BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Bal Monika (Poznań University of Economics, Poland), Pawlicka Kinga (Poznań University of Economics, Poland)
Tytuł
Supply Chain Finance and Challenges of Modern Supply Chains
Finansowanie łacucha dostaw oraz wyzwania współczesnych łańcuchów dostaw
Źródło
LogForum, 2021, vol. 17, nr 1, s. 71-82, rys., tab., wykr., bibliogr. 40 poz.
Słowa kluczowe
Zrównoważony łańcuch dostaw, Technologia blockchain, Finanse
Sustainable supply chain, Blockchain technology, Finance
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
W ocenie autorek istnieje potrzeba zwrócenia uwagi oraz uporządkowania wiedzy w zakresie współistnienia zarządzania finansami łańcucha dostaw z nowoczesnymi rozwiązaniami, takimi jak zrównoważone finanse, czy technologia blockchain. Metody: W ramach realizacji celu konieczna była krytyczna ocena obecnego dorobku literatury z zakresu SCF oraz aktualnych trendów wdrażanych w przedsiębiorstwach. Do osiągnięcia celu badawczego posłużono się studium przypadku przedsiębiorstwa Walmart, które pozwoli rozwinąć istniejącą teorię i dokładniej wyjaśnić kwestię osiąganych korzyści z wykorzystania technologii blockchain i zrównoważonych finansów do zarządzania łańcuchem dostaw. Posłużenie się studium przypadku jest uzasadnione ze względu na niewielki stan wiedzy w danym obszarze badań, a wybrana firma jest w tym aspekcie prekursorem. Procedura badawcza składała się z: gromadzenia danych, analizy danych, sformułowania uogólnień, konfrontacji z literaturą, opracowania uogólnień i zamknięcia badania. Cel: Celem poznawczym artykułu jest usystematyzowanie wiedzy z zakresu Supply Chain Finance (SCF) w kontekście wiodących współczesnych trendów i wyzwań Supply Chain Management (SCM). Celem empirycznym jest analiza potencjalnych korzyści dla przedsiębiorstw z zarządzania zrównoważonym rozwojem finansów łańcucha dostaw. Wnioski: Po pierwsze, możliwe było opracowanie zespołu korzyści służących do zarządzania finansami łańcucha dostaw. Zbiór ten wyróżniono na podstawie zróżnicowanej literatury i nie ma on charakteru zamkniętego. Po drugie, wdrożenie technologii blockchain w łańcuchu dostaw i dążenie do jego zrównoważania mogą być działaniami komplementarnymi. Podsumowując przeprowadzone rozważania, autorki formułują rekomendacje dla innych przedsiębiorstw i wskazują na kierunek dalszych badań. (abstrakt oryginalny)

Background: The cognitive goal of the article is to systematize the knowledge in the field of Supply Chain Finance (SCF) in the context of the leading contemporary trends and challenges of Supply Chain Management (SCM). For the purposes of the research objective, Walmart was selected for the case study as a model implementation example. In the authors' assessment, there is a need to discuss and organize knowledge about the co-existence of SCF with modern solutions such as sustainable finance or blockchain technology. The empirical goal is to assess the sustainable supply chain finances management (SSCF) in terms of shaping the financial condition of the company and its position on the market. Methods: To achieve the research objective, it was necessary to critically assess the present SCF literature and actual trends implemented in companies, which was done using case study method. The case study form was chosen due to the limited state of knowledge in a research area and the selected company is a precursor in this aspect. The research procedure consisted of: data collection, data analysis, formulating generalizations, confronting the literature, processing of generalizations and study closure. Results: Conducted research helped to develop the existing theory and systematize effects and identify potential opportunities from implementing sustainable supply chain finances management based on blockchain technology. Analysis of financial data proved that benefits exceed implementation costs. Conclusions: First, it was possible to develop an open-ended SCF benefit set, distinguished on the basis of varied literature. Second, implementing blockchain technology in the supply chain and drive to make it sustainable can be complementary activities. In summary, the authors formulate recommendations for other companies and indicate the direction of further research. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Al-Mheiri W., Nobanee H., 2020. Green Bonds: A Mini-Review, SSRN Electronic Journal, February http://doi.org/10.2139/ssrn.3538790.
 2. Camerinelli E., 2009. Supply chain finance, J. Payments Strategy & Syst, 3 (2), 114-128.
 3. Carter C.R., Rogers D.S., Choi T.Y., 2015. Toward the Theory of the Supply Chain. Journal of Supply Chain Management 51(2):89-97, http://doi.org/10.1108/09600030810882816
 4. Chen J., Cai T., He W., Chen L., Zhao G., Zou W., Guo L., 2020. A Blockchain-Driven Supply Chain Finance Application for Auto Retail Industry. Entropy, 22(1), 95, http://doi.org/10.3390/e22010095.
 5. Dimitrov, B., 2019. How Walmart And Others Are Riding a Blockchain Wave to Supply Chain Paradise, Forbes, www.forbes.com, dostęp: 24.05.2020.
 6. Durach C., Blesik T., Düring M., Bick M., 2020. Blockchain Applications in Supply Chain Transactions. Journal of Business Logistics, 1-18, http://doi.org/10.1111/jbl.12238.
 7. Frohlich M.T., Westbrook R., 2001. Arcs of integration: An international study of supply chain strategies, Journal of Operations Management, 19, 2, 185-200, http://doi.org/10.1016/S0272-6963(00)00055-3.
 8. Gelsomino L.M., Mangiaracina R., Perego A., Tumino A., 2016. Supply chain finance: a literature review, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 46, 4, 348-366.
 9. Ghode D., Yadav V., Jain R., Soni G., 2020. Adoption of blockchain in supply chain: an analysis of influencing factors. Journal of Enterprise Information Management, http://doi.org/10.1108/JEIM-07-2019-0186.
 10. Gomm M. L., 2010. Supply chain finance: applying finance theory to supply chain management to enhance finance in supply chains, International Journal of Logistics: Research and Applications, 13(2), 133-142, http://doi.org/10.1080/13675560903555167
 11. Hawser A., 2020. New Leaders of Supply Chain Finance. Global Finance, 34, 2, 34-36.
 12. Hofmann E., 2003. The flow of financial resources in the supply chain: creating shareholder value through collaborative cash management, In: ELA, ed. Eight ELA doctorate workshop. Brussels: ELA.
 13. Hofmann E., Sertori Y., 2020. Financial Spillover Effects in Supply Chains: Do Customers and Suppliers Really Benefit? Logistics 2020, 4(1), 6, http://doi.org/10.3390/logistics4010006.
 14. Jansen J. H., 2016. Supply Chain Finance "Is SCF ready to be applied in SMEs?", Vestnik, December 2016.
 15. Kim J.-S., Shin N., 2019. The Impact of Blockchain Technology Application on Supply Chain Partnership and Performance, Sustainability, 11(21), 6181, http://doi.org/10.3390/su11216181.
 16. Kouhizadeh M., Saberi S., Sarkis J., 2020. Blockchain technology and the sustainable supply chain: Theoretically exploring adoption barriers, International Journal of Production Economics, 231, 107831, http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2020.107831.
 17. Lamoureux J., Evans T.A., 2011. Supply Chain Finance: A New Means to Support the Competitiveness and Resilience of Global Value Chains, Available at SSRN 2179944, http://doi.org/10.2139/ssrn.2179944.
 18. Lee H. L., So K.C., Tang C.S., 2000. Value of information sharing in a two-level supply chain, Management Science, 46, 5, 626- 643, http://doi.org/10.1287/mnsc.46.5.626.12047
 19. Li S., Chen X., 2019. The role of supply chain finance in third-party logistics industry: a case study from China, International Journal of Logistics Research and Applications, 22(2), 154-171, http://doi.org/10.1080/13675567.2018.1502745.
 20. More D., Basu P., 2013. Challenges of Supply Chain Finance: A Detailed Study and a Hierarchical Model Based on the Experiences of an Indian Firm, Business Process Management Journal, 19, 624-647, http://doi.org/10.1108/BPMJ-09-2012-0093.
 21. Nakamoto S., 2009. A peer-to-peer electronic cash system. Bitcoin. URL: https://bitcoin.org/bitcoin.
 22. Nowicka K., 2018. Supply Chain Management in era of Smart Industry. Gospodarka Materiałowa i Logistyka, 3, 6-8.
 23. Transaction Banking, 2020. How to drive sustainability with supply chain financing. Open Insights by Nordea, https://insights.nordea.com/en/sustainablefinance/how-to-drive-sustainability-withsupply-chain-financing/ [15.04.2020].
 24. Pfaff D., Skiera B., Weiss J., 2004. Financial supply chain management. Bonn: Galileo Press.
 25. Pfohl H. Ch., 2006. Finansowe aspekty łańcucha dostaw: zorientowanie na koszt i wartość w logistyce [Financial Supply Chain: Cost and Value Orientation in Logistics], W: T. Janiak (red.), Najlepsze praktyki w logistyce. Polski Kongres Logistyczny "Logistics" [Best Practices in Logistics. Polish Logistics Congress], Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań.
 26. Plambeck E. L., Denend L., 2011. The greening of Walmart's supply chain-revisited, Supply chain management review, 15(5).
 27. Quinn, B., 2009. Walmart's Sustainable Supply Chain. Green Connection. September, p. 24.
 28. Rezende de Carvalho Ferreira C.M., Amorim Sobreiro V., Kimura H., Luiz de Moraes Barboza F., 2016. A systematic review of literature about finance and sustainability, Journal of Sustainable Finance & Investment, 6(2), 112-147, http://doi.org/10.1080/20430795.2016.1177438.
 29. Tseng M.-L., Lim M. K., Wu K.-J., 2019. Improving the benefits and costs on sustainable supply chain finance under uncertainty. International Journal of Production Economics, 218, 308-321, http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2019.06.017.
 30. Wandfluh M., Hofmann E., Schoensleben P., 2016. Financing buyer-supplier dyads: an empirical analysis on financial collaboration in the supply chain. International Journal of Logistics Research and Applications, 19(3), 200-217, http://doi.org/10.1080/13675567.2015.1065803.
 31. Wuttke D.A., Blome C., Foerstl K., Henke M., 2013. Managing the Innovation Adoption of Supply Chain Finance-Empirical Evidence From six European Case Studies, Journal of Business Logistics 34 (2), 148-166, http://doi.org/10.1111/jbl.12016.
 32. Wuttke D.A., Blome C., Heese H.S., Protopappa-Sieke M., 2016. Supply chain finance: Optimal introduction and adoption decisions. International Journal of Production Economics, 178, 72-81, http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2016.05.003.
 33. Website: Walmart Inc., www.walmart.com, access: 24.05.2020.
 34. Website: VeChain VET, www.vechain.org, access: 24.05.2020.
 35. Website: www.cointelegraph.com, access: 24.05.2020.
 36. Website: www.prnewswire.com, access: 24.05.2020.
 37. Website: www.risnews.com, access: 24.05.2020.
 38. Website: www.business.hsbc.com, access: 24.05.2020.
 39. Website: www.walmartsustainabilityhub.com, access: 6.07.2020.
 40. Website: www.macrotrends.net/stocks/stockcomparison, access 15.10.2020.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2021.525
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu