BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Kvač Âroslav Petrovič (Odesʹkij ìnstitut fìnansìv Ukraïnsʹkogo deržavnogo unìversitetu fìnansìv ì mìžnarodnoï torgìvlì)
Tytuł
Investicìjne zabezpečennâ strategìčnogo rozvitku palivno-energetičnogo kompleksu Ukraïni
Inwestycje w sektorze paliwowo-energetycznym w wybranych regionach Ukrainy
Investments in the Fuel-energy Sector in Some Regions of Ukraine
Źródło
Zeszyty Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu. Współczesne problemy zarządzania, 2014, nr 4, s. 153-159, tab., rys., bibliogr. 8 poz.
Tytuł własny numeru
Rachunkowość i podatki
Słowa kluczowe
Przemysł paliwowy, Zarządzanie aktywami, Projekty inwestycyjne
Fuel industry, Asset management, Investment project
Uwagi
streszcz., summ., rez.
Abstrakt
W artykule przedstawiono sugestie i oceny dotyczące zarządzania zasobami paliwowo-energetycznymi w wybranych regionach Ukrainy oraz kwestie dotyczące strategii bilansowania zasobów finansowych dla rozwoju sektora paliwowego i energetycznego. Zarówno sugestie, jak i oceny oparte na rzetelnych analizach ekonomicznych są niezwykle istotne dla tworzenia projektów inwestycyjnych oraz rozwoju strategicznego przedsiębiorstw w takiej gospodarce, jaką jest gospodarka ukraińska. Zwrócono również uwagę na problemy tworzenia korzystnych warunków dla przyciągnięcia inwestycji w sektorze paliwowym i energetycznym Ukrainy. Omówiono także metodologiczne podejście do kwestii zarządzania atrakcyjnością w omawianym sektorze oraz jego znaczenie dla właściwego funkcjonowania gospodarki narodowej Ukrainy. (abstrakt oryginalny)

The article provides suggestions for activities energy regions disclosed strategy of balancing financial resources for the development of the fuel and energy complex in the evaluation of investment projects of strategic enterprise development. The urgent problems of creating favorable conditions for attracting investments into the development of the fuel and energy complex of Ukraine. The methodological approach to the management of the investment attractiveness of the fuel and energy complex, as well as the magnitude and direction of substantiated investments under the terms of the functioning of stability regions of the fuel and energy sector of the national economy. (original abstract)
Bibliografia
Pokaż
  1. Суходоля О. Модель аналізу енергоспоживання та визначення рівня енергоефективності національної економіки / О. Суходоля // Економіка України.- 2004. - №5. - С. 31-37.
  2. Синиця С. Енергоефективність в Німеччині-можливості для України / С. Синиця - Київ: FES, 2010 - 21 с.
  3. Шишов А.Н. Экономика енергетики: Учебник. / А.Н. Шишов - М.: Высш. школа, 1979. 400 с.
  4. Мусіна Л.А. Стан та оцінка енергетичної безпеки в Україні / Л.А. Мусіна // Національний технічний інститут. - 2005. - №4. - С. 22-29.
  5. Хронологія законів // Альтернативні джерела енергії. - 2009. - № 1. - 21 с.
  6. Кіотський протокол і додаткові інвестиції в енергозбереження - Режим доступу: //http://epu.kiev.ua/all/2006/02/03.htm.
  7. Енергетична стратегія України на період до 2030 року - Режим доступу: http:// zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=145-2006-%F0.
  8. "Щодо тенденцій та напрямів стимулювання інвестиційної діяльності в Україні в післякризовий період". Аналітична записка: [Ел. текст] / А. Павлюк, М. Янович - Режим доступу: http://www.niss.gov.ua/articles/639/
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2300-5157
Język
ukr
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu