BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Klûs Miroslava (Lʹvìvsʹkij ìnstitut bankìvsʹkoï spravi Unìversitetu bankìvsʹkoï spravi Nacìonalʹnogo banku Ukraïni)
Tytuł
Kontrolìng v ìnnovacìjno-ìnvesticìjnomu rozvitku
Controlling w innowacyjno-inwestycyjnym zarządzaniu
Controlling in Inovation and Investment Development
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania, 2014, nr 4, s. 141-151, rys., bibliogr. 11 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i podatki
Słowa kluczowe
Controlling, Innowacje, Inwestycje
Controlling, Innovations, Investment
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule przeanalizowano stan i rozwój controllingu w innowacyjno-inwestycyjnej działalności przedsiębiorstw. Zwrócono uwagę na instytucjonalne możliwości finansowe w rozwoju inwestycji i innowacji, przeanalizowano innowacyjność controllingu w rozwoju faz procesu inwestycyjnego. Usystematyzowano wiedzę teoretyczną na temat kontrolowania innowacyjnej działalności przedsiębiorstw, a także ulepszono system oceny, co w konsekwencji prowadzi do większej skuteczności. (abstrakt oryginalny)

The article studies the state of controlling innovation and investment. Considered institutional and financial capacity of investment and innovation development, analyzes the innovation in terms of controlling the phase of the investment process. Systematized theoretical knowledge of controlling innovation and improved system efficiency assessment. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
 1. Гальчинський А. Методологія аналізу економічної глобалізації: логіка оновлення / А. Гальчинський // Економіка України. - 2009. - № 1. - С. 4-18.
 2. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н. И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. - 2-е изд. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 256 с.
 3. Михайлишин Н.П. Контролінг інноваційної діяльності як засіб реалізації інноваційног потенціалу підприємства. - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/inek/2010_1/101.pdf
 4. Осецький В. Методичні підходи до реалізації інноваційного потенціалу підприємств // Підприємництво, господарство і право. - 2002. - №3. - С. 114-117.
 5. Управление организацией / Под ред. А. Г. Поршневой, З.П. Румянцевой, Н.А. Саломатина. - 2-е изд., перераб. и доп. - Г.: ИНФРА-М, 2000.- 669 с.
 6. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. Л.Г. Мельника. - Суми: Університетська книга, 2004. - 648 с.
 7. Контроллинг в бизнесе. Методологические и практические основы построения контроллинга в организациях / А.М. Карминский, Н. И. Оленев, А.Г. Примак, С.Г. Фалько. - 2-е изд. - М. : Финансы и статистика, 2002. - 256 с.
 8. Башкатова Ю.И. Контроллинг / Ю.И. Башкатова. - М. : Изд. центр ЕАОИ, 2008. - 108 с.
 9. Михайличенко Н.М. Проблеми визначення кола функцій контролінгу інновацій - [Електронний ресурс]. - Режим доступу: http://archive.nbuv.gov.ua/portal/ Soc_Gum/Mimi/2012_1/3_4.pdf
 10. Економіка підприємства: підручник / За заг. ред. Л.Г. Мельника. - Суми: Університетська книга, 2004. - 648 с.
 11. Гришин В.В. Стратегические аспекты организации инновационной деятельности на фоне проблем глобальной рецессии // Мировое и национальное хозяйство. Издания МГИМО (У) МИД России. - 2009. - № 3-4 (10-11).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5157
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu