BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szulc Elżbieta (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Modelowanie dynamicznych procesów przestrzennych
Modelling of Dynamic Spatial Processes
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 63-70, wykr., tab., bibliogr. 2 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Autokorelacja przestrzenna
Modeling of time-space, Spatial autocorrelation
Abstrakt
Artykuł przedstawia ekonometryczną analizę procesu przestrzennoczasowego na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich. Przedmiotem rozważań są przestrzenne i przestrzenno-czasowe trendy oraz autozależności charakteryzujące składnikową strukturę badanego procesu. Składniki te są podstawą do specyfikacji dynamicznych modeli przestrzennych. Zaproponowane w artykule specyfikacje dynamicznych modeli przestrzennych poddaje się empirycznej weryfikacji. (abstrakt oryginalny)

The paper concerns econometric modelling of the dynamic spatial processes on the example of GDP per capita in chosen European countries. The considerations of the paper are focused on investigations of the structure of components of the spatio-temporal process. As a result of the analysis some specifications of the dynamic spatial models are obtained. Next the issues of the estimation and verification of the models are presented. The main conclusion from the analysis is that the econometric models of the spatio-temporal processes ought to be of the dynamic character, e.g. considering spatial and spatio-temporal trends and spatial, temporal and spatiotemporal autodependences as well. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Szulc E. (2008), Analiza struktury ekonomicznych procesów przestrzennych na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Ekonomia XXXVIII, z. 388, 7-20.
  2. Szulc E. (2009), Analiza zmian w czasie struktury ekonomicznych procesów przestrzennych na przykładzie PKB w wybranych krajach europejskich, referat wygłoszony na III Konferencji Naukowej im. Profesora Aleksandra Zeliasia, pt. Modelowanie i prognozowanie zjawisk społeczno-gospodarczych, Zakopane 5 - 8 maja 2009, złożony do druku w: J. Pociecha (red.), "Współczesne problemy modelowania i prognozowania zjawisk społecznogospodarczych", Studia i Prace Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu