BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Masiukiewicz Piotr (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie; Towarzystwo Naukowe Prakseologii)
Tytuł
Sprawność jako kryterium oceny zarządzania
Efficient as Criteria Estimate Management
Źródło
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2017, nr 2, s. 6-20, rys., tab., bibliogr. 33 poz.
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Słowa kluczowe
Zarządzanie, Sprawność, Kryteria oceny
Management, Efficiency, Evaluation criteria
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano przeglądu pojęć i definicji związanych z prakseologiczną kategorią sprawności i odniesiono je do sprawności zarzadzania w ujęciu procesowym. Sprawność zarządzania, w tym podejmowania decyzji, można oceniać poprzez zestaw mierników określających: czas, przestrzeń, jakość, efektywność, racjonalność oraz poprawność (compliance). Racjonalność i jakość zarzadzania są obszarami najtrudniej poddającymi się kwantyfikacji; ale nie jest to niemożliwe. Można sądzić, ze badania prakseologiczne będą rozwijać się w kierunku stworzenia modelu kompleksowej oceny sprawności zarządzania. (abstrakt oryginalny)

The definitions and concepts of praxiology category of efficiency and relation of this category to efficient of management as a process were showed in this paper. Efficient of management which include decision taking, could be estimated through the set of indicators which designate: time, space, quality, effectiveness, rationality and compliance. Rationality and quality of management are the areas which quantification are difficult, but possible. It can guess, that researches of praxiology will develop in direction of making the model of full estimate of the management efficiency. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Adair C. B., Murray B.A., Radykalna reorganizacja firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 2002.
 2. Alexandre V., Some social and psychological aspects of praxiology, w: "Myśl T. Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", pod red. naukową: R. Banajskiego, W. Gasparskiego, A. Lewickiej-Strzałeckiej, Wydawnictwo PAN i TNP, Warszawa, 2006.
 3. Banajski R., Kilka uwag o perspektywach rozwojowych prakseologii, w: Efektywność zarządzania w świetle prakseologii i normalizacji, red. P. Górny, Wydawnictwo AON, Warszawa, 2016.
 4. Banasik P., Masiukiewicz P., Czynnik temporalny w sądowych procesach gospodarczych a utrata wartości przedsiębiorstw, w: Budowa wartości wymiaru sprawiedliwości, pod red. P. Banasika, Wydawnictwo Kowalewski & Wolf, Gdańsk, 2015.
 5. Cabała P., Wprowadzenie do prakseologii. Przegląd zasad skutecznego działania, Wydawnictwo AE, Kraków, 2007.
 6. Dec P., Masiukiewicz P., Odpowiedzialność menedżerów, Wydawnictwo IOiZP Orgmasz, Warszawa, 2016.
 7. Gasparski W., Teorie oraz dylematy etyczne i prakseologiczne, w: Biznes, etyka, odpowiedzialność, red. W. Gasparski, Wydawnictwa Profesjonalne PWN, Warszawa, 2013.
 8. Gwiazda A., Ocena sprawności zarzadzania procesem reformowania górnictwa węgla kamiennego, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Gliwice, 2009.
 9. Gwiazda A., Metodyka oceny sprawności zarządzania, www.ptzp.org.pl/files/konferencje/kzz/artyk_pdf_2010/64_Gwiazda_A.pdf, dostęp 15.09.17
 10. Gwiazda A., Perspektywa instytucjonalna w zarządzaniu na przykładzie oceny jego sprawności, Współczesne Zarządzanie nr 3/2012.
 11. Kasiewicz S., Ormińska J., Rogowski W., Urban W., Metody osiągania elastyczności przedsiębiorstw. Od zarządzania zasobowego do procesowego, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa, 2009.
 12. Kieżuń W., Prakseologia w praktyce organizacyjnej, w: "Myśl T. Kotarbińskiego i jej współczesna recepcja", pod red. naukową: R. Banajskiego, W. Gasparskiego, A. Lewickiej-Strzałeckiej, Wydawnictwo PAN i TNP, Warszawa, 2006.
 13. Klimczak B., Etyka gospodarcza, Wydawnictwo AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław, 2006.
 14. Kohlbacher M., The effects of process orientation: a literature review, Business Process Management Journal, nr 16/2010.
 15. Kotarbiński T., Traktat o dobrej robocie, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk, 1973.
 16. Kotarbiński T., Sprawność i błąd, Państwowe Zakłady Wydawnictw Szkolnych, Warszawa, 1957.
 17. Kotarbiński T., Prakseologia, cz. I, w: Kotarbiński T. Dzieła wszystkie, Ossolineum, Wrocław, 2003.
 18. Krzakiewicz K., Teoretyczne podstawy organizacji i zarządzania, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006.
 19. Krzyżanowska M., Konkurencyjne uwarunkowania sprawności marketingu, Poltext, Warszawa, 2015.
 20. Kuc B.R., Aksjologia organizacji i zarządzania. Na krawędzi kryzysu wartości, Wydawnictwo Ementon, Warszawa, 2015.
 21. Leon J., Frąckiewicz J., Systemy sprawnego działania. Teoria i praktyka, Fundacja Pomocy Antyk, Komarów, 2001.
 22. Lewandowski M., Sprawność zarządzania z perspektywy humanistycznej, https://www.researchgate.net/publication/293632004_Sprawnosc_zarzadzania_z_perspektywy_humanistycznej, dostęp: 18.09.2017
 23. Machnik A., Sekrety sprawnego działania, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa, 2002.
 24. Masiukiewicz P., Racjonalność ekonomiczna a brzytwa Ockhama, Prakseologia i Zarządzanie, nr 2/2015.
 25. Masiukiewicz P., Morawska S., Regulacje rynku finansowego. Aspekty prakseologiczne, Finanse i Zarządzanie, nr 3/1/2015.
 26. Masiukiewicz P., New Areas of Research in Praxiology, in: Praxiology, The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, ed. W. Gasparski, vol. 25/2018.
 27. Mazurkiewicz A., Sprawność działania - interpretacja teoretyczna pojęcia, www.ur.edu.pl/file/567/04.pdf , dostęp 15.05.17
 28. Sprawności i niesprawności organizacji, red. J. Kurnal, PWE, Warszawa, 1972.
 29. Pszczołowski T., Zasady sprawnego działania. Wstęp do prakseologii, Wiedza Powszechna, Warszawa, 1982.
 30. Sułek M., Zarządzanie i dowodzenie w świetle nowej prakseologii, Prakseologia i Zarządzanie nr 1/2016.
 31. Sułek M., Paxiology: A New Approach, in: Praxiology, The International Annual of Practical Philosophy and Methodology, ed. W. Gasparski, vol. 25/2018.
 32. Taylor F. The Principles of Scientific Management, Forgotten Books, Charleston, 2008.
 33. Zieleniewski J. Organizacja i zarządzanie, PWN, Warszawa 1981.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8068
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu