BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Markiewicz Magdalena Beata (University of Warmia and Mazury in Olsztyn)
Tytuł
Stimulants and Barriers in the Innovative Activity of the Educational Farms in Poland
Źródło
Optimum : Economic Studies, 2020, nr 4(102), s. 126-139, wykr., tab., bibliogr. s. 138-139
Słowa kluczowe
Innowacje, Innowacyjność, Rolnictwo, Obszary wiejskie
Innovations, Innovative character, Agriculture, Rural areas
Uwagi
Klasyfikacja JEL: A1, D0, I2
summ.
Abstrakt
Purpose - The aim of the study is to indicate the main determinants and barriers that affect the innovative activity of educational farms located in the rural areas of Poland. A review of domestic and foreign literature and a survey conducted among the described entities helped to achieve this goal. Research method - The first part of the article discusses the literature on the multifunctionality of agriculture. The second part deals with the subject of innovation and describes educational farms located in the rural areas of Poland and their activities in the context of innovation. The third part is devoted to empirical research based on the analysis of questionnaires. Results - The conducted analysis of available materials proves that the examined entities show activity in all areas of innovation, however, they define it to a different degree. Originality / value / implications / recommendations - The article implies the need to work on harmonizing the definition of innovation, as it is still perceived by many respondents as a process of modification of production factors closely related to technological innovation. (original abstract)
Dostępne w
Biblioteka SGH im. Profesora Andrzeja Grodka
Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bowler I.R., 1992, The Geography of Agriculture in Developed Market Economies, Long-man, Harlow.
 2. Czudec A., 2009, Ekonomiczne uwarunkowania rolnictwa wielofunkcyjnego, Prace naukowe Wydziału Ekonomii Uniwersytetu Rzeszowskiego, Rzeszów.
 3. Dolińska M., 2010, Innowacje w gospodarce opartej na wiedzy, PWE, Warszawa.
 4. Drucker P., 1968, The Practice of Management, Macmillian, London.
 5. Drucker P., 1992, Innowacja i przedsiębiorczość, PWE, Warszawa.
 6. Duczkowska-Małysz K., 1998, Rolnictwo - wieś - państwo, WN PWN, Warszawa.
 7. Freeman Ch., 1982, The Economics of Industrial Innovation, MIT Press, Massachusetts.
 8. Gomułka S., 1998, Teoria innowacji i wzrostu gospodarczego, Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych, Warszawa.
 9. Halfacree K.H., 1997, British rural geography: a  perspective on the last decade [in:] From traditional countryside to postproductivism: recent trends in rural geography in Britain and Spain, Ontiveros A.L., Hermando F.M. (eds.), Asociacionde Geografos Espanoles, Murcia.
 10. van Huylenbroeck G., Vandermeulen V., Mettepemnigen E., Verspecht A., 2007, Multifunctionality of Agriculture: A Review od Definitions, Evidence and Instruments, Living Reviews in Landscape Research, vol.1(3), pp. 1-43.
 11. Idziak W., 2008, Wymyślić wieś od nowa. Wioski tematyczne, Alta Press, Koszalin.
 12. Kalinowski T., 2010, Innowacyjność przedsiębiorstw a systemy zarządzania jakością, Oficyna Wolters Kluwer business, Warszawa.
 13. Kaliszczak L., 2011, Schumpeterowska teoria przedsiębiorczości i jej współczesne implikacje, "Nauki o Zarządzaniu" nr 8, s.  345-355.
 14. Kłodziński M., Rosner A., 1997, Ekonomiczne i społeczne uwarunkowania i  możliwości wielofunkcyjnego rozwoju wsi w Polsce, Wydawnictwo SGGW, Warszawa.
 15. Kmita- Dziasek E., 2011, Wprowadzenie do zagadnień edukacji w gospodarstwie rolnym, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Kraków.
 16. Kmita- Dziasek E., Bogusz M., 2015, Zagrody edukacyjne jako przykład innowacyjnej przedsiębiorczości na obszarach wiejskich, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa FAPA, Kraków.
 17. Mansfield E., 1968, The Economics of Technological Change, Norton, New York.
 18. Mulgan G., 2006, Social Innovation: what it is, why it matters, how it can be accelerated, Basingstoke Press, London.
 19. Mulgan G., Tucker S., Ali R., Sanders B., 2007, Social innovation: what it is, why it matters, how it can be accelerated, Skoll Centre for Social Entrepreneuership, Univer-sity of Oxford, Oxford.
 20. Okoń-Horodyńska E., 2004, Działalność badawczo-rozwojowa i innowacje w Polsce, a  Strategia Lizbońska, "Nauka i Szkolnictwo Wyższe", nr (23), s. 141-163.
 21. Oslo Manual, 2005, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD, https://ec.europa.eu/eurostat/web/products-manuals-and-guidelines/ [date of entry: 12.10.2019].
 22. Oslo Manual, 2018, Guidelines for Collecting and Interpreting Innovation Data, OECD, https://www.oecd.org/science/oslo-manual-2018-9789264304604-en.htm/ [date of entry: 15.1.2019].
 23. Otoliński E., Wielicki W., 2003, Kierunki rozwoju wsi i gospodarstw rolnych, Wydawnictwo Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu, Poznań.
 24. Pacione M., 1986, Progress in Agriculture Geography, Beckenham: Croom Helm.
 25. Pomykalski A., 2001, Zarzadzanie innowacjami, WN PWN, Warszawa - Łódź.
 26. Schumpeter J.A, 1960, Teorie rozwoju gospodarczego, PWN, Warszawa.
 27. Skawińska E., 1994, Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w regionie toruńskim, Wydawnictwo Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, Toruń.
 28. Soete L., 2006, Knowledge, Policy, and innovation [in:] National Innovation, Indicators and Policy, Earl L., Gault F. (eds.), Edward Elgar Publishing, Chelyenham.
 29. Szal E., Zdanio U., 2004, Innowacje w regionalnej Gospodarce Opartej na Wiedzy, [w:] Innowacje oknem na świat, Czerniejewska-Rutkowska M., Karasiński E. (red.), Łódzkie Towarzystwo Naukowe, Łódź.
 30. Tarrant J.R., 2000, Agricultural Geography, A Halsted Press Book.
 31. Urban resilience concept and post-industrial cities in Europe, 2014, Drobniak A. (ed.), Helion, Gliwice.
 32. Welfe W., 1981, Metody i modele ekonomiczno- matematyczne w doskonaleniu zarządzania gospodarką socjalistyczną, PWE, Warszawa.
 33. Wilkin J., 2008, Wielofunkcyjność rolnictwa i obszarów wiejskich [w:] Wyzwania przed obszarami wiejskimi i rolnictwem w perspektywie lat 2014-2020, Kłodziński M. (red.) IRWiR PAN, Warszawa.
 34. Wilkin J., 2010, Wielofunkcyjność rolnictwa. Kierunki badań, podstawy metodologiczne i implikacje praktyczne, IRWiR PAN, Warszawa.
 35. Woods M., 2005, Rural Geography. Processes, Responses and Experiences in Rural Restru-cturing, SAGE Publications, London.
 36. www 1, www.ksow.pl [date of entry: 18.10.2019].
 37. www 2, www.zagrodaedukacyjna.pl [date of entry: 18.10.2019].
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1506-7637
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.15290/oes.2020.04.102.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu