BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Opoku Richard Kofi (University of Cape Coast, Ghana), Abboah Clifford Kevin Benedict (University of Cape Coast, Ghana), Owusu Twi (University of Cape Coast, Ghana)
Tytuł
Inventory Management Strategies of Food Manufacturing Industries in a Developing Economy
Strategia zarządzania zapasami w przemyśle spożywczym w krajach rozwijających się
Źródło
LogForum, 2021, vol. 17, nr 1, s. 37-48, tab., bibliogr. 30 poz.
Słowa kluczowe
Zarządzanie zapasami, Kalkulacyjny rachunek kosztów, Metoda Just in Time, Przemysł spożywczy, Kraje rozwijające się
Inventory management, Cost accounting calculation, Just in Time method, Food industry, Developing countries
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wstęp: Wśród wielu różnych procesów zachodzących w łańcuchach dostaw produktów żywnościowych, zarządzanie zapasami uznaje się za jednej z najważniejszych i najbardziej złożonych procesów. Zapasy pochłaniają ponad 70% zasobów w firmach spożywczych zarówno w krajach rozwijających się jak i rozwiniętych. W związku z tym właściwe zarządzanie tymi zapasami jest kluczowe dla zwiększenie konkurencyjności i polepszenia wyników finansowych firmy. Jednak w wielu rozwijających się krajach, między innymi w Ghanie, strategie zarządzania, stosowane przez firmy spożywcze dla zarządzania zapasami, pozostają niejasne i nieprecyzyjne. Celem tej pracy jest analiza różnych strategii zarządzania zapasami, z głównym naciskiem na firmy spożywcze, dla rozwijającej się gospodarki, na przykładzie Ghany. Metody: Zastosowano podejście ilościowe jak i schemat opisowy, oparty na teorii ograniczeń. Dane do badań zebrano przy użyciu ustrukturyzowanej ankiety od 104 firm spożywczych, działających w Ghanie. Analiza danych została wykonana przy użyciu narzędzi statystycznych (m.in. wyliczając średnią i odchylenie). Wyniki: W wyniku przeprowadzonej analizy, stwierdzono, że w krajach rozwijających się, na przykładzie Ghany, w większości przypadków preferowaną metodą postępowania w zarządzaniu zapasami jest metoda ekonomicznej wielkości zamówienia. Kolejnymi metodami, preferowanymi przez ankietowanych jest oparcie się o strategicznego dostawcę oraz strategia oparta o kalkulację kosztów. Wnioski: Wyniki uzyskane w czasie tej pracy określają empiryczne podejście w zarządzaniu zapasami w firmach spożywczych w krajach rozwijających się oraz prezentują politykę i praktycznie stosowane strategie zarządzania zapasami w tych firmach. (abstrakt oryginalny)

Background: Among the various food chain processes, inventory is regarded as the most important, complex and expensive. Inventory practically accounts for over 70% of food processing firms overall capital assets in both developed and developing economies. As such, its proper management is key to promoting the performance, growth and competitiveness of food processing firms and their supply chains. However, in developing economies notably Ghana, the strategies adopted by food processing firms in managing their inventories remains scanty and unclear. Thus, the aim of this article is to investigate the different inventory management strategies of manufacturing industries with focus on food processing firms in a developing economy in case of Ghana. Methods: The study adopted the quantitative approach, descriptive design, and backed by the theory of constraints. It collects data through structured questionnaires from 104 food processing firms in Ghana and analysis was done using descriptive statistics (i.e. mean and standard deviation). Results: The study's results revealed that food processing firms in developing economies notably Ghana most prefer the Economic Order Quantity during inventory management; followed by Strategic Supplier Partnership and the Activity Based Costing strategies respectively. Conclusions: This study's findings contribute largely to empirical studies on inventory management of food processing firms in developing economies. The findings also inform policies and practices associated with inventory management, while facilitating the adoption of relevant inventory management strategies in food processing industries. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Ackah C., Adjasi C., Turkson F., 2014. Scoping study on the evolution of industry in Ghana (2014/075). WIDER Working Paper. http://hdl.handle.net/10419/97115
 2. Al-Qudah L.A.M., Al-Hroot Y.A.K., 2017. The Implementing Activity-Based Costing Technique (ABC) and its impact on profitability: A Study of Listed Manufacturing Companies in Jordan. International Journal of Economics and Financial Issues, 7(2), 271-276.
 3. Association of Ghana Industries, 2018. Fortune for Africa. Accra, Ghana: Association of Ghana Industries.
 4. Atnafu D., Balda A., 2018. The impact of inventory management practice on firms' competitiveness and organizational performance: Empirical evidence from micro and small enterprises in Ethiopia. Cogent Business & Management, 5(1), 1503219. http://doi.org/10.1080/23311975.2018.1503219
 5. Biggart T.B., Gargeya V.B., 2002. Impact of JIT on inventory to sales ratios", Industrial Management & Data Systems, 102, 4, 197-202. http://doi.org/10.1108/02635570210423235
 6. Chan S.W., Tasmin R., Aziati A.N., Rasi R.Z., Ismail F.B., Yaw L.P., 2017. Factors influencing the effectiveness of inventory management in manufacturing SMEs. In IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, 226, 1, 012024.
 7. Chen Z.X., Tan K.H., 2011. The perceived impact of JIT implementation on operations performance. Journal of Advances in Management Research, 8 (2), 213-235. http://doi.org/10.1108/09727981111175957
 8. Creswell J.W. 2014. A concise introduction to mixed methods research, Sage Publications, New York, NY.
 9. Elhamma A., 2015. Perceived benefits of ABC implementation in Moroccan enterprises: Results of an empirical study. American Journal of Business, Economics and Management, 3(2), 24-35.
 10. Elsayed K., Wahba H., 2013. Reinvestigating the relationship between ownership structure and inventory management: A corporate governance perspective. International Journal of Production Economics, 143(1), 207-218. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.01.011
 11. Gupta M.C., Boyd L.H., 2008. Theory of constraints: a theory for operations management. International Journal of Operations & Production Management, 28(10), 991-1012. http://doi.org/10.1108/01443570810903122
 12. John N., Etim J., Ime T., 2015. Inventory management practices and operational performance of flour milling firms in Lagos, Nigeria. International Journal of Supply and Operations Management, 1(4), 392-406.
 13. Khan A., Siddiqui D.A., 2018. Information sharing and strategic supplier partnership in supply chain management: a study on pharmaceutical companies of Pakistan. Asian Business Review, 8(3), 117-124. https://ssrn.com/abstract=3397101
 14. Kolawole A.D., Akomolafe A.B., Olusipe B.J., 2019. Inventory Management: An Impetus for Increased Profitability in Manufacturing Firms. International Journal of Accounting, Finance and Risk Management, 4(4), 1-6.
 15. Koumanakos D.P., 2008. The effect of inventory management on firm performance. International Journal of Productivity and Performance Management, 57(5), 355-369. http://doi.org/10.1108/17410400810881827
 16. Krumwiede K.R., Charles S.L., 2014. The use of activity-based costing with competitive strategies: impact on firm performance. Advances in Management Accounting (pp. 113-148), New York, NY: Emerald Group Publishing Limited. http://doi.org/10.1108/S1474-787120140000023004
 17. Munyao R.M., Omulo V.O., Mwithiga M.W., Chepkulei B., 2015. Role of Inventory Management Practices on Performance of Production Department. A Case of Manufacturing Firms. International Journal of Economics, Commerce and Management, 3(5), 1625-1656.
 18. Mulandi C.M., Ismail N., 2019. Effect of inventory management practices on performance of commercial state corporations in Kenya. International Academic Journal of Procurement and Supply Chain Management, 3(1), 180-197. http://www.iajournals.org/articles/iajpscm_v3_i1_180_197.pdf
 19. Opoku R.K., Fiati H.M., Kaku G., Ankomah J., Opoku-Agyemang F., 2020. Inventory Management Practices and Operational Performance of Manufacturing Firms in Ghana. Advances in Research, 1-18. http://doi.org/10.9734/air/2020/v21i1030246
 20. Panigrahi C.M.A., 2013. Relationship between inventory management and profitability: An empirical analysis of Indian cement companies. Asia Pacific Journal of Marketing & Management Review, 2(7), 23-37. https://ssrn.com/abstract=2342455
 21. Pokorná J., 2016. Impact of Activity-Based costing on financial performance in the Czech Republic. Acta Universitatis agriculturae et silviculturae mendelianae brunensis, 64(2), 643-652. http://doi.org/10.11118/actaun201664020643
 22. Qrunfleh S., Tarafdar M., 2013. Lean and agile supply chain strategies and supply chain responsiveness: the role of strategic supplier partnership and postponement. Supply Chain Management: An International Journal, 18(6), 571-582. http://doi.org/10.1108/SCM-01-2013-0015
 23. Rajeev N., 2008. Inventory management in small and medium enterprises. Management Research News, 31(9), 659-669. http://doi.org/10.1108/01409170810898554
 24. Rao V.M., Mangal D., 2018. Economic order quantity-a tool for inventory management-a case study. International Journal of Supply Chain and Inventory Management, 3(1), 56-65. http://doi.org/10.1504/IJSCIM.2018.098238
 25. Saunders M., Lewis P., Thornhill A., 2012. Research methods for business students (6e éd.). Harlow, England.
 26. Sunday O., Joseph E.E., 2017. Inventory Management and SMEs Profitability. A Study of Furniture Manufacturing, Wholesale and Eatery Industry in Delta State, Nigeria. Journal of Finance, 5(3), 75-79. http://doi.org/10.12691/jfa-5 -3 -1
 27. Stadtler H., 2008. Supply chain management: An overview, In Supply chain management and advanced planning, Springer, Berlin, Heidelberg. 9-36.
 28. Taylor S.L., 2017. Food allergies-A public health dilemma how did we get here? Where are we going? Food Protection Trends, 37(6), 462-463.
 29. Wambua B.J., Okibo W.B., Nyang'Au A., Ondieki S.M., 2015. Effects of Inventory Warehousing Systems on the Financial Performance of Seventh Day Adventist Institutions: A Case of Adventist Book Centers (ABC), Kenya. International Journal of Business and Management, 10(4), 259-268. http://doi.org/110.5539/ijbm.v10n4p259
 30. Weiss D., 2014. Internal controls in familyowned firms. European Accounting Review, 23(3), 63-482.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2021.557
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu