BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Michałek Anna (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Znaczenie szacowania potencjalnego PKB w kontekście weryfikacji reguły Taylora
The Influence of Calculating the Potential Gross Domestic Product on the Verification of the Taylor Rule
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 257-268, tab., wykr., bibliogr. 12 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Luka podatkowa, Reguła Taylora
Tax gap, Taylor rule
Abstrakt
Taylor wypowiedział się żartobliwie o swojej regule, że jest tak prosta, iż można ją zapisać na odwrocie wizytówki. Rzeczywistość pokazuje, że praktyczne wykorzystanie tego typu reguły implikuje przyjęcie wielu założeń, co do ostatecznego jej kształtu. Artykuł porusza jedynie kwestię wpływu zastosowanych metod szacowania potencjalnego PKB, luki PKB na empiryczną weryfikację reguły Taylora. Przedstawiono dwa sposoby szacowania PKB potencjalnego: filtr HP oraz trend liniowy, przy czym bazowano na wyrównanych sezonowo (model addytywny ze zm. 0-1; procedura TRAMO/SEATS) szeregach: PKB bieżący oraz PKB realny. (abstrakt oryginalny)

The modern monetary policy should be led in a way that is transparent, consistent and coherent for an average participant of the economic life. It seems reasonable to base the monetary policy on some rule - the Taylor rule and some of its modifications. Despite the fact that Taylor stated humorously that his rule was so easy that it could be written down on the back of a business card. The reality shows that the practical use of this type of rule implies accepting many assumptions about its final shape. The article mentions only the matter of influence of calculating the potential GDP and output gap on the empirical verification of the Taylor rule. Two ways of calculating the potential GDP were presented, i.e. the HP filter and linear trend of the current and the real GDP both seasonally adjusted (TRAMO/SEATS procedure; an additive model with 0-1 variables). (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Białkowski P., Rosiak-Lada K., Zwiernik P., Żochowski D. (2007), Zintegrowane modelowanie PKB, stopy bezrobocia i inflacji w oparciu o wielokomponentowe wskaźniki koniunktury, Ogólnopolska Konferencja Naukowa Koniunktura Gospodarcza - 20 lat doświadczeń IRG SGH, Warszawa.
 2. Brzoza-Brzezina M. (2003), Rola naturalnej stopy w polskiej polityce pieniężnej, "Ekonomista", nr 4, 593-612.
 3. Burnham K., Anderson D. (2004), Multimodel inference: understanding AIC and BIC in Model Selection, Amsterdam Workshop on Model Selection, 2-56.
 4. Gradzewicz M., Kolasa M. (2004), Szacowanie luki popytowej dla gospodarki polskiej przy wykorzystaniu metody VECM, "Bank i Kredyt", luty, 14-30.
 5. Hodrick R. J., Prescott E. (1980), Post-war U.S. Business Cycles: An Empirical Investigation, Discussion Papers 451, Northwestern University, 1-27.
 6. Petru R., Mrowiec M. (2005), Jakie stopy za dwa lata?, "Nawigator", Bank BPH, 6-10.
 7. Solow R., Taylor J. B. (2002), Inflacja, bezrobocie, a polityka monetarna, CeDeWu, Warszawa.
 8. Talaga L., Zieliński Z. (1986), Analiza spektralna w modelowaniu ekonometrycznym, PWN, Warszawa.
 9. Taylor J. B. (1993), Discretion versus policy rules in practice, "Carnegie-Rochester Series on Public Policy", nr 39, 195-214.
 10. Taylor J. B. (2000), Alternative Views of the Monetary Transmission Mechanism:What Difference Do They Make for Monetary Policy, "Oxford Review of Economic Policy", nr 4, 54-72.
 11. Wojtyna A. (2004), Szkice o polityce pieniężnej, PWE, Warszawa.
 12. Żyżyński J. (2006), Modele decyzyjne a mechanizm podejmowania decyzji w polityce pieniężnej, "Ekonomista', nr 2, 169-182.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu