BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sławiński Andrzej (Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach)
Tytuł
Główne kierunki polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej po 1991 roku
Main Directions of Polish-Ukrainian Military Cooperation After 1991
Źródło
De Securitate et Defensione. O Bezpieczeństwie i Obronności, 2020, nr 2, s. 130-144, bibliogr. 20 poz.
Słowa kluczowe
Współpraca wojskowa, Bezpieczeństwo, Stosunki międzynarodowe
Military Co-operation, Security, International relations
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Polska, Ukraina
Poland, Ukraine
Abstrakt
Analizując polsko-ukraińskie stosunki w aspekcie bezpieczeństwa regionalnego, warto zwrócić przede wszystkim uwagę na współpracę wojskową między obu państwami. Współpraca ta rozpoczęła się w momencie rozpadu systemu bipolarnego i odzyskania przez Ukrainę niepodległości. W artykule dokonano oceny polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej w czterech wyodrębnionych chronologicznie okresach obejmujących jej początki, działania podejmowane w trakcie udziału obu państw w programie Partnerstwa dla Pokoju, współpracę od momentu wejścia Polski do NATO do agresji rosyjskiej na Ukrainę, a także okres po 2014 r. W artykule przedstawiono uwarunkowania polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej po 1991 r., ocenę jej najistotniejszych elementów w ostatnich trzech dekadach oraz prognozę rozwoju tej współpracy w najbliższej przyszłości.(abstrakt oryginalny)

When analyzing Polish-Ukrainian relations in the aspect of regional security, it is worth paying attention to military cooperation between the two states. This cooperation began when the bipolar system disappeared and Ukraine regainedits independence. The article evaluates Polish-Ukrainian military cooperation in four chronological periods covering its beginnings, actions undertaken in the course of the participation of both countries in the Partnership for Peace program,cooperation from the moment of Poland's accession to NATO to Russian aggression to Ukraine, as well as the period after 2014. The article discusses the factors influencing Polish-Ukrainian military cooperation after 1991, offers an assessment of its most important constituent elements and proposes a brief insight into its possible developments in this field in the near future.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Kuspys Piotr. 2009. Współczesne stosunki polsko-ukraińskie 1991-2008: polityka, gospodarka, wojsko, sektor pozarządowy. Kraków: Instytut Studiów Strategicznych.
 2. Podsiadłowicz Monika. 2004. Polityka bezpieczeństwa Ukrainy. Warszawa: Departament Polityki Obronnej MON.
 3. Żyła Marek. 2016. Polsko-ukraińska współpraca wojskowa w polityce bezpieczeństwa Polski. Warszawa: Akademia Obrony Narodowej.
 4. Сардачук Петр. 2005. Україна в двосторонніх міжнародних відносинах (кінець ХХ початок ХХІ століть). Київ: Європейський університет. Київ: Європейський університет [Sardachiuk Pietr. 2005. Ukraina v dvostoronnikh mizhdunarodnikh vidnosinakh (kinets XX pochatiok XXI stolits].
 5. Drzewicki Artur. 2011. "Stosunki z Ukrainą w sferze bezpieczeństwa: polski punkt widzenia". Bezpieczeństwo Narodowe(17): 151-168.
 6. Szlachta Mieczysław. 2017. "Polsko-ukraińska współpraca wojskowo-techniczna". Wojskowy Instytut Techniczny Uzbrojenia 2(142): 121-142.
 7. Żurawski Przemysław. 2018. "Specyfika relacji polsko-ukraińskich po 2015 r. Sprawy Międzynarodowe (1): 52-62.
 8. Драус Ян. 2010. "Дослідження польсько-українських стосунків у 1991-2008 роках: нарис проблематики". Чорноморський літопис (1): 32-41. [DrausJan.2010. Doslidzhennja pol'sko-ukrainskikh stosunkiv u 1991-2008 rokakh: naris problematiki. "Chornomorskij Litopis" (1): 32-41].
 9. Митрофанова Оксана. 2006. Польща як стратегічний партнер України. "Політичний Менеджмент" 21 (6): 153-160 [Mitrofanova Oksana. 2006. Pol'shcha jak strategichnij partnjor Ukraini. "Politichnij Menedzhment" 21(6): 153-160].
 10. Пивоваров Андрій. 2008. Основні аспекти українсько-польського стратегічного партнерства, Держава і право: збірник наукових праць. "Юридичні і політичні науки" (39): 710-716 [Pivovarov Andrij. 2008. Osnovni aspekti ukraińsko-pol'skogo strategichnogo partnjorstva, Derzhava i prawo: zbirnik naukovikh prac'. "Juridichni i Politichni Nauki" (39): 710-716].
 11. Шестопалов Сергій. 2014. Українсько-польське військове співробітництво. "Чорноморський літопис" (10): 66-71 [Shestopalov Sergij. 2014. Ukraijnsko-pol'ske vijskove spivrobitnitstvo, "Chornomorskij Litopis" (10): 66-71].
 12. Kubaczyk Tadeusz, Żyła Marek. 2016. Wybrane elementy polsko-ukraińskiej współpracy wojskowej. W Polska w międzynarodowej współpracy wojskowej. 210-224. Akademia Sztuki Wojennej.
 13. Litewsko-Polsko-Ukraińska Brygada im. Wielkiego Hetmana Konstantego Ostrogskiego. 2020. Historia. https://litpolukrbrig.wp.mil.pl/pl/pages/historia-2018-02-23-b/.
 14. Malyasov Dylan. 2018. Polska dostarczyła bojowe wozy piechoty na Ukrainę. www.polukr.net/blog/2018/04/polska-dostarczyla-bojowe-wozy-piechoty-na--ukraine.
 15. Polsko-Ukraiński batalion Sił Pokojowych im. Hetmanów Jana Karola Chodkiewicza i Piotra Konaszewicza Sahajdacznego. 2020. RYS HISTORYCZNY. https://www.jednostki wojskowe.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=360&Itemid=27.
 16. Raszewski Piotr. 2016. Wielonarodowa Brygada osiągnęła pełną gotowość bojową. www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/21366?t=Wielonarodowa-Brygada-osiagnela-pelna-gotowosc-bojowa.
 17. Romanowska Aleksandra. 2017. Współpraca obronna Polski i Ukrainy. Stan obecny i perspektywy. https://warsawinstitute.org/pl/wspolpraca-obronna-polski-i-ukrainy-stan-obecny-i-perspektywy/.
 18. Sabak Juliusz. 2017. Ukraińskie transportery z polską noktowizją. Defence24.pl TV. Wwww.defence24.pl/ukrainskie-transportery-z-polska-noktowizja-defence24pl-tv.
 19. Sabak Juliusz. 2018. Ukraińska Mangusta czyli modernizacja BRDM-2 z polskim motywem. https://www.defence24.pl/technologie-analizy/ukrainska-mangusta-czyli-modernizacja-brdm-2-z-polskim-motywem-analiza.
 20. Wilewski Krzysztof. 2017. Polska zbrojeniówka walczy o ukraiński rynek. www.polska-zbrojna.pl/home/articleshow/22999?t=Polska-zbrojeniowka-walczy-o-ukrainski-rynek
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2450-5005
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.34739/dsd.2020.02.09
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu