BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Wróblewska Justyna (Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie)
Tytuł
Prognozowanie w ramach bayesowskich modeli VEC
Bayesian Prediction in the VEC Models
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 297-306, tab., wykr., bibliogr. 14 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Kointegracja, Prognozowanie, Wnioskowanie bayesowskie
Cointegration, Forecasting, Bayesian inference
Abstrakt
Wśród obserwowanych makroekonomicznych szeregów czasowych większość może być traktowana jako realizacja kowariancyjnie niestacjonarnych procesów stochastycznych. Wprowadzenie idei kointegracji umożliwiło poprawne, zarówno od strony statystycznej jaki i ekonomicznej, modelowanie takich szeregów. Celem niniejszego opracowania jest wykorzystanie metodologii bayesowskiej do prognozowania w ramach modelu VEC przyszłych wartości wektora obserwacji. Prognoza ta zostanie poprzedzona wyborem najbardziej prawdopodobnych specyfikacji z grupy modeli, które mogą się różnić długością opóźnienia w procesie VAR, rodzajem trendu deterministycznego, ilością relacji kointegrujących oraz liczbą i rodzajem dodatkowych restrykcji nakładanych na przestrzeń kointegrującą i/lub przestrzeń współczynników dostosowań. Wykorzystanie techniki bayesowskiego łączenia wiedzy pozwoli na otrzymanie prognozy punktowej oraz oszacowanie jej niepewności, która będzie odzwierciedlała nie tylko niepewność związaną z przyszłymi wartościami procesu i parametrów modelu, ale również z jego specyfikacją. (abstrakt oryginalny)

The majority of the observed macroeconomic time series may contain stochastic trends or unit roots. After the introduction of the conception of the cointegration (which enables proper modelling of such time series) an enormous development of methods of its analysis can be observed in classical as well in Bayesian econometrics. The aim of this paper is to present a Bayesian approach to prediction in the framework of the VEC model. The presented methods will be applied to the forecast of the Polish inflation and the rate of unemployment preceded by the analysis of the price - wage mechanism. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Chib S. (1995), Marginal likelihood from the Gibbs output, "Journal of the American Statistical Association", nr 90, 1313-1321.
 2. Engle R.F., Granger C.W.J. (1997), Cointegration and error correction: representation, estimation and testing, "Econometrica", nr 55, 251-276.
 3. Gamerman D. (1997), Marcov Chain Monte Carlo. Stochastic simulation for Bayesian inference, Chapman and Hall, London.
 4. Johansen S. (1996), Likelihood-based inference in cointegrated vector auto-regressive models, New York: Oxford University Press.
 5. Kass R.E., Raftery A.E. (1995), Bayes factors, "Journal of the American Statistical Association" nr 90, 773-795.
 6. Koop G., León-González R., Strachan R. (2007), Efficient posterior simulation for cointegrated models with priors on the cointegration space, Working Paper No. 05/13, University of Leicester, Department of Economics.
 7. Lutkepohl, H. (2007), New Introduction to Multiple Time Series Analysis. Springer-Verlag, Berlin Heidelberg.
 8. Newton M.A., Raftery A.E. (1994), Approximate Bayesian inference by the weighted likelihood bootstrap (with discussion), "Journal of the Royal Statistical Society", Ser. B nr 56, 3-48.
 9. Osiewalski J. (2001), Ekonometria bayesowska w zastosowaniach, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 10. Osiewalski J., Steel M. (1993), A Bayesian perspective on model selection (maszynopis), opublikowano w języku hiszpańskim: Una perspectiva bayesiana en selección de modelos, "Cuadernos Economicos", 55/3.
 11. Pajor A. (2003), Procesy zmienności stochastycznej SV w bayesowskiej analizie finansowych szeregów czasowych, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków.
 12. Strachan R.W., Inder B. (2004), Bayesian analysis of the error correction model, "Journal of Econometrics", nr 123, 307-325.
 13. Villani M. (2001), Bayesian prediction with cointegrated vector autoregressions, "International Journal of Forecasting", nr 17, 585-605.
 14. Zellner A. (1971), An Introduction to Bayesian Inference in Econometrics. J. Wiley, New York.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu