BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Fiszeder Piotr (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Polasik Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Modelowanie liczby transakcji dokonywanych przy użyciu gotówki i kart płatniczych na rynku polskim
Modeling the Number of Transactions Using Cash and Payment Cards on the Polish Market
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 93-104, tab., bibliogr. 18 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Karty płatnicze, Metody płatności, Obrót bezgotówkowy
Payment cards, Methods of payment, Cashless flow
Uwagi
Praca była finansowana ze środków na naukę w latach 2008-2011 jako projekt badawczy nr N113 308835 Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego
Abstrakt
W artykule dokonano analizy czynników determinujących intensywność wykorzystania przez polskich klientów trzech głównych metod płatności stosowanych w fizycznych punktach sprzedaży: gotówki, karty debetowej oraz karty kredytowej. Do opisu liczby płatności zastosowano 6 modeli zmiennych licznikowych, między innymi model ujemny dwumianowy i ZINB. Uzyskane wyniki wykazały wpływ wielu czynników demograficznych i ekonomicznych oraz istnienie efektu substytucyjnego. Wykorzystanie kart jest także silnie uzależnione od poczucia bezpieczeństwa oraz preferencji odnośnie anonimowości płatności. (abstrakt oryginalny)

The work deals with an analysis of factors determining the intensity of usage of payment methods by Polish customers. The study covers the 3 main payment methods used in physical Points-of-Sale: cash, debit cards and credit cards. In order to describe the number of payments count data models: Poisson regression, negative binomial regression, Poisson hurdle model, negative binomial hurdle model, ZIP and ZINB were applied. The results obtained in the study revealed a significant effect of many demographic factors, as well as the use of financial and telecommunication services. A substitution effect between payments by credit and debit cards has been shown. The study demonstrated a strong impact of customers' concerns about security on the usage of cards. A significant barrier to the development of card payments are also the preferences of society for maintaining the anonymity of payment transactions. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bolt W., Humphrey D. (2007), Payment Network Scale Economies, SEPA, and Cash Replacement, "Review of Network Economics", 6 (4), 453-473.
 2. Bolt W., Jonker N., Van Renselaar C. (2008), Incentives at the Counter: An Empirical Analysis of Surcharging Card Payments and Payment Behaviour in the Netherlands, DNB Working, De Nederlandsche Bank, Paper, No. 196 / December, 1-34.
 3. Borzekowski R., Kiser E.K. (2008), The Choice at the Checkout: Quantifying Demand Across Payment Instruments, "International Journal of Industrial Organization", 26, 889-902.
 4. Cameron A. C., Trivedi P. K. (1998), Regression Analysis of Count Data, Cambridge University Press, Cambridge.
 5. Chakravorti S., Roson R. (2006), Platform Competition in Two-Sided Markets: The Case of Payment Networks, "Review of Network Economics", 5 (1), 118-143.
 6. Damińska A., (2008) red. Obrót bezgotówkowy - zalety i korzyści wynikające z jego upowszechnienia, Narodowy Bank Polski, Departament Systemu Płatniczego, Warszawa.
 7. Gilbert A., Tourani-Rad A., Wisniewski T. P. (2006), Do Insiders Crowd out Analysts?, "Finance Research Letters", 3, 40-48.
 8. Gresvik O., Haare H. (2009), Costs in the Norwegian Payment System, Norges Bank, Working paper, No 4.
 9. Gruszczyński M. (2002), Modele i prognozy zmiennych jakościowych w finansach i bankowości, SGH, Warszawa.
 10. Lambert D. (1992), Zero-Inflated Poisson Regression with an Application to Defects in Manufacturing, "Technometrics", 34, 1-14.
 11. Leinonen H. (2008), Payment Habits and Trends in the Changing E-landscape 2010+, Expository Studies, Bank of Finland, A: 111.
 12. Levitin A. J. (2007), Payment Wars: The Merchant-Bank Struggle for Control of Payment Systems, "Stanford Journal of Law, Business & Finance", 12 (2), 1-66.
 13. Mullahy J. (1986), Specification and Testing in Some Modified Count Data Models, "Journal of Econometrics", 33, 341-365.
 14. Polasik M., Maciejewski K. (2009), Innowacyjne usługi płatnicze w Polsce i na świecie, "Materiały i Studia", Narodowy Bank Polski, Warszawa (w druku).
 15. Polasik M., Fiszeder P. (2009), Factors Determining the Acceptance of Payment Methods by Online Shops in Poland, Working Paper Series, European Central Bank (w druku).
 16. Rochet J.-C., Tirole J. (2003), Platform Competition in Two-Sided Markets, "Journal of the European Economic Association", 1 (4), 990-1029.
 17. Vuong Q. (1989), Likelihood Ratio Tests for Model Selection and Non-Nested Hypotheses, "Econometrica", 57, 307-334.
 18. Winkelmann R. (1997), Econometric Analysis of Count Data, Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu