BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Holub Anna (National Bank of Ukraine University of Banking Business Lviv Banking Institute), Pshyk Bohdan (National Bank of Ukraine University of Banking Business Lviv Banking Institute)
Tytuł
Interaction of Financial and Real Economy: Theoretical and Methodological Aspects
Interakcja między finansowym a realnym sektorem gospodarki: aspekty teoretyczne i metodologiczne
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania, 2014, nr 4, s. 121-132, bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i podatki
Słowa kluczowe
System finansowy, Rozwój społeczno-gospodarczy, Sektor finansowy, Instytucje finansowe
Financial system, Social economic development, Financial sector, Financial institutions
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
Artykuł zwraca uwagę na przesłanki oraz główne obszary interakcji między finansowym a realnym sektorem gospodarki. Rozpatrzono podejścia zagranicznych ekonomistów w badaniu interakcji finansowych i realnych sektorów gospodarki. Szczególnie zwrócono uwagę na potrzebę wzmocnienia jej roli w procesach społeczno-gospodarczego rozwoju wobec aktualnych trendów i procesów globalizacyjnych. (abstrakt oryginalny)

The article highlights the background and the main directions of financial and real sectors interaction. A number of modern economic theories are analyzed concerning this subject. Attention is focused on the need to strengthen its role in the processes of social and economic growth based on current trends and globalization processes. Key words: interaction of real and financial sector, real sector, financial system, socio economic development, financial sector, financial institutions. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Смирнов А. Кредитный «пузырь» и перлокация финансового рынка / А. Смирнов // Вопросы экономики. - 2008. - № 10. - С. 9.
 2. Підвищення ефективності взаємодії банківського і реального секторів економіки в умовах глобалізації та євроінтеграції: Монографія / Кол. авт.; за ред. д-ра екон. наук, проф. О. І. Барановського. - К.: УБС НБУ, 2010. - c. 33-34.
 3. Levine R. Finance and Growth: Theory and Evidence / R. Levine ; National Bureau of Economic Research // Working Paper 10766. - Cambridge, 2004
 4. Demirgüc-Kunt A. Finance and Economic Development: Policy Choices for Devel oping Countries / A. Demirgüc-Kunt // World Bank Policy Research Working Paper 3955. - Washington, 2006.
 5. Шумпетер Й. Теория экономического развития / Й. Шумпетер; пер. с англ. В. С. Автономова, Ю. В. Автономова, Л. А. Громовой и др. - М.: Эксмо, 2007. - с. 460-461.
 6. Financial sector assessment [Електронний ресурс]: a handbook / The International Bank for Reconstruction and Development, The World Bank, The International Monetary Fund. - Режим доступу: http:// www.imf.org/external/pubs/ft/fsa/eng/ pdf. - 01.12.2010. - Назва з екрану.
 7. Пшик Б. І. Фінансово-кредитні відносини в Україні: проблеми становлення, перспективи розвитку, напрями вдосконалення : монографія / Б. І. Пшик ; Інститут регіональних досліджень НАН України. - К.: УБС НБУ, 2011. - с. 93.
 8. Барсегов Г.Г. Дивергенция финансового сектора и реального сектора экономики: гипотеза и реальность / Г.Г. Барсегов // Вестник СГСЭУ. - 2010. - № 3(32). - с. 9.
 9. Foster J. B. Financialization of Capitalism / John Bellamy Foster // Monthly Review. - 2007. - № 11. - pp. 8-10.
 10. Dore R. Financialization of the global economy / Ronald Dore // Industrial and Corporate Change. - 2008. -Volume 17. - № 6. - pp. 1097-1112.
 11. Авдокушин Е. Ф. Финансовая экономика в системе новой мировой экономики/ Е.Ф. Авдокушин // Философия хозяйства.- 2007.- № 6.- С. 18.132
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5157
Język
eng
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu