BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Ławrynowicz Maciej (Poznań University of Economics and Business), Marcinkowska Monika (University of Lodz)
Tytuł
Covid-19 and the HR Response of Banks : the Employee Perspective
Pandemia COVID-19 a reakcje organizacyjne banków : perspektywa pracownicza
Źródło
Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, 2020, nr 6 (137), s. 129-144, tab., bibliogr. 36 poz.
Human Resource Management
Słowa kluczowe
Banki, COVID-19, Zarządzanie zasobami ludzkimi, Kapitał relacyjny, Relacje organizacyjne, Praktyka zarządzania
Banks, COVID-19, Human Resources Management (HRM), Relational capital, Organizational relationships, Management practice
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M51
summ., streszcz.
Abstrakt
Podobnie jak wiele innych organizacji, banki w Polsce borykają się z kryzysem wywołanym przez COVID-19, który spowodował zagrożenie dla ich funkcjonowania i rentowności. Wpływ kryzysu na życie organizacyjne był nagły i potrwa dłużej niż oczekiwano. W artykule analizujemy początkowe reakcje organizacyjne oraz nowe narzędzia stosowane przez banki w celu odzyskania równowagi w kapitale relacyjnym pracowników. Koncentrując się na wyzwaniach z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi, w szczególności na praktykach HR wdrażanych dla złagodzenia niedopasowania oczekiwań pracowników i organizacji oraz naruszonej równowagi między życiem zawodowym a prywatnym, prezentujemy wstępne wyniki badań zakresu adaptacji do zmienionego środowiska pracy. (abstrakt oryginalny)

As is the case with many other organizations, banks in Poland are facing the crisis caused by COVID-19 that has created threats to the their performance and viability. The impact on organizational life was sudden and will be longer than expected. It is the initial organizational responses and new tools employed by banks to rebalance employee relational capital that have been analyzed in the article. Focusing on HRM challenges and in particular on HR practices introduced to calm person - organization misfit and work-life imbalance in particular, the article provides preliminary evidence of adjustment to the newly altered work environment. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Achor S., Kellerman G. R., Reece A., and Robichaux A. (2018), America's Loneliest Workers, According to Research, Harvard Business Review, March 19.
 2. Brändli H. and Delava F. (2020), Agile Work at Home, accessed on May 26, 2020, www.bain.com/insights/agile-works-at-home/?utm_source=linkedin_company&utm_medium=social_organic&utm_content= 3387053735&linkId=89887102.
 3. Caligiuri P., De Cieri H., Minbaeva D., Verbeke A., and Zimmermann A. (2020), International HRM Insights for Navigating the COVID-19 Pandemic: Implications for Future Research and Practice, Journal of International Business Studies, 5(51).
 4. Carnevale J. B. and Hatak I. (2020), Employee Adjustment and Wellbeing in the Era of COVID-19: Implications for Human Resource Management, Journal of Business Research, 116.
 5. Caroll A. B. (1991), The Pyramid of Corporate Social Responsibility: Toward the Moral Management of Organizational Stakeholders, Business Horizons, vol. 34, Issue 4.
 6. Clancy M. (2020), Remote Work Is Here to Stay, May 27, accessed on October 18, 2020, https://eiuperspectives.economist.com/technology-innovation/remote-work-here-stay?utm_campaign=EP2020 - Email 22b - NEW - HTML - 29052020 - Rest of World&utm_medium=email&utm_source=Eloqua.
 7. Coe E., Enomoto K., Gupta A., and Lewis R. (2020), National Employer Survey Reveals Behavioral Health in a COVID-19 Era as a Major Concern, accessed on June 9, 2020, www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our-insights/national-employer-survey-reveals-behavioral-health-in-a-covid-19-era-as-a-major-concern?cid=other-soc-lkn-mip-mck-oth---&sid=3417292540&linkId=90-781800.
 8. Coelho R. and Prenio J. (2020), Covid-19 and Operational Resilience: Addressing Financial Institutions' Operational Challenges in a Pandemic, FSI Briefs, no. 2, April 16.
 9. Dialog 2015 (2020), accessed on May 20, 2020, https://dialog2005.org/apel-zarzadu-dialog-2005-do-zarzadow-bankow-w-zwiazku-ze-stanem-zagrozenia-epidemicznego/.
 10. Feng Z. and Savani K. (2020), Covid-19 Created a Gender Gap in Perceived Work Productivity and Job Satisfaction: Implications for Dual-Career Parents Working from Home, Gender in Management.
 11. Friedman A. L. and Miles S. (2006), Stakeholders: Theory and Practice, Oxford, Oxford University Press.
 12. FSB (2020), FSB Members Take Action to Ensure Continuity of Critical Financial Services Functions, accessed on April 2, 2020, www.fsb.org/2020/04/fsb-members-take-action-to-ensure-continuity-of-critical-financial-services-functions.
 13. Jadczak A. (2020), Jak PKO BP dostosował się do pracy w okresie epidemii [How PKO BP adapted work for the epidemic period], accessed on March 24, 2020, https://itwiz.pl/jak=pko-bank-polski-dostosowal-sie-pracy-okresie-epidemii/.
 14. Kisiel M. (2020), Pracownicy oceniają - banki dobrze poradziły sobie podczas pandemii [Employees make their assessment: Banks have managed well during the pandemic], accessed on September 7, 2020, www.bankier.pl/wiadomosc/Pracownicy-oceniaja-banki-dobrze-poradzily-sobie-podczas-pandemii-7956635.html.
 15. Kristof-Brown A. and Guay R. P. (2010), Person-Environment Fit, in APA Handbook of Industrial and Organisational Psychology, Volume 3 - Maintaining, Expanding, and Contracting the Organization, American Psychological Association.
 16. Langfred C. W. (2000), The Paradox of Self-Management: Individual and Group Autonomy in Work Groups, Journal of Organizational Behavior, 21.
 17. Lee G. O. M. and Warner M. (2005), Epidemics, Labour Markets and Unemployment: The Impact of SARS on Human Resource Management in the Hong Kong Service Sector, The International Journal of Human Resource Management, 16, pp. 752-771.
 18. Lee G. O. M. and Warner M. (2006a), The Impact of SARS on China's Human Resources: Implications for the Labour Market and Level of Unemployment in the Service Sector in Beijing, Guangzhou and Shanghai, The International Journal of Human Resource Management, 17, pp. 860-880.
 19. Lee G. O. M. and Warner M. (2006b), Human Resources, Labour Markets and Unemployment: The Impact of The SARS Epidemic on the Service Sector in Singapore, Asia Pacific Business Review, 12, pp. 507-527.
 20. Łuczewski M. and Bednarz-Łuczewska P. (2012), Analiza dokumentów zastanych [Analysis of existing documents], in Jemielniak D., Badania jakościowe. Metody i narzędzia [Quality studies: Methods and tools], vol. 2, Warsaw, PWN Polish Scientific Publishers.
 21. Marcinkowska M. (2013a), Kapitał relacyjny banku [Bank relational capital], vol. I, Łódź, University of Łódź Publishing House.
 22. Marcinkowska M. (2013b), Kapitał relacyjny banku [Bank relational capital], vol. II, Łódź, University of Łódź Publishing House.
 23. Marquardt D. (2018), Komunikowanie założeń i wartości dotyczących ZZL w raportach CSR banków działających w Polsce. Analiza z wykorzystaniem ram interpretacyjnych [Communicating HRM assumptions and values in the CRS reports of banks in Poland: Analysis of the application of interpretative farmeworks], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 5.
 24. McKibbin W. and Fernando R. (2020), The Global Macroeconomic Impact of COVID-19: Seven Scenarios, Covid Economics, Issue 10.
 25. Mitchell R. K., Agle B. R., and Wood D. J. (1997), Toward a Theory of Stakeholder Identification and Salience: Defining the Principle of Who and What Really Counts, Academy of Management Review, vol. 22, no. 4.
 26. Monteiro N. P., Straume O. R., and Calente M. (2019), Does Remote Work Improve or Impair Form Labour Productivity? Longitudinal Evidence from Portugal, CESifo Working Paper, no. 7991, December 2019.
 27. Neely A., Adams Ch., and Kennerley M. (2002), The Performance Prism, London, FT Prentice Hall.
 28. Newton P. (2020), Sześć kroków do zabezpieczenia pracy zdalnej na dużą skalę [Six steps to secure remote work on a major scale], accessed on March 24, 2020 https://alebank.pl/szesc-krokow-do-zabezpieczenia-pracy-zdalnej-na-duza-skale/?id=318705&catid=22872&cat2id=34359.
 29. Park S. Y., Kim Y. M., Yi S., Lee S., Na B. J., Kim C. B., et al. (2020), Coronavirus Disease Outbreak in Call Centers, South Korea, Emerging Infectious Diseases, vol. 26, no. 8.
 30. Pocztowski A. (2019), Kontekst ZZL w praktyce i badaniach naukowych [HRM context in practice and scientific research], Zarządzanie Zasobami Ludzkimi [Human Resource Management], no. 6.
 31. Ranstad (2020), Monitor rynku pracy, wyniki 39. edycji badania - edycja specjalna [Labor market monitor: 39th edition research results], accessed on April 20, 2020 http://info.randstad.pl/monitor-rynku-pracy-39.
 32. Schaninger B., Simpson B., Zhang H., and Zhu C. (2020), Demonstrating Corporate Purpose in the Time of Coronavirus, accessed on March 20, 2020, www.mckinsey.com/business-functions/organization/our-insights/demonstrating-corporate-purpose-in-the-time-of-coronavirus?cid=-soc-lkn-mip-mck-oth---&sid=3274263174&linkId=86433912.
 33. Williamson S. K. and Koller T. (2020), Navigating COVID-19: Advice from Long-Term Investors, accessed on April 20, 2020, www.mckinsey.com/business-functions/strategy-and-corporate-finance/our-insights/navigating-covid-19-advice-from-long-term-investors?cid=other-soc-lkn-mip-mck-oth---&sid=3308196689&linkId=87588451.
 34. World Economic Forum (2020), Workforce Principles for the COVID-19 Pandemic. White Paper, accessed on March 11, 2020, www3.weforum.org/docs/WEF_NES_COVID_19_Pandemic_Workforce_Principles_2020.pdf.
 35. Wu C. C., Lee W. C., and Lin R. S. J. (2012), Are Employees More Committed and Willing to Accept Critical Assignments During a Crisis? A Study of Organizational Commitment, Professional Commitment and Willingness to Care During the SARS Outbreak in Taiwan, International Journal of Human Resource Management, 23.
 36. ZBP Polish Bank Association (2020), Bankowe inicjatywy prospołeczne wspierające walkę z koronawirusem [Pro-social bank initiatives supporting the fight against the coronavirus], accessed on May 20, 2020, https://zbp.pl/Aktualnosci/Wydarzenia/Spoleczna-aktywnosc-bankow-nabiera-rozpedu.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1641-0874
2543-4411
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.5604/01.3001.0014.5843
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu