BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sułek Mirosław (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Zarządzanie i dowodzenie w świetle nowej prakseologii
Źródło
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2016, nr 1, s. 13-23, tab., bibliogr. 27 poz.
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Słowa kluczowe
Prakseologia, Polityka, Zarządzanie
Praxeology, Politics, Management
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W literaturze panuje spore zamieszanie w kwestii definiowania zarządzania i dowodzenia. Często definicje są tak szerokie, że zanika specyfika tych dwóch odmiennych rodzajów działań ludzkich. W artykule zaprezentowano nowe podejście do prakseologii, którego istota wyraża się w podziale społecznych systemów działania na trzy podsystemy: współpracy, walki i rywalizacji. Dwa pierwsze należą do sfery realnej, natomiast rywalizacja do sfery regulacji. Wszystkie cechują się odmienną logiką działania, przy czym współpraca jest grą o sumie dodatniej, walka grą o sumie ujemnej, natomiast rywalizacja grą o sumie zerowej. Na tej podstawie zdefiniowano odpowiednio: zarządzanie, dowodzenie oraz politykę(abstrakt oryginalny)

The article presents a new approach to praxiology. According to this approach praxiology can best be described as a branch of science concerned with three action systems: collaboration, struggle and rivalry. The distinction like this makes sense, as the rules of efficient action are completely different for each of these systems. Cooperation is a positive sum game; struggle is a negative sum game, and rivalry is a zero sum game. Accordingly we can say about three systems of control: management, command and politics(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Brakuje etapów pośrednich (rozmowa z Richardem E. Baldwinem, prof. ekonomii w Instytucie Studiów Międzynarodowych w Genewie), "Rzeczpospolita" z 19 maja 1994 r.
 2. Chrisidu Budnik A., J. Korczak, A. Pakuła, J. Supernat, Nauka organizacji i zarządzania, Kolonia Limited, Wrocław 2005.
 3. Crainer Stuart, The Ultimite Business Library: 50 Books That Shaped Management Thinking, Amazon Books 1997.
 4. Encyklopedia biznesu, Fundacja Innowacja, Warszawa 1995, t. 2.
 5. Ghyczy T. von, B. von Oetinger, Ch. Bassford, Clausewitz o strategii, The Strategy Institute of Boston Consulting Group, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa.
 6. Gliński B., Rozwój nauki organizacji i zarządzania i jej wykorzystanie dla potrzeb zarządzania gospodarką polską, KNOiZ PAN, Warszawa 1977.
 7. Gołembski F., Pojęcie zarządzanie w kontekście analizy hermeneutycznej, Zeszyt Naukowy WAT, 2007, nr 2.
 8. Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
 9. Hryniewicz J., Globalizacja rachunkowość geopolityczna, "Przegląd Organizacji" 2009, nr 3.
 10. Kotarbiński T., Sprawność i błąd, Warszawa 1970.
 11. Koźmiński A.K., D. Jemielniak, Zarządzanie od podstaw, WAiP, Warszawa 2008.
 12. Luke Chan M.W., Chen Bingfu, Sunzi on the Art of War and its General Application to Business, Fundan University Press, Shanghai 1998.
 13. Mała encyklopedia wojskowa, t. 1, Warszawa 1967.
 14. Mazur M., Cybernetyka i charakter, AULA, Podkowa Leśna 1996.
 15. Mazur M., Historia naturalna polskiego naukowca, Państwowy Instytut Wydawniczy, Warszawa 1970.
 16. Mc Neilly Mark, Sun Tzu and the Art of Business. Six Strategic Principles for Managers, Oxford University Press 2012 (revised edition).
 17. Radzikowski W., Systemy informatyczne w organizacji i zarządzaniu, UW, Warszawa 1981.
 18. Regulamin działań taktycznych wojsk lądowych, Warszawa 1994.
 19. Słownik terminów bezpieczeństwa narodowego, Akademia Obrony Narodowej, Warszawa 2002.
 20. Stoner J.A.F., Ch. Wankel, Kierowanie, PWE, Warszawa 1992.
 21. Sheetz Runkle Becky, The Art of War for the Small Business. Defeat the Competition and Dominate the Market with the Masterful Strategies of Sun Tzu, Amacon 2014 (Ebook).
 22. Sudoł S., Przedsiębiorstwo. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie. Teorie i praktyka zarządzania, Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa "Dom Organizatora", Toruń 1999.
 23. Sułek M., Nakłady i efekty w ludzkim działaniu, (w:) E. Kwiatkowski, B. Liberda (red.), Determinanty rozwoju Polski. Rynek pracy i demografia, IX Kongres Ekonomistów Polskich, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, Warszawa 2015.
 24. Sułek M. (red.), Potęga 2015. Międzynarodowy układ sił w procesie zmian, Polskie Towarzystwo Geopolityczne, Kraków 2015.
 25. Sułek M., Potęga państw model i zastosowania, Wydawnictwo Rambler, Warszawa 2013.
 26. Sułek M., Zasady sztuki wojennej w biznesie, Zeszyty Naukowe AON 2002, nr 2(47).
 27. Wierzbowski M., Konkurencja czasem szkodzi, "Rzeczpospolita" z 18 19 września 2010
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8068
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu