BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Müller-Frączek Iwona (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Pietrzak Michał Bernard (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Analiza porównawcza rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 i 2007 z wykorzystaniem narzędzi statystyki przestrzennej
Comparative Analysis of the Economic Development of the Kujawsko-Pomorskie Province in the Years 2003 i 2007 with the Use of the Tools of Spatial Statistics
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 137-145, wykr., tab., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Statystyka, Klastry, Analiza porównawcza, Rozwój
Statistics, Business cluster, Comparative analysis, Development
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę porównawczą rozwoju ekonomicznego województwa kujawsko-pomorskiego w latach 2003 oraz 2007. Dla celów badania utworzony został syntetyczny miernik rozwoju gmin, na podstawie którego dokonano ich uporządkowania oraz podzielono na grupy o podobnym poziomie rozwoju. Analiza porównawcza poszerzona została o wykorzystanie narzędzi statystyki przestrzennej, co pozwoliło na uwzględnienie istniejących zależności przestrzennych. (abstrakt oryginalny)

The article presents a comparative analysis of the economic development of the kujawsko-pomorskie province in the years 2003 and 2007. A synthetic measure of the development of communes ('gmina') was created for the research purposes. On the basis of the measure the communes were classified and divided into groups of a similar level of development. Additionally, the comparative analysis was broadened by the use of the tools of spatial statistics which enabled to consider the existing spatial relations. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Anselin L. (1995), Local Indicators of Spatial Association-LISA, "Geographical Analysis", nr 27, 93-115.
  2. Cliff A., Ord J. K. (1981), Spatial Process: Models and Applications, Pion, London.
  3. Janc K. (2006), Zjawisko autokorelacji przestrzennej na przykładzie statystyki I Morana oraz lokalnych. wskaźników zależności przestrzennej (LISA). Wybrane zagadnienia metodyczne, [w:] Komornicki T, Podgórski Z. (red.), Idee i praktyczny uniwersalizm geografii, nr 33, IGiPZ PAN, Warszawa.
  4. Kopczewska K. (2006), Ekonometria i statystyka przestrzenna z wykorzystaniem programu R CRAN, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa.
  5. Młodak A. (2006), Analiza taksonomiczna w statystyce regionalnej, Difin, Warszawa
  6. Moran P. (1948), The Interpretation of Statistical Map, "Journal of the Royal Statistical Society", Series B, nr 10, 243-251.
  7. Müller-Frączek I., Pietrzak M. B. (2008), Wykorzystanie metod statystyki przestrzennej do identyfikacji kluczowych ośrodków rozwoju województwa kujawsko-pomorskiego, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", Ekonomia Numer XXXVIII, Toruń.
  8. Szulc E. (2007), Ekonometryczna analiza wielowymiarowych procesów gospodarczych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
  9. Zeliaś A. (1991), Ekonometria przestrzenna, Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu