BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Müller-Frączek Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego
The Application of Spatial Statistics' Instruments for the Identification of Main Development Center in the Kujawsko-Pomorskie Region
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2008, t. 38, s. 229-238, rys., tab., bibliogr 10 poz
Słowa kluczowe
Statystyka, Klastry, Macierze, Rozwój regionalny
Statistics, Business cluster, Matrix, Regional development
Kraj/Region
Województwo kujawsko-pomorskie
Kuyavian–Pomeranian Voivodeship
Abstrakt
Celem artykułu było ustalenie kluczowych ośrodków rozwoju województwa Kujawsko-Pomorskiego. W ramach jego realizacji przeprowadzono przestrzenną analizę dochodów własnych gmin. Za pomocą narzędzi statystyki przestrzennej stwierdzono występowanie autokorelacji przestrzennej oraz zaprezentowany został wzorzec przestrzenny kształtowania się dochodów na wykresie Morana. Następnie policzone zostały statystyki lokalne i wyróżniono główne centra rozwoju w regionie. (abstrakt oryginalny)

The aim of this article was the identifi cation of development center in the Kujawsko-Pomorskie region. In this case we conducted the spatial analysis of the community income. Using spatial instruments we detected the existence of spatial autocorrealation and we presented the spatial pattern of income at the Moran's plot. Next we calculated the local statistics and we indicated the main development center. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anselin L. (1995), Local Indicators of spatial assosiation-LISA, Geographical Analisys, 27, 93-115.
  2. Borys T. (2005), Wskaźniki zrównoważonego rozwoju, Wydawnictwo Ekonomia i Środowisko, Warszawa-Białystok.
  3. Borys T. (2008), Zaprojektowanie i przetestowanie ram metodologicznych oraz procedury samooceny gmin na podstawie wskaźników zrównoważonego rozwoju w Systemie Analiz Samorządowych, Raport dla ZMP, Jelenia Góra - Poznań.
  4. Cliff A., Ord J. K. (1981), Spatial process: models and applications, Pion, London.
  5. Goodchild M. F. (1986), Spatial autocorrelation, Geobooks, Norwich, UK.
  6. Janc K. (2006), Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych. wskaźników zależności przestrzennej (LISA). Wybrane zagadnienia metodyczne, [w:] T. Komornicki, Z. Podgórski (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografi i, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa.
  7. Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu RCRAN, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  8. Moran P. (1948), The interpretation of statistical map, "Journal of the Royal Statistical Society", Series B, 10, 243-251.
  9. Szulc E. (2007), Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
  10. Zeliaś A. (1991), Ekonometria przestrzenna, red., Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu