BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Molski Karol (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)
Tytuł
Kryzys subprime w bankowości konwencjonalnej versus muzułmańskiej
Conventional Banking Versus Islamic Banking - Subprime Crisis
Źródło
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2017, nr 2, s. 54-66, tab., bibliogr. 18 poz.
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Słowa kluczowe
Bankowość, Bankowość islamska, Kryzys subprime, Islam
Banking, Islamic banking, Subprime crisis, Islam
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule dokonano analizy porównawczej bankowości konwencjonalnej z bankowością muzułmańską na tle kryzysu subprime. Przedstawiono motywy działań obu bankowości. Opisano podstawowe zasady działania bankowości muzułmańskiej oraz specyficzne ryzyka występujące tylko w tej bankowości. Przeanalizowana została rola banków konwencjonalnych odpowiedzialnych za powstanie kryzysu subprime oraz związane z tym działania. Bankowość ta przyczyniła się do rozprzestrzeniania się ryzykownych i niebezpiecznych instrumentów finansowych, które sama kreowała. Takie działania ze względu na prawo muzułmańskie nie mogły wystąpić w bankowości muzułmańskiej, co uchroniło tą bankowość przed kryzysem. (abstrakt oryginalny)

This article presents a comparative analysis of conventional banking between Islamic banking against the background of the subprime crisis. There were presented activities of both bankings. The basic principles of Islamic banking and the specific risks in this banking sector were described. There was analyzed the role of conventional banks, responsible for the subprime crisis and related actions. This kind of banking was a reason of spreading risky and dangerous financial instruments that it had created itself. Because of Islamic law, such actions could not occur in Islamic banking which prevented this banking from the crisis. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Abdul-Rahman Y., The Art. Of Islamic Banking and Finance. Tools and Techniques for Community-Based Banking, Wiley Finance, 2010, s. 201-202.
 2. Ahmed H., Khan T., Risk management in Islamic Banking, w: Handbook of Islamic Banking, red. M.K. Lewis, Edward Edgar Publishing, Cheltenham, Northampton 2007, s. 155.
 3. Bank Islam Malaysia Berhard, http://www.bankislam.com.my, dostęp 1.06.2017
 4. Bonca M. A., Islamskie instrumenty finansowe, Wydawnictwa Akademickie i Profesjonalne, Warszawa 2010, s. 64-81.
 5. Danecki J., Podstawowe wiadomości o islamie, wyd. 4, Wydawnictwo Akademickie Dialog, Warszawa 1997.
 6. Górak-Sosnowska K., Masiukiewicz P., Bankowość muzułmańska, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2013, s. 36-37.
 7. Hasan M., Dridi J., The Effects of the Global Crisis on Islamic and Conventional Banks: A Comparative Study, "IMF Working Paper" WP/10/2010, September 2010.
 8. Iqbal Z., Mirakhor A., An introduction to Islamic Finance. Theory and Practice, Singapore 2007, s. 122.
 9. Jurowski A., Zegadło P., Geneza i dotychczasowy przebieg globalnego kryzysu finansowego, "Bezpieczny Bank" 2009, nr 1.
 10. Krysiak A., Staniszewska A., Wiatr M.S., Zarządzanie portfelem kredytowym banku, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2015, s. 273-298.
 11. Masiukiewicz P., Międzynarodowe bankructwa i afery bankowe, Oficyna Wydawnicza SGH, wyd. II, Warszawa 2010.
 12. Masiukiewicz P., Moral hazard a systemy motywacji w bankowości, "Prakseologia" nr 151, 2011.
 13. Meluch B., Warunki finansowania mieszkalnictwa na rynkach wschodzących. Doświadczenia z kryzysu subprime, "Finansowanie Nieruchomości" 2008, nr 9.
 14. National bank of Abu Dhabi, https://www.nbad.com, dostęp 1.06.2017
 15. Niedziółka P., Kredytowe instrumenty pochodne a stabilność finansowa, Oficyna Wydawnicza SGH, Warszawa 2009, s. 320.
 16. Shari'ah Boards, Financial Islam, http://www.financialislam.com/sharirsquoah-boards.html, dostęp 1.06.2017.
 17. Sole J., Introducing Islamic Banks Into Conventional Banking System, "IMF Working Paper", July 2007, s. 15.
 18. The Banker's Almanac, http://www.bankersalmanac.com, dostęp 1.06.2017.
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8068
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu