
 12. Herbut, R. (1999). Administracja publiczna - modele, funkcje i struktura. In A. Ferens, & I. Macek (Eds.), Administracja i polityka. Wrocław: Wyd. UW.
 13. Hood, C. (2005). Public management: The Word, the movement, the science. In E. Ferlie, L. Lynn, & C. Pollitt (Eds.). Oxford Handbook of Public Management. Oxford: Oxford University Press.
 14. Izdebski, H., & Kulesza, M. (2004). Administracja publiczna. Zagadnienia ogólne. Warszawa: Liber.
 15. Kamiński, R. (2016). Administracja publiczna a najlepsze praktyki zarządzania zmianą. In P. Borszowski, & B. Detyna (Eds.), Administracja Publiczna. Wałbrzych: Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Sielsiusa.
 16. Kieżuń, W. (2002). Polski dorobek teoretyczny zarządzania publicznego. Współczesne Zarzadzanie, 4, 49-68.
 17. Korczak, J. (2006). Profesjonalizacja działania administracji publicznej w nowych regulacjach prawa urzędowego. Administracja publiczna. Wrocław: Wyższa Szkoła Informatyki i Zarządzania Copernicus.
 18. Kożuch, B. (2004). Zarzadzanie publiczne: w teorii i praktyce polskich organizacji. Warszawa: PLACET.
 19. Kożuch, B ., & Sulkowski, Ł . (2015). Instrumentarium zarządzania publicznego. Warszawa: Difin.
 20. Krasnodębski, Z. (1999). Max Weber. Warszawa: Wiedza Powszechna.
 21. Krynicka, H. (2006). Koncepcja nowego zarządzania w sektorze publicznym. Studia Lubuskie PWSZ w Sulechowie, 2, 11-17.
 22. Kudrycka, B. (2001). Rozwój kadr administracji publicznej. Białystok: WSAP.
 23. Mazur, S. (2005). Historia administracji publicznej. In J. Hausner (Ed.), Administracja publiczna. Warszawa: PWN.
 24. Miłek, M. (2004). Wybrane problemy administracji publicznej. Sulechów: PWZ.
 25. Młodzik, E. (2015). Założenia koncepcji New Public Management. Współczesne Problemy Ekonomiczne, 11, 185-193.
 26. Ochendowski, E. (2004). Prawo administracyjne. Część ogólna. Toruń: TNOiK.
 27. Princ, M. (2016). Standardy dobrej administracji w prawie administracyjnym. Poznań: UAM.
 28. Rainey, H., G., & Jung, Ch., S. (2010). Extending goal ambiguity reserach in goverment: form organizational gola ambiguity to programme goal ambiguity. In R. Walker, G. Boyne, & A. Brewer (Eds.), Public Management and Performence. Research Directions. Cambridge: Cambridge University Press.
 29. Seidler, G. L. (1984). Koncepcja biurokracji w Oświeceniu. Lublin: Wydawnictwo Lubelskie.
 30. Sokalska, E. (2003). Biurokracja jako metoda funkcjonowania nowoczesnej administracji w ujęciu Maksa Webera. Studia Prawnoustrojowe. Olsztyn: Uniwersytet Warmińsko-Mazurski.
 31. Suwaj, P. J. (2009). Konflikt interesów w administracji publicznej. Warszawa: Wolters Kluwer.
 32. Weber, M. (2002). Gospodarka i społeczeństwo, Zarys socjologii rozumiejącej. Warszawa: PWN.
 33. Weber, M. (2004). Racjonalność, władza, odczarowanie. Poznań: Wyd. Poznańskie.
 34. Witkowski, W. (2012). Państwo dobrem nadrzędnym w nowożytnej Europie - od dworu monarszego do administracji publicznej. In J. Jabłońska-Bonca (Ed.), Krytyka Prawa. niezależne studia nad prawem. t. IV: Prywatyzacja władzy publicznej, publicyzacja sfery prywatnej, Warszawa: Poltext.
 35. Zalewski, A. (2005). Reformy sektora publicznego w duchu nowego zarządzania publicznego. Warszawa: Wyd. Szkoły Głównej Handlowej.
 36. Zalewski, A. (2006). Teoria i praktyka nowego zarządzania publicznego. In: M. Ostaszewski, & M. Zalewska (Eds.), W stronę teorii i praktyki finansów. Warszawa: Wyd. Szkoły Głównej Handlowej.
 37. Zawadzak, T. (2017). Zarządzanie w organizacjach sektora publicznego. Warszawa: Difin.
 38. Zieliński, E. (2001). Administracja rządowa w Polsce. Warszawa: Elipsa.
 39. Templatka (n.d.). NPM - New Public Management. Retrieved from: https://www.templatka.pl/npm-new-public-management.html. Access: 16.03.2020.
 40. Supernat, J. (2005). Administracja publiczna w świetle koncepcji New Public Management. Retrieved from: http://www.supernat.pl/artykuly/administracja_publiczna_w_swietle_koncepcji_new_public_management.html. Access: 2.02.2020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0150
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.2478/joim-2020-0048
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu