BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Janno Jelizaveta (Tallinn University of Technology, Estonia), Mochalina Ekaterina Pavlovna (Plekhanov Russian University of Economics (PRUE), Russia), Ivankova Galina Vladimirovna (Plekhanov Russian University of Economics (PRUE), Russia), Labanova Oksana (University of Applied Sciences, Estonia), Latonina Marina (University of Applied Sciences, Estonia), Safulina Elena (University of Applied Sciences, Estonia), Uukkivi Anne (University of Applied Sciences, Estonia)
Tytuł
The Impact of Initial Data on the Logistics Performance Index Estimation: Estonian and Russian Study
Wpływ danych wejściowych na wycenę współczynnika działalności logistycznej (LPI): Estonia vs Rosja
Źródło
LogForum, 2021, vol. 17, nr 1, s. 147-156, rys., tab., bibliogr. 24 poz.
Słowa kluczowe
Usługi logistyczne, Wieloczynnikowa analiza porównawcza, Analiza działalności gospodarczej
Logistic services, Multivariate comparative analysis, Economic activity analysis
Uwagi
summ., streszcz.
Kraj/Region
Estonia, Rosja
Estonia, Russia
Abstrakt
Wstęp: Działalność logistyczna tworzy sieć usług wspomagającą fizyczne przepływy dóbr materialnych, handel międzynarodowy jak i krajowy. Dobrze funkcjonująca logistyka obejmująca swym działaniem handel zagraniczny i transport, jest warunkiem wstępnym przewagi konkurencyjnej danego kraju. Wskaźnik działalności logistycznej Banku Światowego (LPI) jest unikalnym narzędziem dla benchmarkingu, stosowanym od 2007 do oceny działalności logistycznej ponad 160 krajów. Ponieważ LPI jest krytycznym czynnikiem globalnych dążeń dla lepszego zrozumienia i oceny działalności logistycznej, musi on być wyliczany obiektywnie i precyzyjnie. Praca koncentruje się na zbadania aspektów podmiotowych opierając się na obecnej metodologii przy uwzględnieniu możliwego wpływu danych wejściowych na wycenę LPI. Celem pracy jest umożliwienie bardziej obiektywnego podejścia do oceny działalności na poziomie globalnym i międzynarodowym poprzez dokładną analizę wyżej wymienionych czynników ograniczających tą ocenę. Metody: W pracy zastosowano strategię ilościowej analizy opartej na wycenie LPI w Estonii i Rosji. Analiza PCA (Principal component analysis), jako podstawowa metoda analizy jest wieloczynnikową techniką statystyczną, która umożliwia identyfikację korelacji pomiędzy różnymi danymi. Dane wejściowe zostały zebrane poprzez przeprowadzenie ankiety, stworzonej według standardów Banku Światowego, wśród osób bezpośrednio związanych z logistyką. Wyniki: Zmodyfikowane metodologiczne podejście do wyceny LPI kładzie nacisk na uogólnienie wyników, poprawiające wynik końcowy oraz pozycjonowanie obu krajów. Ceną negatywną jest fakt dużego wpływu na wynik końcowy odbiegającego wyniku ankiety jednego z badanych respondentów. Wnioski: Należałoby przeprowadzić dalsze badania zmierzające do lepszej i bardziej obiektywnej wyceny LPI, które powinny być procesem ciągłym, zorientowanych na poprawie jakości danych wejściowych. Niezależnie od LPI, jako podstawowego wskaźnika, równoległe wskazane jest używanie alternatywnego wskaźnika dla oceny rozwoju logistycznej w skali globalnej. (abstrakt oryginalny)

Background: Logistics activities form a network of services that support the physical movement of goods, trade across borders, and commerce within borders. Well-functioning logistics, with its international trade and transport organisation, is a precondition of comprehensive national competitiveness. The World Bank (World Bank Group) Logistics Performance Index (LPI) is a unique benchmarking tool, used since 2007, providing logistics performance measurement for more than 160 countries. As the LPI is a crucial part of global efforts to understand better logistics performance in the context of increasingly complex supply chains, this indicator must be evaluated objectively and adequately. The current paper focuses on studying subjective aspects within current methodology with regards the possible impact of initial data on the LPI estimation. The research aims to ensure a more objective approach to global and cross-countries performance measurement by studying possible constraints mentioned above. Methods: The paper presents a quantitative case study research strategy based on the evaluation of LPI in Estonia and Russia. The principal component analysis (PCA) as the primary method of analysis is a multivariate statistical technique that can help identify correlations between data points of the study. The primary data was collected by questioning representatives directly involved in the logistics sector by standardized questionnaire of the World Bank. Results: The modified methodological approach for evaluating LPI draws attention to comprehensive generalization concerning the improved outcome of the score and the final position of both countries. As a criticism, the significant impact of the answer of just one uncommon respondent to the final score of the LPI can be pointed out. Conclusions: Further research related to the issue of objective and more advanced estimation of LPI should be a continuous process with the focus on improving the quality of input data for the assessment. In addition to LPI as a primary measure, parallel use of alternative figure for evaluation of the development of logistics on a global scale. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Arvis J.-F., Ojala L., Wiederer C., Shepherd B., Raj A., Dairabayeva K., Kiiski T., 2018. Connecting to Compete 2018 Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Available from Internet: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/29971/LPI2018.pdf.
 2. Arvis J.-F., Saslavsky D., Ojala L., Shepherd B., Bush C., Raj A., 2015. Connecting to Compete 2014 Trade Logistics in the Global Economy. The Logistics Performance Index and Its Indicators. The International Bank for Reconstruction and Development/The World Bank. Available from Internet: https://openknowledge.worldbank.org/bitstream/handle/10986/20399/904190WP0LPI0R00Box385316B00PUBLIC0.pdf?sequence=1&isAllowed=y.
 3. Beysenbaev R., 2018. The importance of country-level logistics efficiency assessment to the development of international trade. British Journal for Social and Economic Research, 3(6), 13-20. http://doi.org/10.22406/bjser-18-3.6.
 4. Beysenbaev R., Dus Y., 2020. Proposals for improving the Logistics Performance Index, The Asian Journal of Shipping and Logistics, 36 (2020), 34-42. http://doi.org/10.1016/j.ajsl.2019.10.001.
 5. Chapman R.L., Soosay C., Kandampally J., 2003. Innovation in logistics services and the new business model: a conceptual framework, International Journal of Physical Distribution & Logistics Management, 33(7), 630-650. http://doi.org/10.1108/09600030310499295
 6. Ермакова Д.А., 2020. Индекс эффективности логистики как показатель уровня развития логистической системы региона [Logistics Performance Index as an Indicator of the Level of Development of The Logistics System in The Region], Global Sceince - 2019. Available from Internet: https://www.xn----7sbzhgab7ageef.xn--p1ai/load/global_sceince_2019/ermakova_d_a_indeks_ehffektivnosti_logistiki_kak_pokazatel_urovnja_razvitija_logisticheskoj_sistemy_regiona/5-1-0-134.
 7. Eurostat 2019. Glossary for Transport Statistics. 5th Edition. Available from Internet: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/10013293/KS-GQ-19-004-ENN.pdf/b89e58d3-72ca-49e0-a353-b4ea0dc8988f.
 8. Gani A., 2017. The logistics performance effect in international trade. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 33(4), 279-288. http://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.12.012
 9. Gillen D.W., Waters II W.G., 1996. Introduction: Transport infrastructure investment and economic development, Logistics and Transportation Review, 32(1).
 10. Hausman W., Lee H., Subramanian U., 2012. The impact of logistics performance on trade. Production and Operations Management, 22, 236-252. http://doi.org/10.1016/j.ajsl.2017.12.012.
 11. Hummels D., 2001. Time as a Trade Barrier. Working paper, West Lafayette, IN.: Purdue University, Department of Economics.
 12. International Transport Forum, 2015. Drivers of Logistics Performance: A Case Study of Turkey, corporate partnership report, OECD Publishing.
 13. Işik Ö., Aydin Y., Koşarolu S., 2020. The Assessment of The Logistics Performance Index of CEE Countries With The New Combination of SV and MABAC Methods. LogForum. 16 (4), 549-559. http://doi.org/10.17270/J.LOG.2020.504.
 14. Karamizadeh S., Abdullah S.M., Manaf A.A., Zamani M., Hooma A., 2013. An Overview of Principal Component Analysis. Journal of Signal and Information Processing, 2013, 4, 173-175, http://doi.org/10.4236/jsip.2013.43B031.
 15. Korinek J., Sourdin P., 2011. To What Extent Are High-Quality Logistics Services Trade Facilitating, OECD Trade Policy Working Papers, No. 108, Paris: OECD Publishing.
 16. Курочкин Д.В., 2013. Оценка эффективности логистики по методологии всемирного банка и ее корректность [Evaluation of The Effectiveness of Logistics and its Correctness According to the World Bank Methodology]. Логистика и управление цепями поставок, 2 (55).
 17. Pearson K.F.R.S., 1901. LIII. On lines and planes of closest fit to systems of points in space, The London, Edinburgh, and Dublin Philosophical Magazine and Journal of Science, 2:11, 559-572, http://doi.org/10.1080/14786440109462720
 18. Portugal-Perez A., Wilson J.S., 2008. Why Trade Facilitation Matters to Africa. Policy Research Working Paper; No. 4719. Washington, DC: World Bank. Available from Internet: https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/6321.
 19. Saliola F., Islam A.M., 2020. How to Harness the Digital Transformation of the Covid Era, Harward Business Review. Available from Internet: https://hbr.org/2020/09/how-to-harness-thedigital-transformation-of-the-covid-era.
 20. Transport Intelligence, 2020. The Agility Emerging Markets Logistics index 2020. Agility Emerging Marketing Logistics. Available from Internet: https://logisticsinsights.agility.com/wpcontent/uploads/2020/02/Agility-Emerging-Markets-Logistics-Index-2020.pdf.
 21. Vickerman R., Spiekermann K. Wegener M., 1999. Accessibility and Economic Development in Europe. Regional Studies, 33(1), 1-15. http://doi.org/10.1080/00343409950118878
 22. World Bank Group, 2015(a). International LPI. Available from Internet: https://lpi.worldbank.org/international.
 23. World Bank Group, 2015 (b). Aggregated LPI. Available from Internet: https://lpi.worldbank.org/international/aggregated-ranking.
 24. Yip T.L., 2012. Seaborne trade between developed and developing countries. The Asian Journal of Shipping and Logistics, 28(3), 369-390. http://doi.org/10.1016/j.ajsl.2013.01.005.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1895-2038
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.17270/J.LOG.2021.554
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu