BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Orzeszko Witold (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Współczynnik informacji wzajemnej jako miara zależności nieliniowych w szeregach czasowych
The Mutual Information Coefficient as a Measure of Nonlinear Serial Dependencies
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 157-166, wykr., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Modele nieliniowe, Programowanie nieliniowe, Szeregi czasowe, Giełda papierów wartościowych
Nonlinear models, Nonlinear programming, Time-series, Stock market
Abstrakt
W artykule scharakteryzowano konstrukcję, estymację oraz możliwości zastosowania współczynnika informacji wzajemnej. Przedstawiono wyniki symulacji, prowadzących do weryfikacji jego przydatności w procesie identyfikacji zależności nieliniowych w szeregach czasowych. Ponadto zaprezentowano wyniki zastosowania tego współczynnika do analizy indeksów Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. (abstrakt oryginalny)

The idea, estimation and applicability of the mutual information coefficient are presented. Simulations are provided to verify its usefulness to identify nonlinear serial dependencies. Moreover, the mutual information coefficient is applied to analyze the indices from The Warsaw Stock Exchange. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Barnett W. A., Gallant A. R., Hinich M. J., Jungeilges J. A., Kaplan D., Jensen M. J. (1998), A single-blind controlled competition among tests for nonlinearity and chaos, "Journal of Econometrics", 82.1, 157-192.
  2. Bruzda J. (2004), Miary zależności nieliniowej w identyfikacji nieliniowych procesów ekonomicznych, "Acta Universitatis Nicolai Copernici", 34, 183-203.
  3. Dionisio A., Menezes R., Mendes D.A. (2003), Mutual Information: a dependence measure for nonlinear time series, working paper.
  4. Fraser A.M., Swinney H.L. (1986), Independent coordinates for strange attractors from mutual information, "Physical Review A", nr 33.2, 1134-1140.
  5. Granger C. W. J., Terasvirta T. (1993), Modelling nonlinear economic relationship, Oxford University Press.
  6. Granger C. W. J., Lin J-L. (1994), Using the mutual information coefficient to identify lags in nonlinear models, "Journal of Time Series Analysis", 15, 371-384.
  7. Maasoumi E., Racine J. (2002), Entropy and predictability of stock market returns, "Journal of Econometrics", 107, 291-312.
  8. Orzeszko W., Detection of nonlinear autodependencies using Hiemstra-Jones test, w druku.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu