BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Minc Blanka (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)
Tytuł
Dynamika wielowymiarowych szeregów czasowych notowań spółek amerykańskiego rynku motoryzacyjnego w warunkach kryzysu
Dynamics of Multivariate Return Series of U.S. Automotive Stock Companies in Conditions of Crisis
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 269-276, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Korelacja, Szeregi czasowe, Rynek motoryzacyjny, Analiza giełdowa
Correlation, Time-series, Motorization market, Stock exchange analysis
Abstrakt
W artykule przeprowadzono analizę dynamiki powiązań pomiędzy szeregami zwrotów logarytmicznych trzech spółek rynku motoryzacyjnego notowanych na nowojorskiej giełdzie: GM, F i DAI. Badanie przeprowadzone zostało dla dwóch okresów: przed i w czasie kryzysu. Dopasowano model DiagBEKK, uzyskując oszacowania dynamicznych korelacji warunkowych. Wyniki badania wskazują na występowanie w czasie kryzysu silnych powiązań pomiędzy badanymi spółkami. (abstrakt oryginalny)

This article contains an analysis of dynamic interrelations between log-returns series of three automotive companies listed on the New York Stock Exchange: GM, F and DAI. We consider two periods: before and during crisis. We apply DiagBEKK model and we calculate dynamic conditional correlations. As a result of our research we found that in conditions of crisis there were strong connections between considered stock companies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bauwens L., Laurent S., Rombouts J. (2006), Multivariate GARCH Models: a Survey, "Journal of Applied Econometrics", 21, 79-109.
  2. Doornik J. A. (2007), Ox 5 - An Object-Oriented Matrix Programming Using Ox, Timberlake Consultants, London.
  3. Engle R., Kroner K. F. (1995), Multivariate Simultaneous Generalized ARCH, "Econometric Theory", 11, 122-150.
  4. Laurent S. (2007), G@RCH 5, Estimating and Forecasting ARCH Models, Timberlake Consultants Press, London.
  5. Leonhardt D. (2008), $73 an Hour: Adding it Up, "The New York Times, 10.12.2008, A1.
  6. McCullagh D. (2008), Big Three Bailout? Not So Fast, "CBS News", 12.11.2008.
  7. Osińska M. (2006), Ekonometria finansowa, PWE, Warszawa.
  8. Tsay R. S. (2002), Analysis of Financial Time Series, John Wiley&Sons, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu