BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Rzeszewski Michał (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Kotus Jacek (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Sowada Tomasz (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), Ewertowski Wojciech (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu)
Tytuł
Krytyczne wizje geografii i planowania - sposoby myślenia, praktyka badawcza, niezgoda i naukowy aktywizm
Critical Visions of Geography and Planning - Intellectual and Research Practice, Disagreement and Scientific Activism
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 50, s. 175-187, rys., bibliogr. 2 poz.
Słowa kluczowe
Geografia, Planowanie przestrzenne, Rzeczywistość wirtualna
Geography, Spatial planning, Virtual reality
Abstrakt
W artykule prezentujemy, w skróconej formie, przyczyny powstania Pracowni Geografii Krytycznej na Wydziale Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej UAM. Powody te odnosimy głównie do kontekstu polskiej geografii. Poza tym w dalszej części tekstu prezentujemy założenia badawcze naszych aktywności naukowych, wybrane pytania badawcze kierujące dociekaniami empirycznymi oraz intelektualne podstawy stosowanego podejścia krytycznego. W tekście zawarliśmy krótkie opisy projektów zarówno aktualnych, jak i niedawno zakończonych oraz cały czas aktualną ofertę współpracy, skierowaną do wszystkich chcących w podobny sposób podążać ścieżkami nauki. (abstrakt oryginalny)

We present a short description of the reasons for the establishment of the Critical Geography Research Unit at the Faculty of Social and Economic Geography and Spatial Management of Adam Mickiewicz University, within the context of the Polish geography discipline. In addition, we present the research assumptions of our scientific activities, selected research questions guiding empirical inquiries and the intellectual foundations of the critical approach we are use in our research practice. We have included short descriptions of our projects, both current and recently completed, as well as an up-to-date offer of cooperation, addressed to everyone who wants to follow the paths of science in a similar way. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
  1. Bajerski A. 2010. Anglo-amerykańska dominacja w geografii: główne wątki dyskusji prowadzonej w ramach geografii krytycznej = Anglo-American domination in geography. The main threads of a discussion conducted within the framework of critical geography. Przegląd Geograficzny, 82: 143-158 (https://doi.org/10.7163/PrzG.2010.2.1).
  2. Lisocka-Jaegermann B. 2016. Geografia wobec krytycznej teorii społecznej: doświadczenia i perspektywy. Czy w Polsce potrzebujemy geografii krytycznej? [W:] Podstawowe idee i koncepcje w geografii. Wydawnictwo UŁ, Łódź (https://doi.org/10.18778/8088-505-9.09).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
https://doi.org/10.14746/rrpr.2020.50.10
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu