BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Szajner Piotr, Walczyk Konrad
Tytuł
Koniunktura w rolnictwie : I kwartał 2021
Źródło
Koniunktura w rolnictwie. Prace i Materiały Instytutu Rozwoju Gospodarczego SGH, 2021, nr 130, 54 s., wykr., tab.
Słowa kluczowe
Rolnictwo, Produkty rolne, Zadłużenie
Agriculture, Agricultural products, Indebtedness
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W pierwszym kwartale 2021 r. koniunktura rolna uległa ponownemu pogorszeniu. Wartość wskaźnika koniunktury w rolnictwie IRG SGH (IRGAGR) zmniejszyła się w porównaniu z IV kwartałem 2020 r. o 5,1 pkt , do wysokości -10,6 pkt. Pogorszenie się sytuacji w rolnictwie o tej porze roku jest zjawiskiem typowym (o charakterze sezonowym). W historii badania koniunktury rolnej przez IRG SGH tylko raz - w 2017 r. - zdarzyło się, by wartość IRGAGR wzrosła (zaledwie o 0,5 pkt) w pierwszym kwartale roku. Średnia wartość spadków w I kwartale z ostatnich 20 lat wynosi 6,1 pkt, więc tegoroczny należy ocenić jako umiarkowany. Sezonowe osłabienie się aktywności rolniczej jest determinowane warunkami atmosferycznymi, a bezpośrednio wynika ze spadku przychodów z produkcji rolnej. Tym razem wartość wskaźnika wyrównanych przychodów pieniężnych, jednej z dwóch składowych ogólnego wskaźnika koniunktury, obniżyła się o 10,4 punktu, co jest spadkiem niewiele większym od przeciętnego (9,5 pkt). Zmniejszenie się przychodów pieniężnych miało dwie przyczyny. Pierwszą był spadek cen skupu żywca drobiowego i trzody chlewnej, który nie został zrekompensowany wzrostem cen zbóż i mleka. Znacznie niższe były także ceny uzyskiwane za ziemniaki. Drugim powodem był sezonowy spadek wolumenu sprzedaży produktów rolnych w miesiącach zimowych. Wartość drugiej składowej wskaźnika koniunktury, opisującej nastroje panujące w gospodarstwach rolnych, zwiększyła się o 5,4 pkt. Również ta zmiana jest bliska średniej z ostatnich 20 lat. Poprawa nastrojów jest więc raczej spowodowana zwyczajnym przypływem optymizmu, związanym z oczekiwaniem nadejścia wiosennego ożywienia. Wartość wskaźnika koniunktury jest niższa niż przed rokiem o 3,8 pkt. To trzeci kwartał z rzędu, w którym roczny spadek wartości wskaźnika sięga 4-5 punktów. Kolejny kwartał powinien przynieść zmianę w rocznej dynamice wskaźnika z uwagi na tzw. efekt bazy (bardzo niski poziom IRGAGR w drugim kwartale 2020 r.). To zarazem okres wiosennego ożywienia w rolnictwie, po którym należy spodziewać się odwrócenia się tendencji spadkowej trwającej od połowy 2017 roku.(fragment tekstu)

In the 1st quarter of 2020 the agricultural confidence indicator (IRGAGR) decreas ed by 5.1 pts to -10.6 pts. The decline was due to a fall in money income of farmers, which is typical at the time of a year. Changes in all indicators of agricultural activity that are monitored under the survey programme (such as purchases of fertilizers, nutritive fodder and plant protection products, investment in machinery and buildings, among others) were rather minor. Farmers are getting less pessimistic about their near future economic prospects. As the next quarter is usually a period of spring recovery in agricultural activities, and the declining tendency, which began in the mid of 2017, seems to come to an end, an upturn is expected to materialize over the coming months.(original abstract)
Dostępne w
Biblioteka Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie
Pełny tekst
Pokaż
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
1428-3204
0866-9503
Język
pol
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu