BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Osińska Magdalena (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza przyczynowości w długim i krótkim okresie w modelu popytu na pieniądz
Long and Short Run Causality Analysis in the Money Demand Model for Poland
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 41-50, wykr., tab., bibliogr. 13 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Przyczynowość, Analiza przyczynowości, Popyt na pieniądze
Causality, Causality analysis, Money demand
Abstrakt
Celem prezentowanego artykułu jest zarysowanie problemu przyczynowości w długim i krótkim okresie, który pozostaje w ścisłym związku z pojęciem przyczyny bezpośredniej i pośredniej, a także zastosowanie procedury testowania przyczynowości zaproponowanej przez Dufour i in. (2003) do zmiennych występujących w kwartalnym modelu popytu na pieniądz dla Polski w latach 1997-2007. Przedstawiony model popytu na pieniądz został zbudowany przy założeniu kointegracji badanych zmiennych. Analiza zależności przyczynowych przeprowadzona na tle modelowanej zależności wskazuje na zgodność modelu empirycznego z teorią ekonomii. (abstrakt oryginalny)

The purpose of the article is to analyse the Granger causality problem in the long as well as short run. The straightforward relation of the mentioned concept with direct and indirect cause ideas has beaen emphasized. The testing procedure proposed in Dufour et al. (2003) was used to search for causality in the long and short run in the quarterly model of demand for money in Poland in 1997-2007. The model was constructed on the basis of cointegration concept. Causality analysis shows that the empirical model remains in agreement with economic theory. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bruzda J. (2006), Empirical Verification of Money Demand Models: Non-linear Cointegration Analysis, [w:] Zieliński Z. (red.) Dynamic econometric models, UMK, Toruń, 113-123.
 2. Dolado J. J., Lütkepohl H. (1996), Making Wald Test Work for Cointegrated VAR Systems, "Econometric Reviews", 15, 369-386.
 3. Dufour J.-M., Pelletier D., Renault E.(2003), Short-Run and Long-run Causality in Time Series: Interference; Universite de Montreal, working paper.
 4. Dufour J.-M., Renault E. (1998), Short Run and Long Run Causality in Time Series: Theory, "Econometrica", 66, 1099-1112.
 5. Dufour J.-M., Tessier D. (2006), Short-Run and Long-Run Causality between Monetary Policy Variables and Stock Prices, Bank of Canada, working paper.
 6. Engle R. F., Granger C. W. J. (1987), Cointegration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, "Econometrica", 55, 251-276.
 7. Ericsson N. R., Sharma S. (1998), Broad Money Demand and Financial Liberalization in Greece, "Empirical Economics", 23, 417-436.
 8. Granger C. W. J. (1969), Investigating Causal Relations by Econometric Models and Cross- Spectral Methods, "Econometrica", 37, 422-459.
 9. Hsiao C. (1982), Autoregressive Modeling and Causal Ordering of Economic Variables, "Journal of Economic Dynamic and Control", 4, 243-259.
 10. Kontolemis, Z. G. (2002), Money Demand in the Euro Area: Where Do We Stand (Today)?, IMF Working Paper 02/185, 1-30.
 11. Newey W. K., West K. D. (1987), A Simple, Positive Semi-Definite, Heteroskedasticity and Autocorrelation Consistent Covariance Matrix, "Econometrica", 55, 703-708.
 12. Osińska M. (2008), Ekonometryczna analiza zależności przyczynowych, Wyd. Naukowe UMK, Toruń 2008.
 13. Triacca U. (2000), On the Hsiao Definition of Non-causality, "Economics Letters", 66, 261-264.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu