BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chruściński Tomasz (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Badanie współzależności rynków kapitałowych i walutowych z zastosowaniem modeli MGARCH
The Research of Interdependence on Capital and Currency Markets Using Multivariate GARCH Models
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 217-225, tab., rys., bibliogr. 9 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Model GARCH, Giełda papierów wartościowych, Rynek kapitałowy
GARCH model, Stock market, Capital market
Abstrakt
W artykule podjęto próbę zbadania wzajemnych relacji pomiędzy wybranymi indeksami giełdowymi, relacji pomiędzy kursami walut, a następnie określono kierunek przepływu informacji pomiędzy rynkami kapitałowym i walutowym. Do oszacowania współzależności instrumentów inwestycyjnych posłużył wielowymiarowy model klasy GARCH. Praca jest kontynuacją poprzednich badań autora związanych z taksonometryczną klasyfikacją giełd na świecie. (abstrakt oryginalny)

In the article an attempt was made to investigate the interaction among the various stock exchanges as well as various currency rates and then to define the direction of information flow between capital and currency markets. Tools used in this study are Multivariate GARCH models. Present work is a continuation of an earlier study of World Stock Exchange classification. These stock exchanges will be further analyzed according to their interaction. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bollerslev T., Engle, R., Wooldridge, J. (1988), A Capital Asset Pricing Model with Time-Varying Covariance, "Journal of Political Economy", University of Chicago Press, vol. 96(1).
  2. Bollerslev T. (1986), Generalized Autoregressive Conditional Heteroskedasticity, "Journal of Econometrics", 31, 307-327.
  3. Chruściński T. (2008), Analiza wielowymiarowa giełd papierów wartościowych na świecie, "Wiadomości statystyczne", nr 9, 50-61.
  4. Chruściński T. (2009), Wykorzystanie wielowymiarowych modeli klasy GARCH do badania wzajemnego wpływu rynków finansowych na świecie, "Equilibrium", Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń, nr 1(2), 61-68.
  5. Engle R. (1982), Autoregressive Conditional Heteroskedasticity with Estimates of the Variance of UK Inflation, "Econometrica", 50, 987-1008.
  6. Fiszeder P., (2009), Modele klasy GARCH w empirycznych badaniach finansowych, Wydawnictwo UMK, Toruń.
  7. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
  8. Piontek K. (2006), Wyzwania praktyczne w modelowaniu wielowymiarowych procesów GARCH, "Taksonomia", Akademia Ekonomiczna, Wrocław, nr 13.
  9. Yang W. (2001), M-GARCH Hedge Ratios and Hedging Effectiveness in Australian Futures Markets, Edith Cowan University.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu