BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Chudzyńska Ewa (Uniwersytet Warszawski)
Tytuł
Kuchnia ochweśnicka narzędziem promocji regionu
Ochweśnica Cuisine the Promoting Tool of the Region
Źródło
Rozwój Regionalny i Polityka Regionalna / Instytut Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, 2020, nr 52, s. 265-274, bibliogr. 25 poz.
Słowa kluczowe
Turystyka, Turystyka kulinarna, Regionalizm, Strategia rozwoju, Promocja walorów regionu
Tourism, Culinary tourism, Regionalism, Development strategy, Promotion of region value
Abstrakt
Współczesne jedzenie nabrało nowego, szerszego wymiaru. To nie tylko sposób na zaspokojenie głodu, wyrażenie swojej pozycji społecznej czy określenie narodowej bądź regionalnej tożsamości, współczesne jedzenie to jedzenie świadome, sposób na ekspresję posiadanego światopoglądu, to część współczesnej etyki. Jedzenie to również doskonałe narzędzie do promocji miasta bądź regionu. Celem opracowania jest analiza zagadnień związanych z kuchnią regionalną na przykładzie kuchni ochweśnickiej jako narzędzia skutecznie promującego region. Metodę badawczą zastosowaną w niniejszym opracowaniu ściśle dopasowano do jego celów. Wykorzystano analizę danych zastanych, tzw. desk research, w tym pięć strategii propagowania etnicznych/lokalnych kuchni opracowanych przez Long (2015). Wykazano, że badana kuchnia chociaż ma wszystkie cechy "nowego" jedzenia, opisane przez Lucy Long, które wywołują zainteresowanie konsumentów, nie stała się skutecznym narzędziem promującym regio.(abstrakt oryginalny)

Modern food has taken on a new, broader dimension. It is more than a way to satisfy hunger, to express one's social position, or to define one's national or regional identity: modern food is conscious food, it is a way to express one's worldview, part of modern ethics. Food is also an excellent tool to promote a city, a region or a small area, which often corresponds to a specific local government unit. Such an example is the Ochweśnica cuisine which encompasses two communes of Ślesin and Skulsk in Wielkopolska. The aim of the study is to analyze issues related to regional cuisine as a tool for effective promotion of the region, based on the example of the Ochweśnica cuisine. The research method applied in this study is closely related to its objectives. The analysis of existing data - the so-called desk research - was used along with the five strategies for promoting ethnic/local cuisine developed by Lucy M. Long. As a result, it was established that the dishes of the Ochweśnica cuisine, even though they have all the features of "new" food described by L.M. Long, do not arouse the tourists' interest. The reasons for this phenomenon can be found in the lack of innovation of the dishes of this cuisine. The gastronomic product offered to tourists should contain the "new taste", which was apparently missing in the Ochweśnica cuisine.(original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Augustyniak D. 2020. Gastronomia i turystyka - od kuchni ochweśnickiej do Sanktuarium Matki Bożej w Licheniu. Praca licencjacka pod kierunkiem dr I. Chudzyńskiej. Turystyka i Rekreacja, Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy.
 2. Bender A.E. 1980. Człowiek i żywność. Tłum. T. Rożniatowski. Państwowe Wydawnictwo Naukowe, Warszawa.
 3. Bloemhof J.M., Soysal M. 2017. Sustainable food supply chain design. [W:] Y. Bouchery, C.J. Corbett, J.C. Fransoo, T. Tan (red.), Sustainable supply chains. Springer, Amsterdam, s. 395-412.
 4. Boroński B., Chmielewski M. (br.). Kuchnia wiejska. Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Ślesinie, Ślesin.
 5. Budzińska A., Fijałkowska E., Jakubowska E., Łakomiak H., Fijałkowski J., Fijałkowski S. 2013. Ślesin. Naprawdę warto. Przewodnik turystyczny po mieście i gminie. Towarzystwo Społeczno-Gospodarcze "Dwa Mosty", Ślesin.
 6. Chudzyńska I. 2014. Instytucjonalne kształtowanie tradycyjnej kuchni na terenie Krajny, na podstawie badań prowadzonych w gminie Sicienko. [W:] A.W. Brzezińska, J. Schmidt (red.), Regiony i regionalizmy w Europie. Wrocław, s. 255-264.
 7. Coley D., Howard M., Winter M. 2011. Food miles: time for a re-think? British Food Journal, 113(7): 919-934.
 8. Durydiwka M. 2013. Turystyka kulinarna - nowy (?) trend w turystyce kulturowej. Prace i Studia Geograficzne, 52: 9-30.
 9. Glassner B. 2007. The gospel of food. Harper Collins Publishers, New York.
 10. Grębowiec M. 2017. Produkty regionalne i tradycyjne jako element budowania konkurencyjnej oferty produktów żywnościowych w Polsce i innych krajach Europy. Zeszyty Naukowe SGGW w Warszawie, 17(32): 65-80.
 11. Hobsbawm E., Ranger T. 2008. Tradycja wynaleziona. Tłum. M. Godyń, F. Godyń. Wydawnictwo Uniwesytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 12. Long L.M. 2015. Culinary tourism: a folkloristic perspective on eating and otherness. [W:] L.M. Long (red.), The food and folklore reader. Bloomsbury Academic, London-New York, s. 437-448.
 13. Pretty J.N., Ball A.S., Lang T., Morison J.I.L. 2005. Farm cost and food miles: an assessment of the full cost of the UK weekly food basket. Food Policy, 30(1): 1-19.
 14. Sieczko A. 2014. Produkty regionalne i tradycyjne w promocji regionów. Turystyka i Rozwój Regionalny, 2: 79-89.
 15. Stasiak A. 2016. Turystyka kulinarna w gospodarce doświadczeń. Turystyka Kulturowa, 5: 6-26.
 16. Tundys B. 2015. Krótkie łańcuchy dostaw produktów spożywczych (SFSC) - ujęcie teoretyczne i praktyczne. Studia Ekonomiczne, 249: 49-110.
 17. Yoder D. 1972. Folk cookery. [W:] R.M. Dorson (red.), Folklor and folklife: an introduction. University of Chicago Press, Chicago, s. 325-350.
 18. http://gminaslesin.futurehost.pl/o-gminie/historia (dostęp: 27.08.2020)
 19. https://pl.wikipedia.org/wiki/Pa%C5%82ac_w_Lisewie (dostęp: 26.08.2020)
 20. https://kieruneknadzis.blogspot.com/2018/08/tam-gdzie-podkuwano-gesi-slesin.html (dostęp: 27.08.2020)
 21. http://idziemy.pl/spoleczenstwo/kolebka-ochwesnikow (dostęp: 28.08.2020)
 22. http://docplayer.pl/7464361-Kuchnia-ochwesnicka-produktem-markowym-gminy-slesin.html (dostęp: 28.08.2020)
 23. http://www.oberzaslesin.pl/index.html (dostęp: 28.08.2020)
 24. http://faow.org.pl/wpcontent/uploads/2018/12/2Ciekawe_Inicjatywy_K%C5%81Z%CC%87_Ekspertyza_Ludwik (dostęp: 10.09.2020)
 25. https://www.gov.pl/web/rolnictwo/woj-wielkopolskie (dostęp: 10.09.2020).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-1428
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.14746/rrpr.2020.52.16
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu