BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Miłobędzki Paweł (Uniwersytet Gdański)
Tytuł
Struktura terminowa stóp procentowych na rynku depozytów międzybankowych w Polsce. Uwagi o symetrii powrotu stóp do średniej
The Term Structure of the Polish Interbank Rates. A Note on the Symmetry of Their Reversion to the Mean
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 27-40, wykr., tab., bibliogr. 25 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Stopa procentowa, Depozyt bankowy, Asymetria informacji, Rozliczenia międzybankowe
Interest rate, Bank deposit, Information asymmetry, Interbank settlements
Abstrakt
Wyniki empiryczne badania nad strukturą terminową stóp procentowych na rynku międzybankowym w Polsce upoważniają do stwierdzenia, że stopy krótka i długa dla wszystkich rozważanych par stóp WIBOR zmieniały się w zasadzie zgodnie z przewidywaniami wynikającymi z hipotezy (teorii) oczekiwań struktury terminowej. Stopy te znajdowały się w długookresowej równowadze, a ich spredy wykazywały własności kointegrujące i prognostyczne. Spośród rozważanych stóp procentowych tylko 3-miesięczna stopa WIBOR odchylała się asymetrycznie od relacji równowagi długookresowej ze stopą miesięczną. (abstrakt oryginalny)

The empirical analysis of the term structure of the Polish interbank rates has revealed that the short and the long rates from the whole spectrum of maturities have evolved almost accordingly to the expectations hypothesis. They have exhibited common stochastic trends, their spreads have had cointegrating properties as well as much predictive power. Off all WIBORs considered it is only a 3 month rate that has asymmetrically been reverting to the mean. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Blangiewicz M., Miłobędzki P. (2009), The Rational Expectations Hypothesis of the Term Structure at the Polish Interbank Market, ,,Przegląd Statystyczny", nr 1, s. 23-39.
 2. Campbell J.Y., Shiller R.J. (1991), Yield Spreads and Interest Rates Movements: A Bird's Eye View, ,,Review of Economic Studies", t. 58, s. 495-514.
 3. Caner M., Hansen B.E. (2001), Threshold autoregression with a unit root, ,,Econometrica", t. 69, s. 1555-1596.
 4. Chan K.S. (1993), Consistency and Limiting Distribution of the Least Squares Estimator of a Threshold Autoregressive Model, ,,Annals of Statistics", t. 21, s. 520-533.
 5. Cheung Y.-W., Lai K.S. (1995), Lag Order and Critical Values of the Augmented Dickey-Fuller Test, ,,Journal of Business and Economic Statistics", t. 13, s. 277-280.
 6. Clements M.P., Smith J. (1997), The performance of alternative forecasting methods for SETAR models, ,,International Journal of Forecasting", t. 13, s. 463-475.
 7. Cuthbertson K., Nitzsche D. (2003), Long Rates, Risk Premia and Over-reaction Hypothesis, ,,Economic Modelling", t. 20, s. 417-435.
 8. De Gooijer J.G., Vidiella-i-Anguera A. (2004), Forecasting threshold cointegrated systems, ,,International Journal of Forecasting", t. 20, s. 237-253.
 9. Dickey D.A., Fuller W.A. (1981), Likelihood Ratio Statistics for Autoregressive Time Series Models: Tests and Implications. "American Statistician", t. 40, s. 12-26.
 10. Enders W. (2001), Improved critical values for the Enders-Granger unit-root test, ,,Applied Economic Letters", t. 8, s. 257-261.
 11. Enders W., Granger C.W.J. (1998), Unit Root Tests and Asymmetric Adjustment with an Example Using the Term Structure of Interest Rates, ,,Journal of Business and Economic Statistics", t. 16, s. 304-311.
 12. Enders W., Siklos P.L. (2001), Cointegration and Threshold Adjustment, ,,Journal of Business and Economic Statistics", t. 19, s. 166-176.
 13. Engle R.F., Granger C.W.J. (1987), Cointegration and Error Correction Representation. Estimation and Testing, ,,Econometrica", t. 55, s. 251-276.
 14. Fisher I. (1886), Appreciation and Interest, ,,Publications of the American Economic Association", t. 11, s. 23-29, 88-92.
 15. Fisher I. (1930), The Theory of Interest, MacMillan, London.
 16. Hobijn B., Franses P., Ooms M. (1998), Generalizations of the KPSS-test for Stationarity, Econometric Institute, Erasmus University Rotterdam, Report 9802/A.
 17. Hurn A.S., Moody T., Muscatelli V.A. (1995), The Term Structure of Interest Rates in the London Interbank Market, ,,Oxford Economic Papers", t. 47, s. 418-436.
 18. Koop G., Pesaran M.H., Potter S.M. (1995), Impulse response in nonlinear multivariate models, ,,Journal of Econometrics", t. 74, s. 119-147.
 19. Kwiatkowski D., Phillips P.C.B., Schmidt P., Shin Y. (1992), Testing the null hypothesis of stationarity against the alternative of a unit root, ,,Journal of Econometrics", t. 54, s. 159- -178.
 20. Lutz F.A. (1940), The Structure of Interest Rates, ,,Quarterly Journal of Economics", t. 55, s. 36- -63.
 21. Pesaran M.H., Pesaran B. (1997), Microfit 4.0, Oxford University Press, Oxford.
 22. Regulamin fixingu stawek WIBOR i WIBID (2004), Polskie Stowarzyszenie Dealerów Bankowych Forex Polska, Warszawa.
 23. Sims C. (1980), Macroeconomics and reality, ,,Econometrica", t. 48, s. 1-48.
 24. Tong H. (1983), Threshold Models in Non-Linear Time Series Analysis, Springer Verlag, NewYork.
 25. Tzavalis E., Wickens M. (1998), A Re-Examination of the Rational Expectations Hypothesis of the Term Structure: Reconciling the Evidence from Long-Run and Short-Run Tests, ,,International Journal of Finance and Economics", t. 3, s. 229-239.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu