BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajt Marek (Politechnika Częstochowska)
Tytuł
Szacowanie dysproporcji w aktywności patentowej państw OECD z wykorzystaniem metod przestrzenno-czasowych
Estimation of Disproportions in Patent Activity of OECD Countries Using Spatio-Temporal Methods
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 179-186, wykr., tab., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Modelowanie zjawisk czasowo-przestrzennych, Modele panelowe, Badania empiryczne
Modeling of time-space, Panel model, Empirical researches
Kraj/Region
Kraje OECD
OECD countries
Abstrakt
W artykule przedstawiono możliwość zastosowania próby panelowej i modelowania w oparciu o nią jako metody wyznaczenia wskaźników aktywności patentowej. Badanie przeprowadzono z wykorzystaniem danych dla państw europejskich. Otrzymane wyniki w zestawieniu z zastosowaną metodologią uwzględniającą nowoczesne podejście do badania stacjonarności i kointegracji dla prób panelowych, wskazują na użyteczność stosowanych metod. (abstrakt oryginalny)

The article contains a presentation of possibility of using panel-based sample and modeling based on this sample as methods of determining indicators of patent activity. The research was conducted with the help of data from European countries. Results in association with used methodology which takes into account modern approach to stationary and cointegration for panel-based samples, indicate the usefulness of applied methods. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Budnikowski F. (1995), Ekonomia Innowacje ekonomiczne w gospodarce narodowej, OWPR, Rzeszów.
  2. Gruszczyński M., Podgórska M. (2004), Ekonometria, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa.
  3. Hsu-Ling Ch., Yahn-Shir Ch., Chi-Wei S., Ya-Wen Ch. (2008) The Relationship between Stock Price and EPS: Evidence Based on Taiwan Panel Data, "Economics Bulletin", Vol. 3, No. 30.
  4. Pedroni P. (2004), Panel Cointegration:Asymptotic and Finite Sample Properties of Pooled Time Series Tests With an Application to The Ppp Hypothesis, "Econometric Theory", 20, 597- -625.
  5. Pedroni P. (1995), Panel cointegration, asymptotic and finite sample properties of pooled time series tests, with an application to the PPP hypothesis, Indiana University, Working Paper in Economics, No. 95-031, June.
  6. Strzała K. (2005), Korelacja inwestycji i oszczędności w krajach Unii Europejskiej - weryfikacja empiryczna z zastosowaniem podejścia panelowego, Prace i Materiały Wydziału Zarządzania UG - "Ekonometryczne modelowanie i prognozowanie wzrostu gospodarczego" nr 1, Gdańsk, s. 141-157.
  7. Szajt M. (2006), Modeling of State Innovativeness Based on Space-time Models, w: "Dynamic Econometric Models" Vol. 7, UMK w Toruniu, Toruń, s. 231-238.
  8. Yin-Wong Ch., Kon S. L. (1997), Bandwidth selection, prewhitening, and the power of the Phillips- Perron test, "Econometric Theory", 13, Cambridge University Press, 679-691.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu