BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Domagała Joanna (Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie)
Tytuł
Zakres procesów internacjonalizacji na rynku serów
Scope of Internationalization Processes on the Cheese Marke
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol. 11, s. 13-22, rys., tab., bibliogr. 15 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Internacjonalizacja, Przemysł mleczarski, Sery, Geografia handlu
Internationalization, Dairy industry, Cheeses, Trade geography
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Głównym celem artykułu było określenie zmian zasięgu geograficznego procesów internacjonalizacji rynku serów w Polsce z wykorzystaniem metody opierającej się na przepływach towarów (metody Elzingi-Hogarty'ego). Opierając się na danych wtórnych IERiGŻ-PIB, stwierdzono, że rynek serów w Polsce do 2003 roku miał zasięg krajowy, następnie po integracji z Unią Europejską zasięg rozszerzył się do "semiglobalnego". W 2014 roku rynek serów obejmował Polskę, USA oraz 9 krajów będących członkami Unii Europejskiej. Tak zdefiniowany rynek serów charakteryzował się produkcją na poziomie 13 643 tys. ton, konsumpcją na poziomie 12 970 tys. ton oraz eksportem i importem odpowiednio na poziomie 1361 tys. ton i 688 tys. ton. (abstrakt oryginalny)

The aim of the paper was to define geographic scope of internationalization the cheese market based on Elzinga-Hogarty method. Using secondary data (Food and Agriculture Organization, Institute of Agricultural and Food Economics) were find that the cheese market is international in the scope, and this scope is evolving from country to semi-global. Cheese market consists Poland, USA and 9th EU countries in 2014. Such market has production of 13 643 thousand tones, consumption of 12 970 thousand tones and export and import at the level of 1361 thousand tones, 688 thousand tones, respectively. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Anioł W.: Geneza i rozwój procesu globalizacji, Centralny Ośrodek Metodyczny Studiów Nauk Politycznych, Warszawa 1989.
 2. Chechelski P.: Wpływ procesów globalizacji na polski przemysł spożywczy, Studia i Monografie, IERiGŻ-PIB 2008, nr 145, s.
 3. Chechelski P.: Zmiany zachodzące w przemyśle spożywczym w Polsce pod wpływem korporacji trans-narodowych w XXI wieku, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, IERiGŻ-PIB 2017, nr 4(353), s.
 4. Dicken P.: Global Shifts. The Internalization of Economic Activity, Guilford Press, New York 1992.
 5. Elzinga K.G.: Defining Geografic Market Boundaries, Antitrust Bulletin 1981, nr 23.
 6. Elzinga K.G., Hogarty T.F.: The Problem of Geografic Market Delineation in Antimerger Suits, Antitrust Bulletin 1973, nr 18, s. 45-81.
 7. Elzinga K.G., Hogarty T.F.: The Problem of Geographic Market Delineation Revisited: The Case of Coal, Antitrust Bulletin 1978, nr 23, s. 1-18.
 8. Gorynia M.: Delimitacja systemów gospodarczych w naukach ekonomicznych, Ruch Prawniczy, Ekono-miczny i Socjologiczny 1993, nr 2, s. 65-72.
 9. McGrew A.: Conceptualizing Global Politics [w:] Global Poltics, A. McGrew (red.), Polity Press, Cambridge 1992.
 10. Pietrzak M.: Problem geograficznego zakresu rynków/sektorów w dobie globalizacji i regionalizacji, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2014, nr 1, s. 3-21.
 11. Pietrzak M., Roman M., Mucha M.: Określenie zasięgu geograficznego rynku cukru z wykorzystaniem metody Elzinga-Hogarty, Zagadnienia Ekonomiki Rolnej 2016, nr 1, s. 22-41.
 12. Pietrzak M., Roman M., Mucha M.: Zmiany we wspólnej organizacji rynku cukru a jego zasięg geograficzny, Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Problemy Rolnictwa Światowego 2016, nr 16(2), s. 9-18.
 13. Roman M.: Zastosowanie metody E-H do określenia zasięgu geograficznego rynku masła, Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu 2016, nr 8(3), s. 298-302.
 14. Witek-Hajduk M. K.: Strategie internacjonalizacji polskich przedsiębiorstw w warunkach akcesji Polski do Unii Europejskiej, Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie, Warszawa 2010.
 15. Zorska A.: Ku globalizacji. Przemiany w korporacjach transnarodowych i w gospodarce światowej, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.2
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu