BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Jakubczak Jacek (Maria Curie-Skłodowska University in Lublin)
Tytuł
Guanxi Influence on Trust and HRM : a Rapid Review
Wpływ Guanxi na zaufanie i ZZL - przegląd literatury
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 6 (137), s. 95-107, tab., bibliogr. 41 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Zaufanie, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Praktyka zarządzania, Przegląd literatury
Trust, Human Resources Management (HRM), Management practice, Literature review
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M12, M59, Z13
summ., streszcz.
Abstrakt
Pomimo intensywnych zmian, jakie zachodzą w chińskiej gospodarce i kulturze, koncepcja guanxi - wykorzystania osobistych powiązań dla własnych korzyści - pozostaje kluczem do zrozumienia społecznych interakcji w Chinach. Jednym z najważniejszych elementów wyróżniających chińskie środowisko biznesowe stanowią zbudowane w oparciu o zaufanie nieformalne sieci guanxi. Ich wpływ kształtuje nie tylko relacje z podmiotami w otoczeniu organizacji, ale również te w jej wnętrzu. Ze względu na wzrost znaczenia zaufania dla funkcjonowania organizacji - w szczególnie w kontekście polityki i praktyk w zakresie zasobów ludzkich warto przyjrzeć się jaki wpływ na zaufanie i praktyki ZZL mają sieci guanxi. Celem artykułu jest zbadanie wpływu guanxi na zaufanie i praktyki zarządzania zasobami ludzkimi poprzez przegląd literatury. Przegląd prowadzonych badań przedstawia zróżnicowany wpływ guanxi na zaufanie pracowników, ich karierę zaangażowanie w pracę, kreatywność i dobre samopoczucie. Pozytywne efekty praktyk guanxi w ZZL w tych obszarach mogą występować w zależności od stopnia relacji guanxi między podwładnym a przełożonym i od umiejętności politycznych podwładnych. Z drugiej strony pracownicy pozostający poza siecią guanxi narażeni są na jej negatywne efekty. Ogólny wpływ guanxi wewnątrzorganizacyjnych na efektywność organizacji jest złożony i obejmuje zarówno pozytywne, jak i negatywne skutki. (abstrakt oryginalny)

Despite the intense changes that the Chinese economy and culture are undergoing, the concept of guanxi, described as the use of personal connections for one's benefit, remains key to understanding social interactions in China. The social phenomenon of the trust-based guanxi network is inherently embedded in the Chinese business environment. As the role of trust in the organization increases, especially in the context of human resource policies and practices, the heterogeneous effects of organizational guanxi on trust and HRM practices is worth examining. The aim of the article is to look at the influence of guanxi on trust and HRM practices through a literature review. In general, the effect of guanxi HRM practices on trust depends on subordinate-supervisor guanxi, with its decreasing trust on the part of employees outside of the guanxi network and increasing trust in the case of those within it. Similarly, guanxi influence on HRM practices results in divergent outcomes in the areas of employee career, work engagement, creativity, and wellbeing, depending on inclusion or non-inclusion in the guanxi network. The complex overall influence of guanxi on trust and HRM includes both positive and negative effects. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Aitken-Fox E., Coffey J., Dayaram K., Fitzgerald S., Gupta C., McKenna S., and Wei Tian A. (2020), COVID-19 Has Put Trust Front and Centre in Human Resources Management, LSE Business Review.
 2. Bian Y. (2018), The Prevalence and the Increasing Significance of Guanxi, The China Quarterly, 235 (3), pp. 597-621.
 3. Borkowska S. (2014), Rola zaangażowania pracowników [The role of employee engagement], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, "Zarządzanie poprzez zaangażowanie" [Human resource management: Management through engagement], 2 (97), pp. 9-2.
 4. Bulińska-Stangrecka H. and Masłyk-Musiał E. (2018), Wyzwania e-kultury dla specjalistów z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi [The challenges of e-culture for specialists in human resource management], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 1 (120), "Motywacja na różne sposoby, czyli znane problemy w nowych odsłonach" [Various approaches to motivation or a new look and old problems], pp. 155-166.
 5. Chen C. C., Chen X. P., and Huang S. (2013), Chinese Guanxi: An Integrative Review and New Directions for Future Research, Management and Organization Review, 9 (1), pp. 167-207.
 6. Chen C. C., Chen Y. R., and Xin K. (2004), Guanxi Practices and Trust in Management: A Procedural Justice Perspective, Organization Science, 15 (2), pp. 200-209.
 7. Chen X. P. and Chen C. C. (2004), On the Intricacies of the Chinese Guanxi: A Process Model of Guanxi Development, Asia Pacific Journal of Management, 21 (3), pp. 305-324.
 8. Chen Y., Friedman R., Yu E., and Sun F. (2011), Examining the Positive and Negative Effects of Guanxi Practices: A Multi-Level Analysis of Guanxi Practices and Procedural Justice Perceptions, Asia Pacific Journal of Management, 28 (4), pp. 715-735.
 9. Costa A. C. (2003), Work Team Trust and Effectiveness, Personnel Review.
 10. Dubey A. D., and Tripathi S. (2020), Analysing the Sentiments towards Work-from-Home Experience during Covid-19 Pandemic, Journal of Innovation Management, 8 (1).
 11. Fan Y. (2002), Questioning Guanxi: Definition, Classification and Implications, International Business Review, 11 (5), pp. 543-561.
 12. Guthrie D. (1998), The Declining Significance of Guanxi in China's Economic Transition, The China Quarterly, 154, pp. 254-282.
 13. Han Y., Peng Z., and Zhu Y. (2012), Supervisor-Subordinate Guanxi and Trust in Supervisor: A Qualitative Inquiry in the People's Republic of China, Journal of Business Ethics, 108(3), pp. 313-324.
 14. Hanser A. (2002), Youth Job Searches in Urban China: The Use of Social Connections, Social Connections in China: Institutions, Culture, and the Changing Nature of Guanxi, (21), 137.
 15. Jiang X., Chen C. C., and Shi K. (2013), Favor in Exchange for Trust? The Role of Subordinates' Attribution of Supervisory Favors, Asia Pacific Journal of Management, 30(2), 513-536.
 16. Ko W. W. and Liu G. (2017), Overcoming the Liability of Smallness by Recruiting Through Networks in China: A Guanxi-Based Social Capital Perspective, The International Journal of Human Resource Management, 28 (11), pp. 1499-1526.
 17. Law K. S., Wong C. S., Wang D., and Wang L. (2000), Effect of Supervisor-Subordinate Guanxi on Supervisory Decisions in China: An Empirical Investigation, International Journal of Human Resource Management, 11 (4), 751-765.
 18. Lewicka D. and Krot K. (2015), The Model of HRM-Trust-Commitment Relationships, Industrial Management & Data Systems.
 19. Liu L. and Jia Y. (2020), Guanxi HRM and Employee Well-Being in China: Employee Relations, The International Journal.
 20. Luo Y. (2007), Guanxi and Business, vol. 5, World Scientific.
 21. Luo Y. (1997), Guanxi: Principles, Philosophies, and Implications, Human Systems Management, 16, pp. 43-52.
 22. Ławrynowicz M. (2009), Zaufanie w polskich firmach [Trust in Polish companies], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 5 (59).
 23. Maslyk-Musiał E. and Bulinska H. (2011), ZZL w wieku internet - przywództwo w e-kulturze [HRM in the age of the Internet: Leadership in e-culture], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 1 (78), pp. 9-30.
 24. Mukhopadhyay B. (2019), Guanxi vs Talent Acquisition: Evaluating the Effects of Guanxi Referrals in Sino-Foreign Colleges, Research Journal of Business and Management, 6 (4), pp. 232-242.
 25. Searle R. H. and Dietz G. (2012), Trust and HRM: Current Insights and Future Directions, Human Resource Management Journal, 22 (4), pp. 333-342.
 26. Ren S. and Chadee D. (2017), Influence of Work Pressure on Proactive Skill Development in China: The Role of Career Networking Behavior and Guanxi HRM, Journal of Vocational Behavior, 98, pp. 152-162.
 27. Shuai M. (2019), Lost Trust and Dissolved Guanxi Circles: A Case Study of a Collective Resignation Event at Tianyuan Tea Company, Chinese Journal of Sociology, 5 (3), pp. 374-406.
 28. Tong C. K., Editor (2014), Chinese Business: Rethinking Guanxi and Trust in Chinese Business Networks, Springer.
 29. Tsui A. S. and Farh J. L. L. (1997), Where Guanxi Matters: Relational Demography and Guanxi in the Chinese Context, Work and Occupations, 24 (1), pp. 56-79.
 30. Wang D. S. and Hsieh C. C. (2013), The Effect of Authentic Leadership on Employee Trust and Employee Engagement, Social Behavior and Personality: An International Journal, 41 (4), pp. 613-624.
 31. Wei L. Q., Liu J., Chen Y. Y., and Wu L. Z. (2010), Political Skill, Supervisor-Subordinate Guanxi and Career Prospects in Chinese Firms, Journal of Management Studies, 47 (3), pp. 437-454.
 32. Weng Y. and Xu H. (2018), How Guanxi Affects Job Search Outcomes in China? Job Match and Job Turnover, China Economic Review, 51, pp. 70-82.
 33. Wong Y. T., Ngon H. Y., and Wong C. S. (2003), Antecedents and Outcomes of Employees' Trust in Chinese Joint Ventures, Asia Pacific Journal of Management, 20(4), pp. 481-499.
 34. Xu J., Xie B., and Tang B. (2020), Guanxi HRM Practice and Employees' Occupational Well-Being in China: A Multi-Level Psychological Process, International Journal of Environmental Research and Public Health, 17(7), p. 2403.
 35. Yang F. (2014), Guanxi Human Resource Management Practices as a Double-Edged Sword: The Moderating Role of Political Skill, Asia Pacific Journal of Human Resources, 52 (4), pp. 496-510.
 36. Yang F., Huang X., Tang D., Yang J., and Wu L. (2019), How Guanxi HRM Practice Relates to Emotional Exhaustion and Job Performance: The Moderating Role of Individual Pay for Performance, The International Journal of Human Resource Management, pp. 1-26.
 37. Yang F. X. and Lau V. M. C. (2015), Does Workplace Guanxi Matter to Hotel Career Success? International Journal of Hospitality Management, 47, pp. 43-53.
 38. Yang F., Qian J., Liu J., Huang X., Chau R., and Wang T. (2018), Bridging the Gap: How Supervisors' Perceptions of Guanxi HRM Practices Influence Subordinates' Work Engagement, Applied Psychology, 67 (4), pp. 589-616.
 39. Yang C. and Yang F. (2020), Guanxi HRM Practices and Employee Creative Performance, Personnel Review.
 40. Zakrzewski M. and Wiszenko A. (2009), Places to Work in Poland: Are They Great? Employee Attitudes 2009: Research Project, Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], 2 (67), ZZL a innowacyjność organizacji biznesowych [HRM and the innovativeness of business organizations], pp. 101-112.
 41. Zhang Y., Long L., Wu T. Y., and Huang X. (2015), When Is Pay for Performance Related to Employee Creativity in the Chinese Context? The Role of Guanxi HRM Practice, Trust in Management, and Intrinsic Motivation, Journal of Organizational Behavior, 36(5), pp. 698-719.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.5841
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu