BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banajski Ryszard (Towarzystwo Naukowe Prakseologii)
Tytuł
Praca w świecie cyfrowym w perspektywie filozoficzno prakseologicznej
Źródło
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2016, nr 1, s. 6-12, tab., bibliogr. 15 poz.
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Słowa kluczowe
Praca, Prakseologia, Filozofia
Labour, Praxeology, Philosophy
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł jest próbą oglądu pracy z najogólniejszej perspektywy, czyli perspektywy filozoficzno prakseologicznej. Problematyką pracy zajmuje się dziś wiele dyscyplin naukowych, ich dorobek próbuje uogólniać nauka o pracy, ale dopiero filozofia proponuje taką optykę pracy, w której zawiera się jej najistotniejszy sens. Autor wzbogaca filozoficzny ogląd pracy perspektywą prakseologiczną, bo jeśli przyjmiemy, że praca jest pewnym splotem czynów i działań, to podstawowe pojęcia prakseologiczne mogą być wykorzystane w filozoficznym opisie pracy. Wstępne rozważania o pracy stanowią odniesienie do pracy w świecie cyfrowym. Wykorzystanie tej ogólnej metodologii pozwala uchwycić główne aspekty tej nowej formy pracy(abstrakt oryginalny)

This article attempts to generally characterise the work in a digital world, with the use of methodological tools available to philosophy and praxiology. From this perspective, the particularly notheworthy is the characteristics of the entity (the actor), its responsibilities, social ties shaped by its work and instrumentatalisation of work (ICT tools).(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bendyk E., Wścibska sieć, Polityka nr 46 z dn. 13-19 listopada 2013 r.,
 2. Cabała P., Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Wyd. Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007,
 3. Cackowski., Trud i sens ludzkiego życia, KiW, Warszawa 1981,
 4. Dębowski J. i inni, Mała encyklopedia filozofii, Oficyna Wydawnicza Branta, Bydgoszcz 1996,
 5. Jan Paweł II, Laborem exercens, Pallotinum, Poznań 1981,
 6. Kierzkowski Z., Wieloaspektowy rozwój technologii społeczeństwa informacyjnego i przemiany strukturalne organizacji działań, w: XV seminarium problemowe WOD, Sorus, Poznań 2013,
 7. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Zakład Narodowy im. Ossolińskich, Wrocław 1973,
 8. Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia, część I, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Wydawnictwo PAN, Wrocław 1999,
 9. Kotarbiński T., Dzieła wszystkie. Prakseologia, część II, Zakład Narodowy im. Ossolińskich i Wydawnictwo PAN, Wrocław 2003,
 10. Marks K., Kapitał, t. I, KiW, Warszawa 1951,
 11. Mrówka R., Ewolucja CSR w Nowej Gospodarce - od działań pozornych i społecznej nieodpowiedzialności do CSR 2.0, w: Płoszajski P. (red.), Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2013,
 12. Orliński W., Zagubieni w sieci, Gazeta Wyborcza z dn. 6 grudnia 2013 r.,
 13. Płoszajski P., Ruchomy cel: o konieczności kolejnej redefinicji teorii i praktyki społecznej odpowiedzialności biznesu, w: tenże autor (red), Społeczna odpowiedzialność biznesu w nowej gospodarce, Wydawnictwo SGH, Warszawa 2013,
 14. Tapscott D., The Digital Economy, McGraw-Hill 1996,
 15. Tablet czy drewniane klocki. Rozmowa z dr Urszulą Sajewicz Radtke, Gazeta Wyborcza z dn. 17 grudnia 2013 r.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8068
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu