BazEkon - Biblioteka Główna Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie

BazEkon home page

Meny główne

Autor
Niedziółka Arkadiusz (Uniwersytet Rolniczy w Krakowie)
Tytuł
Współpraca instytucjonalno-sieciowa w rozwoju turystyki na wybranych obszarach przyrodniczo cennych w Małopolsce
Institutional and Network Cooperation in the Development of Tourism in Selected Valuable Natural Areas in Malopolska
Źródło
Turystyka i Rozwój Regionalny, 2020, vol. 13, s. 91-102, rys., tab., bibliogr. 26 poz.
Journal of Tourism and Regional Development
Tytuł własny numeru
Kierunki i wyzwania rozwoju regionalnego
Słowa kluczowe
Turystyka wiejska, Agroturystyka, Organizacje turystyczne, Obszary wiejskie
Rural tourism, Agrotourism, Tourism organisation, Rural areas
Uwagi
streszcz., summ.
Abstrakt
W artykule przedstawiono formy współpracy sieciowej oraz sieciowo-instytucjonalnej w rozwoju turystyki na obszarach przyrodniczo cennych. Na podstawie literatury zaprezentowano rodzaje kooperacji stowarzyszeń agroturystycznych, lokalnych organizacji turystycznych, lokalnych grup działania oraz władz samorządowych z różnymi podmiotami w zakresie rozwoju usług turystycznych. Materiał badawczy obejmował analizę wyników badań przeprowadzonych z prezesami pięciu stowarzyszeń agroturystycznych oraz analizę badań zrealizowanych w 16 gminach województwa małopolskiego. (abstrakt oryginalny)

The article presents forms of network and network-institutional cooperation in the development of tourism in valuable natural areas. Based on the literature, the types of cooperation of agritourism associations, local tourist organizations, local action groups and local authorities with various entities were presented in the field of development of tourist services. The research material included an analysis of the results of research conducted with the presidents of five agritourism associations and an analysis of research carried out in 16 communes of the Lesser Poland Voivodeship. (original abstract)
Pełny tekst
Pokaż
Bibliografia
Pokaż
 1. Albrecht J.N.: Networking for sustainable tourism - towards a research agenda, Journal of Sustainable Tourism 2013, nr 21(5), s. 639-657.
 2. Borzyszkowski J.: Organizacja i zarządzanie turystyką w Polsce, CeDeWu Sp. z o.o., Warszawa 2012.
 3. Bratnicki M.: Zaproszenie do medytacji o granicach przedsiębiorstwa, [w:] Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - ciągłość i zmiana, J. Lichtarski, H. Jagoda (red.), Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu 2000, nr 851, s. 271-280.
 4. Dredge D.: Policy networks and the local organisation of tourism, Tourism Management 2006, nr 27(2), s. 269-280.
 5. Dwojacki P., Nogalski B.: Tworzenie struktur sieciowych jako wynik restrukturyzacji scentralizowanych przedsiębiorstw, Przegląd Organizacji 1998, nr 4, s. 8-11.
 6. Guzal-Dec D.: Cooperation for the Development of Tourism in a Region Based on the Example of Local Governments of Municipalities within the Valuable Natural Areas of the Lublin Province, Economic and Regional Studies 2017, nr 10(3), s. 63-73.
 7. Jalinik M.: Agroturystyka na obszarach przyrodniczo cennych, Wydawnictwo Politechniki Białostockiej, Białystok 2002.
 8. Jalinik M.: Doradztwo w działalności turystycznej, Zamiejscowy Wydział Leśny Politechniki Białostockiej w Hajnówce, Białystok 2016.
 9. Jewtuchowicz A.: Terytorium i jego rozwój w warunkach globalizacji, [w:] Globalizacja i regionalizacja we współczesnym świecie. Księga jubileuszowa dedykowana Profesor Irenie Pietrzyk, E. Kolendowski (red.), Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012.
 10. Leśniak L.: Rola lokalnych grup działania w tworzeniu wiejskiego produktu turystycznego, [w:] Wiejski produkt turystyczny. Doświadczenia i wyzwania, J. Majewski (red.), Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomii i Prawa im. prof. Edwarda Lipińskiego w Kielcach, Kielce 2012.
 11. Lista Małopolskich LGD, http://www.spisz.org/node/49 (dostęp: 20.05.2020)
 12. Małopolska, Ochrona przyrody, https://www.malopolska.pl/dla-mieszkanca/srodowisko/ochronaprzyrody (dostęp: 17.05.2020)
 13. March I., Wilkinson I.: Conceptual tools for evaluating tourism partnerships, Tourism Management 2009, nr 30(3), 455-462.
 14. Migdał M.: ROT i LOT jako instrumenty polityki turystycznej - wstęp do analizy struktury formalno-prawnej oraz zasad zwyczajowych funkcjonowania ROT i LOT, Rocznik Naukowy Wyższej Szkoły Turystyki i Rekreacji im. M. Orłowicza w Warszawie 2007, nr 6, s. 27.
 15. Ministerstwo Sportu i Turystyki: Kierunki rozwoju turystyki do roku 2015, Warszawa 2008.
 16. Pawlusiński R.: Samorząd lokalny a rozwój turystyki. Przykład gmin Wyżyny Krakowsko-Częstochowskiej, Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków 2005.
 17. Perechuda K.: Dyfuzja wiedzy w przedsiębiorstwie sieciowym. Wizualizacja i kompozycja, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu, Wrocław 2007.
 18. Presenza A., Cippolina I.: Analysing tourism stakeholders networks, Tourism Review 2010, nr 65(4), s. 17-30.
 19. Radecki W.: Ochrona prawna obszarów przyrodniczo cennych, Oddział Akademicki PTTK, Kraków 1987.
 20. Sikora J.: Agroturystyczny biznes, Oficyna Wydawnicza Ośrodka Postępu Organizacyjnego sp. z o.o., Bydgoszcz 1995.
 21. Sikora J.: Organizacja ruchu turystycznego na wsi, Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne S.A., Warszawa 2009.
 22. Sikorska-Wolak I.: Instytucjonalne czynniki rozwoju agroturystyki, [w:] Agroturystyka - moda czy potrzeba?, G.A. Ciepiela, J. Sosnowski (red.), Wydawnictwo Akademii Podlaskiej, Siedlce 2007.
 23. Wojciechowska J.: Agroturystyka. Signum turystyki i obszarów wiejskich, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2018.
 24. Wojciechowska J.: Procesy i uwarunkowania rozwoju agroturystyki w Polsce, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2009.
 25. Wykaz lokalnych organizacji turystycznych w Polsce, https://www.pot.gov.pl/attachments/article/1732/LOKALNE Organizacje Turystyczne_1.05.2020.pdf (dostęp: 20.05.2020).
 26. Wykaz stowarzyszeń agroturystycznych w Polsce, http://cdr112.e-kei.pl/agroturystyka/images/Baza_stowarzyszen_at.pdf (dostęp: 20.05.2020).
Cytowane przez
Pokaż
ISSN
2353-9178
Język
pol
URI / DOI
http://dx.doi.org/10.22630/TIRR.2020.13.8
Udostępnij na Facebooku Udostępnij na Twitterze Udostępnij na Google+ Udostępnij na Pinterest Udostępnij na LinkedIn Wyślij znajomemu