BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Awan Usama (School of Business and Management, Lappeenranta-Lahti University of Technology, Finland), Khan Syed Abdul Rehman (Tsinghua University, China)
Tytuł
Mediating Role of Sustainable Leadership in Buyersupplier Relationships: an Supply Chain Performance: an Empirical Study
Mediacyjna rola zrównoważonego przywództwa w relacji: kupiec-sprzedawca w łańcuchu dostaw - badanie empiryczne
Źródło
LogForum, 2021, vol. 17, nr 1, s. 97-112, rys., tab., bibliogr. 73 poz.
Słowa kluczowe
Zrównoważony łańcuch dostaw, Zarządzanie łańcuchem dostaw, Relacje dostawca-odbiorca, Przywództwo
Sustainable supply chain, Supply Chain Management (SCM), Supplier-recipient relations, Leadership
Uwagi
summ., streszcz.
Abstrakt
Wstęp: Obszar łańcucha dostaw skupił się na rozwoju efektywnej relacji sprzedający-kupujący, co umożliwia lepsze rozwój zbalansowany w obszarze socjalnym. Poprzednie badania skupiały się na analizie zależności pomiędzy odpowiedzialnym przywództwem a wpływem na środowisko. Celem pracy jest przetestowanie wpływu zarządzania relacjami z dostawcami na rozwój zbalansowany w obszarze socjalnym przy umiarowym wpływie zrównoważonego przywództwa. Metody: Celem pracy jest określenie roli moderatora zrównoważonego przywództwa pomiędzy relacjami sprzedającykupujący oraz poprawą postępowania w obszarze socjalnym. Dane empiryczne zostały zebrane wśród 224 osób z różnych przedsiębiorstw. Do testowania hipotez zastosowania modelowanie równań strukturalnych PLS-SEM (partrial least squares). Wyniki: Uzyskane wyniki wskazują, że cztery aspekty zrównoważonego przywództwa wspomagają postępowania w obszarze socjalnym, a mianowicie: wychodzenie poza dbałość tylko o własne interesy, entuzjazm w podejściu do innych, skupienie się na coachingu i instruktażu oraz zauważanie nowych idei w obszarze zrównoważonego rozwoju. Wnioski: Praca dostarcza początkowych danych do zrozumienia roli przywództwa zrównoważonego i jego wpływ na socjalną strefę działalności. Zaprezentowano potencjalne implikacje wdrożenia w praktyce rozwoju zrównoważone, które jej wymagają dodatkowej analizy. Po pierwsze, praca zwiększa wiedzę jak zrównoważone przywództwa wpływa na relacje w obrębie firmy. Po drugie, daje praktyczne wyjaśnienie, że relacje w obrębie firmy są raczej zależne aniżeli o charakterze dominującym. Dlatego też zaleceniem dla kierownictwa jest ciągłe poznawanie i zwiększanie umiejętności miękkich oraz zaadaptowanie najlepszych praktyk dla dalszego rozwoju zrównoważonego. (abstrakt oryginalny)

Background: The field of the supply chain have narrowly focused upon the development of effecting buyer-supplier relationship to support social sustainability. Previously studies have analyzed the relationship between responsible leadership and environmental performance. This paper aims to test the impact of supplier relationship management on social performance under the moderating influence of sustainable leadership. Methods: The purpose of this study is to examine the moderation role of sustainable leadership between buyer-supplier relationships and social performance improvements. Empirical data is collected from 224 respondents from different manufacturers. Partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM) has been used for hypotheses testing. Results: The findings indicate that those four aspects of sustainable leadership- go beyond self-interest, talk enthusiastically, focuses on coaching and teaching, and see novel ideas on sustainability issues individually enhance the firm social performance. Conclusions: This study provides a starting point for understanding the sustainable leader's role and its impact on social performance outcomes. The study has some potential implications for the implementation of sustainability-related practices that need to be acknowledged. First, the findings enrich understanding of how sustainable leader (SL) affects the inter-firm relationship. Second, the research also gives a practical explanation that inter-firm relationships are contingent rather than pervasive. Thus, managers are advised to continuously explore best approaches that improve managers' behavioral skills and adopt best practices to enhance sustainability performance. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Afsar B., Maqsoom A., Shahjehan A., Afridi S.A., Nawaz A., Fazliani H., 2020. Responsible leadership and employee's proenvironmental behavior: The role of organizational commitment, green shared vision, and internal environmental locus of control. Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag. 27, 297-312. http://doi.org/10.1002/csr.1806
 2. Aragón-Correa J.A., García-Morales V.J., Cordón-Pozo E., 2007. Leadership and organizational learning's role on innovation and performance: Lessons from Spain. Ind. Mark. Manag. 36, 349-359. http://doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.09.006
 3. Armstrong J.S., Overton T.S., 1977. Estimating nonresponse bias in mail surveys. J. Mark. Res. 14, 396-402.
 4. Avery G.C., Bergsteiner, H., 2011. How BMW successfully practices sustainable leadership principles. Strateg. Leadersh.
 5. Awan U., 2019. Effects of buyer-supplier relationship on social performance improvement and innovation performance improvement. Int. J. Appl. Manag. Sci. 11, 21-35.
 6. Awan U., Kraslawski A., Huiskonen J., 2018. The Effects of an Ambidextrous Leadership on the Relationship between Governance Mechanism and Social Sustainability. Procedia - Soc. Behav. Sci. http://doi.org/10.1016/j.sbspro.2018.04.017
 7. Awan U., Kraslawski A., Huiskonen J., 2017. Understanding the Relationship between Stakeholder Pressure and Sustainability Performance in Manufacturing Firms In Pakistan. Procedia Manuf. 11, 768-777.
 8. Awaysheh A., Klassen R.D., 2010. The impact of supply chain structure on the use of supplier socially responsible practices. Int. J. Oper. Prod. Manag. 30, 1246-1268.
 9. Bagozzi R.P., Yi Y., 1988. On the evaluation of structural equation models. J. Acad. Mark. Sci. 16, 74-94.
 10. Barney J.B., Ketchen D.J., Wright M., 2011. The future of resource-based theory revitalization or decline? J. Manage. 37, 1299-1315.
 11. Bass B.M., Riggio R.E., 2006. Transformational Leadership. Mahwah, NJ: L. I Lawrence Erlbaum.
 12. Bendell J., Sutherland N., Little R., 2017. Beyond unsustainable leadership: critical social theory for sustainable leadership. Sustain. Accounting, Manag. Policy J. 8, 418-444.
 13. Birasnav M., 2013. Implementation of Supply Chain Management Practices: The Role of Transformational Leadership. Glob. Bus. Rev. 14, 329-342. http://doi.org/10.1177/0972150913477525
 14. Birasnav M., Mittal R., Loughlin S., 2015. Linking leadership behaviors and information exchange to improve supply chain performance: A conceptual model. Glob. J. Flex. Syst. Manag. 16, 205-217. http://doi.org/10.1007/s40171-015-0092-2
 15. Blome C., Foerstl K., Schleper M.C., 2017. Antecedents of green supplier championing and greenwashing: An empirical study on leadership and ethical incentives. J. Clean. Prod. 152, 339-350. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2017.03.052
 16. Carey S., Lawson B., Krause D.R., 2011. Social capital configuration, legal bonds and performance in buyer-supplier relationships. J. Oper. Manag. 29, 277-288.
 17. Chin W.W., 1998. The partial least squares approach to structural equation modeling. Mod. methods Bus. Res. 295, 295-336.
 18. Churchill Jr G.A., 1979. A paradigm for developing better measures of marketing constructs. J. Mark. Res. 16, 64-73.
 19. Clifford Defee C., Esper T., Mollenkopf D., 2009. Leveraging closed-loop orientation and leadership for environmental sustainability. Supply Chain Manag. An Int. J. 14, 87-98. http://doi.org/10.1108/13598540910941957
 20. Clifford Defee C., Stank T.P. (Ted), Esper, T., 2010. Performance implications of transformational supply chain leadership and followership. Int. J. Phys. Distrib. Logist. Manag. 40, 763-791. http://doi.org/10.1108/09600031011093205
 21. Defee C.C., Stank T.P., Esper T.L., Mentzer J.T., 2009. The role of followers in supply chains. J. Bus. Logist. 30, 65-84.
 22. Dubey R., Gunasekaran A., Samar Ali S., 2015. Exploring the relationship between leadership, operational practices, institutional pressures and environmental performance: A framework for green supply chain. Int. J. Prod. Econ. 160, 120-132. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.10.001
 23. Efthimiou O., 2017. Heroic ecologies: embodied heroic leadership and sustainable futures. Sustain. Accounting, Manag. Policy J. 8, 489-511.
 24. Engelen A., Gupta V., Strenger L., Brettel M., 2015. Entrepreneurial Orientation, Firm Performance, and the Moderating Role of Transformational Leadership Behaviors. J. Manage. 41, 1069-1097. http://doi.org/10.1177/0149206312455244
 25. Ferguson R.J., 2005. Contractual Governance, Relational Governance, and the Performance of Interfirm Service Exchanges: The Influence of Boundary-Spanner Closeness. J. Acad. Mark. Sci. 33, 217-234. http://doi.org/10.1177/0092070304270729
 26. Formentini M., Taticchi P., 2016. Corporate sustainability approaches and governance mechanisms in sustainable supply chain management. J. Clean. Prod. 112, 1920-1933. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2014.12.072
 27. Fornell C., Larcker D.F., 1981. Structural equation models with unobservable variables and measurement error: Algebra and statistics. J. Mark. Res. 18, 382-388.
 28. Fredendall L.D., Hopkins C.D., Bhonsle A., 2005. Purchasing's Internal Service Performance: Critical External and Internal Determinants. J. Supply Chain Manag. 41, 26-38. http://doi.org/10.1111/j.1055-6001.2005.04102003.x
 29. Geisser S., 1974. A predictive approach to the random effect model. Biometrika 61, 101-107.
 30. Gimenez C., Sierra V., Rodon J., 2012. Sustainable operations: Their impact on the triple bottom line. Int. J. Prod. Econ. 140, 149-159. http://doi.org/10.1016/j.ijpe.2012.01.035
 31. Gosling J., Jia, F., Gong Y., Brown S., 2017. The role of supply chain leadership in the learning of sustainable practice: Toward an integrated framework. J. Clean. Prod. 140, 239-250. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.09.101
 32. Gosling J., Jia F., Gong Y., Brown S., 2014. The role of supply chain leadership in the learning of sustainable practice: toward an integrated framework. J. Clean. Prod.
 33. Hair J.F., Risher J.J., Sarstedt M., Ringle C.M., 2019. When to use and how to report the results of PLS-SEM. Eur. Bus. Rev. 31, 2-24. http://doi.org/10.1108/EBR-11-2018-0203
 34. Hair Jr J.F., Hult G.T.M., 2016. A primer on partial least squares structural equation modeling (PLS-SEM). Sage Publications.
 35. Hayes A.F., Krippendorff K., 2007. Answering the call for a standard reliability measure for coding data. Commun. Methods Meas. 1, 77-89.
 36. Heide J.B., John G., 1992. Do Norms Matter in Marketing Relationships? J. Mark. 56, 32-44. http://doi.org/10.2307/1252040
 37. Heide J.B., Stump R.L., 1995. Performance implications of buyer-supplier relationships in industrial markets: a transaction cost explanation. J. Bus. Res. 32, 57-66.
 38. Henseler J., Dijkstra T.K., Sarstedt M., Ringle C.M., Diamantopoulos A., Straub D.W., Ketchen Jr D.J., Hair J.F., Hult G.T.M., Calantone R.J., 2014. Common beliefs and reality about PLS: Comments on R{ö}nkk{ö} and Evermann (2013). Organ. Res. Methods 17, 182-209.
 39. Henseler J., Hubona G., Ray P.A., 2016. Using PLS path modeling in new technology research: updated guidelines. Ind. Manag. data Syst. 116, 2-20.
 40. Hu L.-T., Bentler P.M., Hoyle R.H., 1995. Structural equation modeling: Concepts, issues, and applications, Evaluating model fit. Sage Publications, Inc.Thousand Oaks, CA, USA.
 41. Hult G.T.M., Ferrell O.C., Hurley R.F., Giunipero L.C., 2000. Leadership and relationship commitment: a focus on the supplier-buyer-user linkage. Ind. Mark. Manag. 29, 111-119. http://doi.org/10.1016/S0019-8501(98)00039-X
 42. Hult G.T.M., Ketchen D.J., Chabowski B.R., 2007. Leadership, the buying center, and supply chain performance: A study of linked users, buyers, and suppliers. Ind. Mark. Manag. 36, 393-403. http://doi.org/10.1016/j.indmarman.2005.12.002
 43. Inkpen A.C., 2000. A note on the dynamics of learning alliances: Competition, cooperation, and relative scope. Strateg. Manag. J. 775-779.
 44. Iqbal Q., Ahmad N.H., Nasim A., Khan S.A.R., 2020. A moderated-mediation analysis of psychological empowerment: Sustainable leadership and sustainable performance. J. Clean. Prod. 262, 121429.
 45. Jang Y.J., Zheng T., Bosselman R., 2017. Top managers' environmental values, leadership, and stakeholder engagement in promoting environmental sustainability in the restaurant industry. Int. J. Hosp. Manag. 63, 101-111. http://doi.org/10.1016/j.ijhm.2017.03.005
 46. Jones S.A., Michelfelder D., Nair I., 2017. Engineering managers and sustainable systems: the need for and challenges of using an ethical framework for transformative leadership. J. Clean. Prod. 140, 205-212. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2015.02.009
 47. Kleindorfer P., Singhal K., Van Wassenhove L., 2005. Sustainable operations management. Prod. Oper. Manag. 14, 482-492. http://doi.org/10.1111/j.1937-5956.2005.tb00235.x
 48. Kurucz E.C., Colbert B.A., L., deke-Freund F., Upward A., Willard B., 2017. Relational leadership for strategic sustainability: practices and capabilities to advance the design and assessment of sustainable business models. J. Clean. Prod. 140, 189-204. http://doi.org/10.1016/j.jclepro.2016.03.087
 49. Liao Z., Zhang M., 2020. The influence of responsible leadership on environmental innovation and environmental performance: The moderating role of managerial discretion. Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag. 1-12. http://doi.org/10.1002/csr.1942
 50. Liu Y., Luo Y., Liu T., 2009. Governing buyer-supplier relationships through transactional and relational mechanisms: Evidence from China. J. Oper. Manag. 27, 294-309.
 51. Lumineau F., 2015. How contracts influence trust and distrust. J. Manage. 0149206314556656.
 52. Luo Y., 2002. Contract, cooperation and performance in international joint ventures. Strateg. Manag. 23, 903-919. http://doi.org/10.1002/smj
 53. Lusch R.F., Brown J.R., 1996. Interdependency, contracting, and relational behavior in marketing channels. J. Mark. 60, 19-38. http://doi.org/10.2307/1251899
 54. Mohr A., Wang C., Goerzen A., 2016. The impact of partner diversity within multiparty international joint ventures. Int. Bus. Rev. 25, 883-894.
 55. Muff K., Liechti A., Dyllick T., 2020. How to apply responsible leadership theory in practice: A competency tool to collaborate on the sustainable development goals. Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag. 1-21. http://doi.org/10.1002/csr.1962
 56. Orazalin N., Baydauletov M., 2020. Corporate social responsibility strategy and corporate environmental and social performance: The moderating role of board gender diversity. Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag.
 57. Pearce J.A., Doh J.P., 2005. The High Impact of The High Impact of Collabor. MIT Sloan Manag. Rev. 46, 29-39.
 58. Pilbeam C., Alvarez G., Wilson H., 2012. The governance of supply networks: a systematic literature review. Supply Chain Manag. An Int. J. 17, 358-376. http://doi.org/10.1108/13598541211246512
 59. Podsakoff P.M., MacKenzie S.B., Lee J.-Y., Podsakoff N.P., 2003. Common method biases in behavioral research: a critical review of the literature and recommended remedies. J. Appl. Psychol. 88, 879-903.
 60. Poppo L., Zenger T., 2002. Do formal contracts and relational governance function as substitutes or complements? Strateg. Manag. J. 23, 707-725. http://doi.org/10.1002/smj.249
 61. Poppo L., Zhou K.Z., 2014. Managing contracts for fairness in buyer-supplier exchanges. Strateg. Manag. J. 35, 1508-1527.
 62. Poppo L., Zhou K.Z., Zenger T.R., 2008. Examining the conditional limits of relational governance: Specialized assets, performance ambiguity, and long-standing ties. J. Manag. Stud. 45, 1195-1216. http://doi.org/10.1111/j.1467-6486.2008.00779.x
 63. Preacher K.J., Hayes A.F., 2008. Asymptotic and resampling strategies for assessing and comparing indirect effects in multiple mediator models. Behav. Res. Methods 40, 879-891.
 64. Pureza A.P., Lee K.H., 2020. Corporate social responsibility leadership for sustainable development: An institutional logics perspective in Brazil. Corp. Soc. Responsib. Environ. Manag. 27, 1410-1424. http://doi.org/10.1002/csr.1894
 65. Stouthuysen K., Slabbinck H., Roodhooft F., 2012. Controls, service type and perceived supplier performance in interfirm service exchanges. J. Oper. Manag. 30, 423-435.
 66. Tideman S.G., Arts M.C., Zandee D.P., 2013. Sustainable Leadership 17-33.
 67. Venus Lun Y.H., Lai K. hung, Wong C.W.Y., Cheng, T.C.E., 2015. Environmental governance mechanisms in shipping firms and their environmental performance. Transp. Res. Part E Logist. Transp. Rev. 78, 82-92. http://doi.org/10.1016/j.tre.2015.01.011
 68. Vink P., Imada A.S., Zink K.J., 2008. Defining stakeholder involvement in participatory design processes. Appl. Ergon. 39, 519-526. http://doi.org/10.1016/j.apergo.2008.02.009
 69. Voola R., Carlson J., West A., 2004. Emotional intelligence and competitive advantage : examining the relationship from a resource-based view 93, 83-93. http://doi.org/10.1002/jsc.667
 70. Williamson O.E., 1985. Assessing contract. J. Law, Econ. Organ. 1, 177-208.
 71. Wilson S., McCalman J., 2017. Re-imagining ethical leadership as leadership for the greater good. Eur. Manag. J. 35, 151-154. https://doi.org/10.1016/j.emj.2016.06.001
 72. Zhou K.Z., Xu D., 2012. How foreign firms curtail local supplier opportunism in China: Detailed contracts, centralized control, and relational governance. J. Int. Bus. Stud. 43, 677-692. http://doi.org/10.1057/jibs.2012.7
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2021.546
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu