BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Teperek Aneta
Tytuł
Odmienności kulturowe a poziom rozwoju państw o małym potencjale ekonomicznym
Cultural differences and the development level of the world's smallest economies
Źródło
Kwartalnik Kolegium Ekonomiczno-Społecznego Studia i Prace / Szkoła Główna Handlowa, 2019, nr 4, s. 91-113, tab., wykr., bibliogr. 46 poz.
Słowa kluczowe
Kultura, Integracja gospodarcza, Różnice kulturowe
Culture, Economic integration, Cultural differences
Uwagi
Klasyfikacja JEL : P4; R; Z
streszcz., summ.
Abstrakt
Rozwój najmniejszych gospodarek świata jest efektem wpływu wielu czynników. Jednym z nich są uwarunkowania kulturowe. Celem w niniejszym opracowaniu jest identyfikacja współzależności zachodzących między poszczególnymi kulturami a rozwojem społeczno-gospodarczym 93 państw o małym potencjale ekonomicznym oraz wpływu odmienności kulturowych na ich zróżnicowany poziom rozwoju.(abstrakt oryginalny)

Many factors have an impact on the development of the world's smallest economies. The cultural conditions are one of them. The aim of the study is to identify the interdependencies between different cultures and socio-economic development of 93 countries, being the world's smallest economies, and also the impact of cultural differences on their diverse levels of development.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Banek, K. (2007). Słownik wiedzy o religiach. Bielsko-Biała: Wydawnictwo Park.
 2. Bauman, Z. (1966). Kultura i społeczeństwo: preliminaria. Warszawa: PWN.
 3. Burman, B. R. (1979). Religion and Politics in Tibet. New Delhi: Vikas.
 4. Coyle, D. (2018). PKB: krótka, lecz emocjonująca historia. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 5. Cynarski, W. J. (2003). Globalizacja a spotkanie kultur. Rzeszów: Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.
 6. Dziemidok, B. (2002). Tożsamość narodowa a sztuka i nowe media w epoce globalizacji, Kultura i Społeczeństwo, 1.
 7. Elias, N. (1980). Przemiany obyczajów w cywilizacji Zachodu. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 8. Fukuyama, F. (1997). Zaufanie. Kapitał Społeczny a Droga do Dobrobytu, tłum. A. Śliwa, L. Śliwa, Warszawa-Wrocław: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 9. Gade, A. M. (2007). Islam. W: The Oxford Handbook of Religion and Emotion, J. Cor-rigan (red.). Oxford: Oxford University Press.
 10. Hardy, L. H. (2016). Islam Religion. San Jose: Independently published.
 11. Harrison, L. E., Huntington, S. P. (red.). (2003). Kultura ma znaczenie, jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw. Poznań: Zysk i S-ka.
 12. Herder, J. G. (1962), Myśli o filozofi dziejów, t.1. Warszawa: PWN.
 13. Huntington, S. P. (1998). Zderzenie cywilizacji i nowy kształt ładu światowego. Warszawa: Wydawnictwo Literackie MUZA.
 14. Jerry, S. (2016). History of Botswana: Early history, Government, Economy, People. Abidjan: Sonit Education Academy.
 15. Kluckhohn, C. (1949). Mirror for Man. New York: Whittlesey House.
 16. Kłosowska, A. (1981). Socjologia kultury. Warszawa: PWN.
 17. Kroeber, A., Kluckhohn, C. (1952). Culture. A Critical Review of Concepts and Definitions. Cambridge: Papers of Peabody Museum.
 18. Kuciński, K. (2005). Ludność. W: Geografia gospodarcza świata, I. Fierla (red.). Warszawa: PWE.
 19. Landes, D. S. (2003). Kultura przesadza prawie o wszystkim. W: Kultura ma znaczenie, L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.), tłum. S. Dymczyk. Poznań: Zysk i S-ka.
 20. Linton, R. (1975). Kulturowe podstawy osobowości. Warszawa: PWN.
 21. Mączyńska, E. (2019). Refleksje na kanwie książki Diane Coyle pt. PKB: krótka, lecz emocjonująca historia, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2018, Biuletyn PTE, 3 (86).
 22. Malinowski, B. (2000). Dzieła, t. 9, Kultura i jej przemiany. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 23. Mrozek-Dumowska A. (2014). Religia a globalizacja. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe Askon.
 24. Oczkowska, Ż. (2011). Związki kultury i gospodarki w pismach Portera i Hunting-tona, Diametros, 27.
 25. Orłowska, R., Żołądkiewicz, K. (red.). (2002). Globalizacja i regionalizacja w gospodarce światowej. Warszawa: PWE.
 26. Ostler, N. (2005). Empires of the World: A Language History of the World. London: Harper Collins Publishers.
 27. Ratnasekera, L. (1998). Buddhism and Christianity, Dialogue and Universalism, Vol. IX, 4.
 28. Rykiel, Z. (2006). Podstawy geografii politycznej. Warszawa: PWE.
 29. Sakowicz, E. (2009). Religioznawstwo. Lublin: Wyd. Polihymia.
 30. Schweder, R. A. (2003). Mapy zasad moralnych, zarozumiałość pierwszego świata. W: Kultura ma znaczenie. Jak wartości wpływają na rozwój społeczeństw, L. E. Harrison, S. P. Huntington (red.). Poznań: Zysk i S-ka.
 31. Słownik etnologiczny (1987). Terminy ogólne. Poznań: PWN.
 32. Taylor, F. (1911). Principles of Scientific Management. New York-London: Harper & Brothers.
 33. Trzcińska, B. (2007). Różnice i podobieństwa. W: Geografia, K. Kuciński (red.). Warszawa: Difin.
 34. Tsie, B. (1995). Political Economy of Botswana in SADCC (Southern Africa Political Economy). Harare: Sapes Trust.
 35. Weber, M. (2010). Etyka protestancka a duch kapitalizmu. Warszawa: Wydawnictwo Aletheia.
 36. Wosińska, W. (2010). Oblicza globalizacji. Sopot: Wydawnictwo Smak Słowa.
 37. Wyżnikiewicz, B. (2003). Wielkie zamieszanie wokół liczenia PKB, Obserwator Finansowy, 14 sierpnia.
 38. Zienkowski, L. (2001). Co to jest PKB?: jego rola w analizach ekonomicznych i prognozowaniu. Warszawa: Dom Wydawniczy Elipsa.
 39. Zorska, A. (1998). Ku globalizacji. Warszawa: PWN.
 40. Central Inteligence Agency, the World Factbook, www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook.
 41. Ethnologue Languages of the World. 22nd Edition, Dallas, Texas: SIL International, www.etnologue.com.
 42. Feldmann, H., Protestantism, Labor Force Participation, and Employment Across Countries, core.ac.uk/download/pdf/1583323.pdf.
 43. ONZ, www.un.org/en/member-states.
 44. The Economist, www.economist.com/christmas-specials/2001/12/20/a-world-em-pire-by-other-means.
 45. The World Bank, Literacy rate, adult total (% of population ages 15 and above), data.worldbank.org.
 46. Unicef Date, data.unicef.org/topic/education/literacy.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2082-0976
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.33119/KKESSiP.2019.4.5
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu