BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Matczak Karol (Stowarzyszenie Investhink), Przybył Jarosław (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie, Stowarzyszenie Investhink), Wojciechowski Jakub (Stowarzyszenie Investhink)
Tytuł
Czynniki środowiskowe w analizie ESG
Environmental factors in the ESG analysis
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 4, s. 29-53, tab., rys., zał., bibliogr. 33 poz.
Słowa kluczowe
Inwestycje ekologiczne, Inwestowanie społecznie odpowiedzialne, Klimat, Rynki wschodzące
Ecological investments, Socially responsible investing (SRI), Climate, Emerging markets
Uwagi
Klasyfikacja JEL: M14, O16, G11, G15, O44, Q51
streszcz., summ.
Abstrakt
Inwestowanie odpowiedzialne jest jednym z silniejszych trendów ostatnich lat na światowych rynkach finansowych. Kwestie klimatyczne i środowiskowe zajmują w tym obszarze istotne miejsce, jako element szerszej debaty o zmianach klimatu. Są empiryczne dowody na to, że istnieje zależność pomiędzy środowiskową odpowiedzialnością spółek a ich wynikami finansowymi. Badania sugerują, że spółki wyróżniające się pod kątem środowiskowym są w stanie osiągać średnio lepsze i bardziej stabilne wyniki finansowe niż konkurencja, która ignoruje te aspekty. Wydaje się, że jednym z kluczowych czynników, który ma na to wpływ, jest niższy koszt kapitału. Należy oczekiwać, że polski rynek finansowy nie pozostanie odporny na globalne trendy, a czynniki środowiskowe będą wywierały wymierny wpływ nie tylko na działalność operacyjną spółek, ale też zainteresowanie inwestorów i koszt dostarczanego kapitału. Niestety nasza analiza wskazuje, że czołowe instytucje oceniające spółki w obszarze środowiskowym przyznają rodzimym spółkom niskie oceny w tym obszarze, przynajmniej na tle innych rynków wschodzących.(abstrakt oryginalny)

Socially Responsible Investing has been one of the major investment trends in the financial industry over the last years. Climate and environmental issues play an important role in it. There is some empirical evidence showing a link between a company's envi-ronmental responsibility and its financial results. The research suggests that companies standing out with respect to environmental performance achieve, on average, better and more stable financial results than competition that ignores this aspect. It is worth assuming that the Polish capital market will be, or already is, affected by this global trend. This implies that environmental factors will have a material impact on companies' operations, investors' interest and cost of capital. Our analysis points out that our market scores poorly in environmental issues compared to its counterparts, at least according to leading ESG rating agencies.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albuquerque, R., Durnev, A., Koskinen, Y. (2013). Corporate Social Responsibility and Firm Risk: Theory and Empirical Evidence. Working Paper, University of Iowa and Boston University.
 2. Bauer, R., Hann, D. (2010). Corporate Environmental Management and Credit Risk. ECCE Working Paper, University Maastricht, The European Centre for Corporate Engagement.
 3. Bonetti P., Cho, C., Michelon, G. (2013), Environmental Disclosure and the Cost of Capital: Evidence from the Fukushima Nuclear Disaster. SSRN Electronic Journal.
 4. Bukowski, M., Śniegocki, A., Wetmańska, Z., Wis-Bielewicz, J. (2018), Klimatyczny efekt domina. Ryzyka transformacyjne dla polskiego sektora finansowego. Warszawa: WiseEuropa.
 5. Bukowski, M., Śniegocki, A., Wetmańska, Z., Wis-Bielewicz, J. (2019), Sustainable finance in Poland: The state of play and prospects for progress. Warszawa: WiseEuropa.
 6. Cardoni, A., Kiseleva, E., Terzani, S. (2019). Evaluating the Intra-Industry Compa-rability of Sustainability Reports: The Case of the Oil and Gas Industry, Sustainability, February.
 7. CFA Institute. (2019). ESG Integration in Europe, the Middle East, and Africa: Mar-kets, Practices, and Data, www.cfainstitute.org/en/research/survey-reports/esg-inte-gration-emea (dostęp: 8.04.2020).
 8. Chava, S. (2014). Environmental Externalities and Cost of Capital, Management Science, 60 (9), September.
 9. Friede, G., Busch, T., Bassen, A.(2015). ESG and financial performance: aggregated evidence from more than 2000 empirical studies, Journal of Sustainable Finance & Investment, 5 (4).
 10. Ghoul, S., Guedhami, O., Kim, H., Park, K. (2018). Corporate Environmental Responsibility and the Cost of Capital: International Evidence, Journal of Business Ethics, 149.
 11. Gianfrate, G., Schoenmaker, D., Wasama, S. (2018). Cost of Capital and Sustainability: A Literature Review, Rotterdam School of Managemen. Rotterdam: Erasmus Universtity.
 12. Girerd-Potin, I., Jimenez-Garces, S., Louvet, P. (2014). Which Dimensions of Social Responsibility Concern Financial Investors?, Journal of Business Ethics, 121.
 13. Hart, O., Zingales, L. (2017). Companies Should Maximize Shareholder Welfare Not Market Value, Journal of Law, Finance, and Accounting, 2.
 14. He, Y., Tang, Q., Wang, K. (2013). Carbon disclosure, carbon performance, and cost of capital, China Journal of Accounting Studies, 1.
 15. Heinkel, R., Kraus, A., Zechner, J. (2001). The Effect of Green Investment on Corporate Behaviour, Journal of Financial and Quantitative Analysis, 36(4).
 16. JP Morgan. (2019). Asset Managers: ESG investing increasingly expected to drive share prices, Europe Equity Research (dostęp: 8.04.2020).
 17. Kleimeier, S., Viehs, M. (2018). Carbon Disclosure and the Cost of Debt, Maastricht University, Graduate School of Business and Economics. GSBE Research Memoranda, No. 003.
 18. Koch, N., Bassen, A. (2013). Valuing the carbon exposure of European utilities. The role of fuel mix, permit allocation and replacement investments, Energy Economics, 36.
 19. Li, L., Liu, Q., Tang, D., Xiong, J. (2017). Media reporting, carbon information disclo-sure, and the cost of equity financing: evidence from China, Environ Sci Pollut Res, 24.
 20. Liu, Y., Zhou, X., Yang, J., Hoepner, A. (2016). Corporate Carbon Emission and Financial Performance: Does Carbon Disclosure Mediate the Relationship in the UK?, Henley Business School, June.
 21. Morningstar. (2019). Morningstar Sustainability Atlas.
 22. MSCI. (2019). Understanding MSCI ESG Indexes. Methodologies, facts and figures(dostęp: 8.04.2020).
 23. Reverte, C. (2012). The Impact of Better Corporate Social Responsibility Disclosure on the Cost of Equity Capital, Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 29.
 24. Sharfman, M. P., Fernando, C. S. (2008). Environmental Risk Management and the Cost of Capital, Strategic Management Journal, 29.
 25. ec.europa.eu/info/publications/180308-action-plan-sustainable-growth_pl (dostęp: 8.04.2020).
 26. ec.europa.eu/info/publications/180524-proposal-sustainable-finance_en#investment (dostęp: 8.04.2020).
 27. standardy.org.pl/wyniki-badania-climate-crisis-awareness-przeprowadzonego-prze-z-fsr-seg-i-bureau-veritas (dostęp: 8.04.2020).
 28. www.esma.europa.eu/policy-activities/sustainable-finance (dostęp: 8.04.2020).
 29. www.ey.com/en_gl/assurance/does-nonfinancial-reporting-tell-value-creation-story.
 30. ec.europa.eu/info/business-economy-euro/company-reporting-and-auditing/com-pany-reporting/non-financial-reporting_en (dostęp: 8.04.2020).
 31. www.gpw.pl/analizy (dostęp: 8.04.2020).
 32. www.morningstar.com/blog/2019/07/01/esg-risk.html (dostęp: 8.04.2020).
 33. www.msci.com/esg-ratings/issuer/pge-polska-grupa-energetyczna-spolka-akcyjna/IID000000002408558 (dostęp: 8.04.2020)
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP.2019.4.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu