BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Sołtan Małgorzata (Ministerstwo Środowiska)
Tytuł
Europe's 'Circular' Path
Gospodarka w obiegu zamkniętym
Źródło
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2016, nr 1, s. 35-42, tab., bibliogr. 12 poz.
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Słowa kluczowe
Gospodarka, Administracja publiczna
Economy, Public administration
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Europa
Europe
Abstrakt
Gospodarka cyrkularna (lub gospodarka o obiegu zamkniętym) jest zupełnie nowym podejściem opierającym się na odejściu od modelu linearnego a przejściu na model cyrkularny. W obecnym świecie wysokich i wahających się cen zasobów, takie podejście oferuje duże możliwości. Sektor prywatny już zaczyna opierać swoje plany rozwoju na koncepcji gospodarki cyrkularnej, jednak by można było wdrożyć szerzej ten model konieczne jest wsparcie administracji publicznej. Podstawą działań powinna być: wymiana dobrych praktyk, inwestycje w sektor innowacji, współpraca między biznesem oraz należyte zbieranie danych. Rolą sektora publicznego powinno być wsparcie przechodzenia na gospodarkę o obiegu zamkniętym zgodne z obecnymi wyzwaniami środowiskowymi, jak na przykład kurczenie się zasobów(abstrakt oryginalny)

The 'circular economy' (CE) is a new approach which would transform the economy from linear to the circular. In the world of unstable and high resource prices, a CE offers huge business opportunities. Frontrunners from the private sector are leading the way on CE, nonetheless to drive broader change it is crucial to have a full support from the government. Base for this upcoming change is to spread best studies, invest in the innovation, make a proper business to business networking and collect data. The role of policy makers is to support and accelerate the transition to CE within the timeline consistent with the environmental challenges like a resource scarcity (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Allwood J., Ashby M., Gutowski T., Worrell E., 2011, Material efficiency: A White Paper, Resources, Conservation and Recycling, No 55, UK, http://web.mit.edu/ebm/www/Publications/MEWP_Res_Cons_Recycl_2011.pdf, 01.02.16;
 2. Arthur W.B., 2011, The second economy, McKinsey Quarterly, October, http://www.mckinsey.com/insights/strategy/the_second_economy, 29.01.16;
 3. Behrendt S, Jasch C, Kortman J, Hrauda G, Pfitzner R, Velte D., 2003, Eco-service development: reinventing supply and demand in the European Union, Greenleaf Publishing, UK;
 4. Cooper T., 2005, Slower consumption: reflections on product life spans and the 'throwaway society'. Journal of Industrial Ecology , No 9(1-2), UK;
 5. Curtis M., 2010, The New Resource Grab: How EU Trade Policy on Raw Materials is Undermining Development, Published by Traidcraft Exchange, Oxfam-Germany, AITEC-France, WEED-Germany and Comlamh-Ireland;
 6. Ellen MacArthur Foundation, 2012, Towards the Circular Economy: Economic and Business Rationale for an Accelerated Transition, http://www.ellenmacarthurfoundation.org/publications/towards-the-circular-economy-vol-1-an-economic-and-business-rationale-for-an-accelerated-transition, 01.02.16;
 7. Ellen MacArthur Foundation, 2015, Towards a circular economy: Business rationale for an accelerated transition, UK.
 8. Huber J., 2000, Towards industrial Ecology: Sustainable Development as a Concept of ecological Modernization, Journal of Environmental Policy and Planning, No. 4 Vol.2, UK
 9. McKinsey, SUN, Ellen MacArthur Foundation, 2015, Growth within: A circular economy vision for a competitive Europe, UK;
 10. Nguyen H., Stuchtey M., Zils M., 2014, Remaking the industrial economy, McKinsey Quarterly, February, http://www.mckinsey.com/insights/manufacturing/remaking_the_industrial_economy, 29.01.16;
 11. Stahel W. R., Reday-Mulvey G, 1981, Jobs for tomorrow: The potential for substituting manpower for energy, Vantage Press New York, New York.
 12. Vella K., Timmermans F., Katainen J., Bieńkowska E., Closing the circle and opening conversation on circular economy, EC blog post by Karmenu Vella, https://ec.europa.eu/commission/2014-2019/vella/blog/closing-circle-and-opening-conversation-circular-economy-frans-timmermans-jyrki-katainen-elzbieta_en, 01.02.2016;
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8068
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu