BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kukliński Michał (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu), Śniegocka-Łusiewicz Małgorzata (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Tytuł
Miary asocjacji w analizie koszykowej - przykład empiryczny
The Association Measures in the Market Basket Analysis - the Empirical Study
Źródło
Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Ekonomia, 2009, t. 39, s. 307-316, tab., wykr., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Dynamiczne modele ekonometryczne
Słowa kluczowe
Strategia marketingowa, Analiza marketingowa, Badania empiryczne
Marketing strategy, Marketing analysis, Empirical researches
Abstrakt
Poniższy artykuł jest próbą przedstawienia możliwości wykorzystania analizy koszykowej w badaniu zjawiska asocjacji na przykładzie danych transakcyjnych pochodzących z hurtowni spożywczej. Zaprezentowane zostały trzy metody analizy: uogólniona metoda indukcji reguł, a priori oraz CARMA. Zastosowanie wspomnianych reguł i analiza wyników pozwoli na uzyskanie niezbędnych informacji dla analiz marketingowych oraz daje podstawy do zastosowania w skutecznych strategiach marketingowych. (abstrakt oryginalny)

The following article is an attempt to present the use of the market basket analysis in the study of associations in the example of transaction data from the food wholesaler. Three analysis methods were presented: the GRI method, the a priori method and the CARMA method. The application of these rules and the results analysis will allow to obtain information necessary for marketing analysis and will give rise to the application of effective marketing strategies. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Agrawal R., Imieliński T., Swami A. (1993), Mining association rules between sets of items in large databases, Proceedings of ACM SIGMOD, International Conference on Management of Data, Washington DC.
  2. Han, Jiawei (2001), Data mining: concepts and techniques, Morgan Kaufman Publishers.
  3. Hastie T., Tibshirani R., Friedman J. (2001), The elements of statistical learning. Data mining, inference and prediction, Springer Verlag.
  4. Kita R. (2002), Analiza sposobu poruszania się użytkowników po portalu internetowym, [w:] Data mining - metody i przykłady, StatSoft Polska (artykuł dostępny na stronie www.statsoft.pl/ czytelnia/dm/wstepdm.html).
  5. Larose D. T. (2006), Odkrywanie wiedzy z danych. Wprowadzenie do eksploracji danych, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa.
  6. Rauch J. (2005), Logic of Association Rules, [w:] Applied Intelligence 22(2005), Springer Science.
  7. Taniar D. (2008), Data Mining and Knowledge Discovery Technologies, IGI Publishing, Hershey.
  8. Westphal C., Blaxton T. (1998), Data mining solutions. Methods and Tools for Solving Real- World Problems, Wiley Computer Publishing.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2080-0339
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu