BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Plecka Danuta (Higher School of Management Personnel), Wlazły Agnieszka (State Higher Vocational School in Konin, Poland)
Tytuł
The Role of Micro-enterprises in Shaping the Social Security of the State. A Theoretical Analysis
Źródło
Journal of Geography, Politics and Society, 2020, nr 10(4), s. 17-22, bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Mikroprzedsiębiorstwo, Przedsiębiorczość lokalna, Zagrożenia społeczne, Zabezpieczenie społeczne, Małe i średnie przedsiębiorstwa, Bezpieczeństwo
Micro-enterprise, Local entrepreneurship, Social risks, Social security system, Small business, Security
Uwagi
summ.
Abstrakt
The article presents considerations regarding the functioning of micro enterprises on the market and their impact on the social security of the state. The concept of micro enterprise and social security has been explained in detail. Social security threats and the role of micro sector companies in shaping this area of state security were also discussed. The considerations highlighted the importance of small business in creating conditions for economic stability and development guarantees for local communities. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Baruk J., 2002, Dylematy rozwoju małych i średnich przedsiębiorstw (Eng. Dilemmas in the development of small and medium-sized enterprises), Gospodarka Narodowa, 3, 12-25. doi: 10.33119/GN/113829.
 2. Białoń L., 2019, Przedsiębiorstwo (Eng. Entrepreneurship), [in:] S. Marciniak (eds.), Makro- i mikroekonomia. Podstawowe problemy współczesności (Eng. Macro and microeconomics. Basic problems of the present day), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 124-167.
 3. Commission Recommendation of 6 May 2003 concerning the definition of micro-, small and medium - sized enterprises, Recommendation 03/361/EC. Official Journal L124 of 20 May 2003, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=CELEX:32003H0361&from=FR (accessed 15 May 2020).
 4. Czajkowska A., 2013, Kredytowanie przedsiębiorców indywidualnych - specyfika, procesy, polityka, (Eng. Lending to individual entrepreneurs - specificity, processes, policy), Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź.
 5. Daszkiewicz N., Wach K., 2013, Małe i średnie przedsiębiorstwa na rynkach międzynarodowych, (Eng. Small and medium-sized enterprises in international markets), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków.
 6. Dean H., 2019, Social Policy, Policy Press, Bristol.
 7. Dominiak P., 2005, Sektor MSP we współczesnej gospodarce (Eng. The MSP sector in the modern economy), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 8. Ferguson I., 2018, Global Social work and political context, Policy Press, Bristol.
 9. Horosz P., Antoniuk J.R., 2009, Prawne podstawy przedsiębiorczości (Eng. Legal basis of entrepreneurship), Wydawnictwo Wolters Kluwer, Warszawa.
 10. Koźmiński A., 2005, Zarządzanie w warunkach niepewności (Eng. Management under uncertainty), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
 11. Krajewska A., 2018, Produkcja i koszty w przedsiębiorstwie (Eng. Production and costs in the enterprise), [in:] R. Milewski, E. Kwiatkowski (eds.), Podstawy ekonomii (Eng. Basics of economics), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 24-48.
 12. Leszczyński M., 2011, Bezpieczeństwo społeczne Polaków wobec wyzwań XXI w. (Eng. Social security of Poles in the face of the challenges of the 21st century) , Wydawnictwo Difin, Warszawa.
 13. Łuczka T., 2001, Kapitał obcy w małym i średnim przedsiębiorstwie (Eng. Foreign capital in small and medium-sized enterprises), Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań.
 14. Marszałek-Kawa J., Plecka D., Hołub A., 2018, Social Security. Selected Aspect, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń.
 15. Nasiłowski M., 2016, System rynkowy. Podstawy mikro- i makroekonomii (Eng. Basics of micro- and macroeconomics), Wydawnictwo KeyText, Warszawa.
 16. Nowak A.Z., Szałański M., 2013, Mikrofirmy siłą napędową gospodarki Mazowsza (Eng. Micro enterprises as a driving force of Mazovia's economy), Wydawnictwo Naukowe Wydziału Zarządzania UW, Warszawa.
 17. Piketty T., 2015, Ekonomia nierówności (Eng. The Economics of Inequalities), Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 18. Plecka D., Rutkowska P., 2016, Societal security as an instrument for creating populist attitudes, Political Preferences, 13, 45-61. doi: 10.6084/m9.figshare.4284650.
 19. Stachowiak Z., 1998, Ekonomia. Zarys podstawowych problemów (Eng. Outline of the basic problems), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej i Zarządzania, Warszawa.
 20. Stiglitz J.E., 2015, Cena nierówności. W jaki sposób dzisiejsze podziały społeczne zagrażają naszej przyszłości (Eng. The price of inequality. How today's social divisions threaten our future),Wydawnictwo Krytyki Politycznej, Warszawa.
 21. Strużycki M., 2004, Małe i średnie przedsiębiorstwa w gospodarce regionu (Eng. Small and medium-sized enterprises in the economy of the region), Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 22. Szramowski D., 2018, Kapitał ludzki w mikro i małych przedsiębiorstwach (Eng. Human capital in micro and small enterprises), Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
 23. Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. - Prawo przedsiębiorców (Eng. Act of 6 March 2018 - Entrepreneur law), 2018 (Dz.U. z 2018 r. poz. 646 z późn. zm.).
 24. Vetrivel, K., 2017, Performance of micro, small and medium enterprise, OmniScriptun GmbH&Co, Ryga.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2451-2249
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.26881/jpgs.2020.4.03
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu