BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Banajski Ryszard (Towarzystwo Naukowe Prakseologii)
Tytuł
V Konferencja Nienieodpowiedzialni
Źródło
Prakseologia i Zarządzanie. Zeszyty Naukowe Towarzystwa Naukowego Prakseologii, 2017, nr 2, s. 67-69
Praxiology and Management. Scientific paper of Learned Society of Praxiology in Poland
Słowa kluczowe
Usługi finansowe, Rozwój zrównoważony, Odpowiedzialność, Konferencja naukowa
Financial services, Sustainable development, Responsibility, Scientific conference
Abstrakt
7 listopada 2017 r. w Muzeum Historii Żydów Polskich Polin odbyła się V Konferencja Nienieodpowiedzialni. Ten cykl konferencji skupia się na wyzwaniach branży finansowej związanych z jej zrównoważonym rozwojem, potrzebą debaty o jej służebnej roli i odpowiedzialnością w sprzedaży usług finansowych. Przedostatnia IV Konferencja odbywała się pod znamiennym hasłem: "Człowiek i biznes. Człowiek czy biznes? Jak branża może zarabiać pamiętając o człowieku?" Ten właśnie tytuł konferencji jest najbardziej adekwatny do założeń i programu całego cyklu spotkań, ale każda konferencja koncentruje się na szczegółowych zagadnieniach. Tegoroczna przebiegała pod hasłem: "Odpowiedzialność w biznesie - ciężar czy szansa?" Organizatorami tego cyklu debat są: ANG Spółdzielnia Doradców Kredytowych, przy współpracy Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce, firmy doradczej Deloitte i Towarzystwa Naukowego Prakseologii. Patroni honorowi V Konferencji to Ministerstwo Rozwoju i Konfederacja Lewiatan. (...) Trudno skrótowo podsumować dorobek tej bogatej w różne wątki konferencji. Można mieć odczucie, że nadmiar wystąpień i wątków merytorycznych był jej słabością, ale zarazem był jej zaletą, gdyż problematyka odpowiedzialności jest wielowątkowa, skomplikowana. Odpowiedzialność w biznesie jest niewątpliwie pewnym ciężarem, ale jest też zarazem szansą, by branża finansowa skutecznie współprzyczyniała się w stopniu odpowiednim do jej potencjału i możliwości do generowania etycznych przebiegów życia społecznego. Kolejne konferencje z tego cyklu będą z pewnością powracać do sygnalizowanych do tej pory wątków merytorycznych - aktualizując je i pogłębiając na podstawie nowych obserwacji i badań. (fragment tekstu)
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2449-8068
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu