BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Nowak Czesław (Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie)
Tytuł
Dziedzictwo kulinarne i przyrodnicze w zarządzaniu rozwojem turystyki wiejskiej na przykładzie Norwegii
Culinary and Natural Heritage in Managing the Development of Rural Tourism Using Norway as an Example
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2019, vol. 11, s. 85-95, rys., tab., bibliogr. 31 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Dziedzictwo kulturowe, Turystyka kulinarna
Rural tourism, Cultural heritage, Culinary tourism
Uwagi
streszcz., summ.
Kraj/Region
Norwegia
Norway
Abstrakt
Norwegia jest państwem o największym na świecie ekwiwalencie subwencji dla producentów rolnych - PSE w państwach OECD. Pomimo to od lat zmniejsza się tam zatrudnienie w rolnictwie i następuje wyludnianie obszarów wiejskich. Rozwój turystyki wiejskiej przyczynia się zarówno do spowolnienia tego procesu poprzez zwiększanie dochodów wiejskich gospodarstw domowych, jak i do zachowania tradycyjnego krajobrazu, wartości ekologicznych oraz dziedzictwa kulturowego, szczególnie kulinarnego. Za zarządzanie rozwojem turystyki na poziomie krajowym odpowiedzialne są głównie Ministerstwo ds. Klimatu i Środowiska, a szczególnie Departament Dziedzictwa Kulturowego i Środowiska Kulturowego i Departament Bioróżnorodności, a także Ministerstwo Rolnictwa i Żywności1. Na poziomie lokalnym dzięki innowacyjnemu podejściu do zarządzania przedsiębiorstwa turystyczne, chcąc ograniczyć negatywne skutki dużej sezonowości w tym sektorze gospodarki, przygotowują zarówno oferty typowe dla sezonu zimowego, jak i letniego. Umożliwia to zarówno lepsze wykorzystanie takich zasobów jak baza hotelowa oraz restauracje, jak i utrzymanie poziomu zatrudnienia pracowników. (abstrakt oryginalny)

Of the OECD countries Norway has the world's largest Producer and Support Es-timate (PSE). Despite this, employment in agriculture has been decreasing for years and the rural population is dwindling. The development of rural tourism contributes to the slowing down of this process by increasing the income of rural households, as well as preserving the traditional landscape, ecological values and cultural heritage, especially culinary heritage. The Ministry of Climate and Environment (Department of Cultural heritage and cultural environ-ment) and the Ministry of Agriculture and Food are mainly responsible for managing the deve-lopment of tourism at the national level. At the local level - thanks to an innovative approach to management - tourism enterprises, wanting to limit the negative impact of high seasonality in this sector of the economy, are engaged in the preparation of not only typical winter sport offers, such as skiing, but also of summer sports. This facilitates the better use of resources such as hotels and restaurants, and also helps to maintain employment levels. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Bjorkhaug H.: Agricultural Restructuring and Family Farming in Norway. Strategies for sustainable practices, Report 5/08/2008.
 2. Blekesune A., Brandth B., Haugen M.: Visiting a farm based tourist enterprise - who are the visitors and what is the future potential? the 17th Nordic Symposium in Tourism and Hospitality Research, Bugdeforskning 2008.
 3. Blomberg-Nygård A.: 10 foods to try in Norway, BBC Goodfood2019.
 4. Bloom Consulting, Key figures for Norwegian Tourism 2017.
 5. COPA-COGECASecretariat: COPA's Member organisations , COGECA's Member organisations, Partner organisations: Norway, Bruksela 2019.
 6. COPA-COGECA: The European Model of Agriculture, The Way Ahead. Pr(99)88F1, Bruksela 1999.
 7. Daugstada K., Rønningena K., Skarb B.: Agriculture as an upholder of cultural heritage? Conceptualizations and value judgements, A Norwegian perspective in international context, Journal of Rural Studies 2006, nr 22, s. 67-81.
 8. Eurostat Statistics: Comparative price levels for food, beverages and tobacco, Price level index for food and non-alcoholic beverages 2018.
 9. Eurostat: Key variables by legal status of holding. Agricultural census in Norway, Farm structure key indicators by NUTS 2 regions NO 2000 and 2010, www.ec.europa.eu/eurostat/statistics-explai-ned/index.php?title=File:Table_2_Farm_structure_key_indicators_by_NUTS_2_regions_NO_2000_and_2010.PNG (dostęp: 15.08.2019).
 10. Eurostat: Statistics on sport participation; Practising sport, fitness or recreational (leisure) physical activities at least once a week, 2014.
 11. Fjord Tours: White water rafting in Norway, Rafting - An adventure not to be missed.HANEN 2019: Genuine, authentic and tasteful. Enjoy Norway. 2019.
 12. Innovation Norway: Key Figures for Norwegian Tourism Report, The importance of tourism for Norway. 2017.
 13. Komisja Europejska: Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej, 2014 C 361/10 i 2017, C 177/15.
 14. Kowalska M., Knapik W., Bogusz M.: Farm Education as a Component of Sustainable Development in Selected Countries of the European Union - problems of sustainable development 2006, nr 11(2), s. 81-88.
 15. Løkås K., Henning Kleiven H.: Alpinco eier og driver Hafjell Alpinsenter og Kvitfjell, Hafjell og Kvitf-jell 2016.
 16. Michelin Guide 2019: Norway, Maaemo. MICHELIN Guide's Point Of ViewNorthern Explorer 2019, Kayak adventure.
 17. Norway, Government.no 2019: The Ministry of Climate and Environment, The Ministry of Agriculture and Food.
 18. Norwegian Fjord Horse Centre, 2019.
 19. OECD: Agricultural Policy Monitoring and Evaluation 2019, OECD Publishing, Paryż 2019.
 20. Sandsta B.L.: Statististisk sentralbyra. Statistics Norway. Norwegian food prices to European compari-son. World Bank 2019: Rural population, Oslo 2019.
 21. Sieczko A.: Dziedzictwo kulinarne w ofercie gospodarstw agroturystycznych, [w:] Społeczno--ekonomiczne uwarunkowania rozwoju agroturystyki, K. Gutkowska (red.), Wydawnictwo Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Warszawa 2008.
 22. Ski resorts Norway: skiresort.info 2019.
 23. Statistics Norway: Farmers' income and debt, 2015.
 24. Statistics Norway: Intermediaries of cabins. Guest nights, by nationality of the guests, 2019.
 25. Statistics Norway: Holdings: Holdings, agricultural area and livestock. Agricultural area per holding, 2019.
 26. Statistics Norway: Sample survey of agriculture and forestry. USDA FAS, 2018, GAIN Report 2019.
 27. Visit Northwest 2017: Norway Powered by Nature, The cheesy world champ from Tingvoll.
 28. Wojcieszak M., Gazdecki M.: Culinary Trails as an Example of Innovative Tourist Products, European Journal of Service Management, 2018, nr 27(3), s. 357-364.
 29. World Travel Tourism Council: Travel and Tourism Economic Impact 2018 Norway, Annual Research Key Facts 2018.
 30. www.data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.PCAP.PP.CD?locations=NO-EU (dostęp: 17.018.2019).
 31. www.ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/tec00114/default/table?lang=en (dostęp: 17.018.2019).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
eng
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2019.11.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu